XPRIMER.PAYROLL

Nowoczesny system kadrowo-płacowy,
łączący w ramach jednej platformy
wszystkie procesy HR

Nowoczesny system kadrowo-płacowy, łączący w ramach jednej platformy wszystkie procesy HR
XPRIMER.PAYROLL

XPRIMER.PAYROLL - sprawna i bezpieczna obsługa procesów kadrowo-płacowych

Zarządzanie kadrami i płacami jest jednym z fundamentalnych procesów zachodzących w każdej organizacji, wykorzystującym informacje z wielu obszarów, jak ewidencja czasu pracy, nieobecności, czy systemy motywacyjne.

Platforma XPRIMER, obejmująca kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi, wspiera Działy Kadr i Płac, dostarczając system kadrowo-płacowy XPRIMER.PAYROLL, który daje pełną kontrolę nad procesem oraz upraszcza prowadzenie kadr i wyliczanie wynagrodzeń. 

XPRIMER.PAYROLL jest:

CMMS - bezpieczeństwo pracy

Intuicyjny i prosty w obsłudze

zaprojektowany z myślą o użytkowniku, zwiększając jego efektywność i komfort pracy.

CMMS - oszczędność czasu

Szybki i wydajny

dzięki czemu proces naliczania wynagrodzeń zajmuje dużo mniej czasu niż dotychczas.

e-teczka - dokumentacja osobowa zgodna z przepisami

Aktualny i zgodny z przepisami

co przekłada się na ograniczenie ryzyka popełnienia błędu i bezpieczeństwo działania organizacji.

eqicon029_color

Dostępny z każdego miejsca

przez przeglądarkę internetową, zapewniający samoobsługę pracowniczą m.in. w ramach aplikacji mobilnej.

e-teczka

Elastyczny i skalowalny

dopasowując się do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego biznesu oraz zapewniając możliwość rozwoju wraz z nowymi potrzebami.

INFRASTRUKTURA

Otwarty na integrację

umożliwiając wymianę danych z innymi systemami oraz instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS).

Usprawnij procesy kadrowo-płacowe w swojej organizacji, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę pracy Twojego zespołu.

czytaj dalej

Jakie korzyści daje XPRIMER.PAYROLL?

Wyższa efektywność

Automatyzacja procesów kadrowych odciąża pracowników Działu Kadr z powtarzalnych czynności, podnosi efektywność ich pracy oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Obniżenie kosztów

Koszty wdrożenia i utrzymania jednego systemu obsługującego wszystkie procesy kadrowo-płacowe w ramach organizacji są niższe niż w przypadku modelu niezintegrowanego. 

Employee Experience

Wykorzystanie samoobsługi pracowniczej oraz ograniczenie liczby niezbędnych czynności administracyjnych podnosi komfort pracy i zwiększa efektywność pracowników.

Usprawnienie procesu

Wykorzystanie kompleksowej platformy do zarządzania HR pozwala na usprawnienie procesu gromadzenia danych potrzebnych do naliczania wynagrodzeń.

Bezpieczeństwo danych

Eliminacja dokumentacji papierowej wpływa na krótszy czas i obniżenie kosztów realizacji procesów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych.

 

Zmniejszenie ryzyka

Praca w systemie zawsze aktualnym i zgodnym z przepisami pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w warunkach zmiennego i nieprzewidywalnego otoczenia
prawno-podatkowego.

Jak szybko i sprawnie zarządzać kadrami i płacami?

Zobacz prezentację naszych ekspertów o tym, dlaczego XPRIMER.PAYROLL sprawdzi się w Twojej organizacji

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.PAYROLL

Wyliczaj listę płac szybko i wygodnie

XPRIMER.PAYROLL został wyposażony w kilkaset skonfigurowanych, gotowych do użycia składników płacowych. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia nowych, własnych składników wraz ze zdefiniowaniem szczegółów ich wyliczania.

Praca mechanizmu wyliczającego listę płac nie zaburza pracy użytkownika w systemie. Obliczenia wykonywane są w tle, a użytkownik może w tym czasie realizować inne operacje. Listy płac tworzone są w krótkim czasie, a proces ich wyliczania nie wymaga nadzoru.

Buduj pozytywne doświadczenie zespołu w ramach samoobsługi pracowniczej

XPRIMER umożliwia dostęp do kluczowych informacji poprzez przeglądarkę internetową, kiosk pracowniczy oraz aplikację mobilną.
Dzięki samoobsłudze, pracownicy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca mogą złożyć wniosek urlopowy, pobrać pasek z wynagrodzeniem, deklarację PIT czy złożyć wniosek o określone zaświadczenie.

Mogą też zapoznać się z planami pracy, bilansem przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym, odczytami RCP, dostępną ilością urlopu.

Sprawnie zarządzaj pełnym cyklem zatrudnienia

XPRIMER.PAYROLL zaprojektowany został w taki sposób, by zapewniać spójność danych i informacji gromadzonych w całym okresie życia pracownika w organizacji. System pozwala na generowanie umów, aneksów, zaświadczeń, wypowiedzeń, świadectw pracy.

W XPRIMER.PAYROLL to pracownik jest w centrum procesu, a dane dotyczące konkretnego zatrudnienia agregowane są do jednej kartoteki (np. grafiki, listy obecności, nieobecności, urlopy, ewidencje badań lekarskich, etc.), dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można analizować przebieg zatrudnienia.

Oszczędzaj czas wykorzystując automatyzację procesów

XPRIMER.PAYROLL automatyzuje wiele procesów, składających się na zarządzanie kadrami i płacami, w tym wprowadzanie i bilansowanie nieobecności, czy rozliczanie czasu pracy.

By zapewnić jak najlepszą komunikację pomiędzy menadżerami a Działem Kadr i Płac, XPRIMER.PAYROLL gwarantuje sprawną dystrybucję informacji o wynagrodzeniach, absencjach i czasie pracy oraz łatwe administrowanie danymi.

automatyzacja procesów HR w portalu pracowniczym

Postaw na bezpieczną i wