Płynne przezbrojenie na cyfrową produkcję

5 min. czytania
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym wdrożenie systemu informatycznego nie tylko stanowi kluczowy czynnik sukcesu, ale także staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie organizacji. Niezwykle istotnym elementem tego procesu staje się wybór odpowiedniej firmy wdrażającej systemy IT. W przypadku cyfrowej transformacji kluczowe jest holistyczne spojrzenie na technologię i integrację jej ze środowiskiem biznesowym i pracowniczym. Jak wdrażać systemy informacyjne? Jak przygotować się do transformacji cyfrowej? Wreszcie – czy transformacja cyfrowa musi być procesem „bolesnym”? Na te i kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Zacznij od planowania

Holistyczne podejście do systemów IT zakłada, że system składa się z poszczególnych elementów, wpływających na siebie nawzajem. W tym kontekście, by stworzyć skuteczny system IT, należy przede wszystkim zrozumieć jego całość oraz interakcje pomiędzy jego częściami. Bardzo często punktem wyjściowym do usprawniania procesów biznesowych w firmach produkcyjnych jest planowanie – zarówno długofalowe, jak i harmonogramowanie średnio- i krótkookresowe, w którym uwzględniamy specyfikę danego procesu, matryce przezbrojeń, operacje pomocnicze. Podczas analizy stanu wejściowego okazuje się, że – o ile struktury materiałowe są dobrze opisane – to brak jest wystarczającego udokumentowania technologii w rozumieniu marszrut. Wiadomo, jakie operacje są do wykonania, na jakich liniach, z użyciem jakich zasobów, ale brakuje dostatecznej jakości danych technologicznych, by uruchomić zaawansowane funkcje planujące. Jak wdrożyć planowanie nie mając wystarczająco dobrze opracowanych technologii? Pojawia się wtedy – co zrozumiałe – chęć, by przełożyć wdrożenie, by najpierw opracować technologie, a dopiero potem przejść do implementacji systemu do planowania i harmonogramowania. Wdrożenie systemu planowania – jak zresztą każdego innego – musi mieć możliwość wdrożenia fazowego, na przykład wykorzystując początkowo technologie wzorcowe, czyli technologie bazowe, które odwołują się do pewnych parametrów, zestawu cech najczęściej przekazywanych wraz z zamówieniem czy zleceniem produkcyjnym i określających wyrób. Zamiast opracowywać podobne do siebie procesy technologiczne dla każdego z wyrobów, można stworzyć kilka bądź kilkadziesiąt (w zależności od potrzeb) standardowych, bazowych technologii, opartych na parametrach przekazywanych wraz z zamówieniem, co powoduje, że zarządzanie nimi będzie znacznie łatwiejsze. Zastosowanie technologii wzorcowych przyspiesza proces wdrożenia systemu do planowania produkcji i pozwala w kolejnym etapie wdrożenia na wprowadzenie planowania według technologii per SKU.

Integracja systemów

Konieczne jest również zapewnienie integracji systemów IT oraz płynnej wymiany danych pomiędzy nimi –jest to jeden z zasadniczych elementów budowy koncepcji implementacji systemów IT. Nie ma APS bez MES, i odwrotnie – to plan stworzony w APS jest realizowany w MES. W ASPROVA APS możliwe jest dokładne odwzorowanie specyfiki danego zakładu produkcyjnego i uwzględnienie wszystkich ograniczeń procesowych, materiałowych czy dostępności zasobów, ale musi on być zasilany informacjami z innych systemów (jak np. XPRIMER.MES, XPRIMER.CMMS, ERP). Tylko wtedy proces planowania odzwierciedla, co dzieje się w poszczególnych wydziałach lub jednostkach organizacyjnych firmy oraz to, jak przebiega obecnie produkcja i jak wygląda status poszczególnych zleceń produkcyjnych. Zintegrowanie ze sobą systemów jak APS, MES, ERP wpisuje się w ideę cyklu Deminga, zapewniając realizację pętli PDCA.

Wybór systemu IT odpowiadającego potrzebom

Przystępując do wdrożenia systemu IT, musimy zapewnić jego skalowalność, czyli zdolność oprogramowania do rozwoju lub zmiany wraz z wymaganiami użytkownika. Skalowalność ma zarówno długo-, jak i krótkoterminowe korzyści; na początku pozwala firmie koncentrować się na funkcjach potrzebnych „tu i teraz”, określić, jaki system ma być w określonym czasie. Może jednak już za chwilę pojawią się nowi kontrahenci, którzy będą oczekiwać nowego podejścia, innych czasów reakcji, innych technologii, a co za tym idzie nowych produktów. I tak np. osoba zarządzająca planem musi mieć możliwość zbudowania nowej funkcji harmonogramującej uwzględniając aktualną sytuację i odzwierciedlając rzeczywisty proces. Rozwiązania, które wdrożymy, muszą być parametryzowalne – czyli dedykowane użytkownikom, nie informatykom. Nie nowe funkcjonalności – skrojone pod pandemię, czy obecną sytuację polityczną, ale to, że dany system ma możliwość w 100%  odwzorować specyfikę zakładu i precyzyjnie odzwierciedlić proces z jego wszystkimi szczegółami. ASPROVA APS uwzględnia indywidualne kryteria optymalizacyjne w pełnym łańcuchu zarządzania procesami, począwszy od technologii produkcji, parametrów zasobów, wyrobów i surowców, poprzez kompetencje pracowników, relację pomiędzy poszczególnymi zadaniami, aż po planowanie zaopatrzenia. Daje to użytkownikom możliwość bardzo szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany i pozwala osiągnąć elastyczność. Chcąc być elastycznym, musimy zapewnić sobie możliwość efektywnego zarządzania danymi, ich modyfikacji czy rozbudowy. Analityka danych przyspiesza mapowanie wartości dostawców i surowców, a w konsekwencji wdrożenie środków zapobiegawczych w niepewnych czasach. Możliwość gromadzenia danych z coraz większej liczby źródeł, w połączeniu z modernizacją systemów i coraz potężniejszymi możliwościami analitycznymi, umożliwia producentom kompleksowe podejście do procesów produkcyjnych.

Właściwy partner wdrożeniowy rozumiejący cele biznesowe

Podobnie jak wybór systemu, tak samo krytyczny jest dobór dobrze dopasowanego partnera wdrożeniowego. Dopasowanego – czyli rozumiejącego nasze procesy, stawiającego na ścisłą współpracę, wreszcie „mówiącego naszym językiem”. Dlatego pierwszym etapem wdrożenia powinna być analiza wraz z opracowaniem dedykowanej koncepcji implementacji, która odpowie na pytanie – gdzie wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko jej fragmentu? Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień, która wskazuje – w kontekście przyszłej implementacji – cele biznesowe, sposoby wdrożenia, efekty oraz określa koszty. Warto tu zastanowić się również na właściwym definiowaniem celów biznesowych. Często przestrzegam klientów przed pójściem na skróty i sprowadzaniem wyznaczania celów wyłączenie do wymagań operacyjnych. Jeśli nasz partner wdrożeniowy definiuje cel na poziomie wdrożenia systemu np. do planowania produkcji – zdecydowanie powinna nam się zapalić czerwona lampka. Bo celem biznesowym – w kontekście systemu do planowania produkcji – może być wzrost poziomu wykorzystania zasobów produkcyjnych, wyższa efektywność produkcji przy zachowaniu tego samego poziomu zatrudnienia, czy minimalizacja produkcji w toku. To są rzeczywiste cele, dla których chcemy wdrożyć system IT i które przełożą się bezpośrednio na korzyści finansowe. Rolą partnera biznesowego jest również ocena przygotowania organizacji do wdrożenia. W eq system, jeśli oceniamy, że wprowadzenie zmian w jednym kroku nie jest możliwe, proponujemy wdrożenie w etapach, co pozwala przejść przez zmianę w sposób płynny. Podobnie jak system, który ma odpowiadać naszym potrzebom, partner wdrożeniowy powinien umieć odnaleźć się w naszej specyfice.

Artur Głodek ekspert w dziale analiz biznesowych eq system

Masz jakieś uwagi lub pytania? Chcesz zdobyć wiedzę o planowaniu i harmonogramowaniu produkcjiNapisz do nas
 
 
Inne artykuły, których autorem jest Artur Głodek:
 

Przeczytaj również

MRP a optymalizacja procesów produkcyjnych

MRP a optymalizacja procesów produkcyjnych

System planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP – material requirements planning) to element procesu umożliwiającego efektywne planowanie i zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Głównym celem systemów MRP jest określenie liczby i harmonogramu dostaw surowców oraz materiałów potrzebnych do wytworzenia końcowego produktu.

Czytaj więcej »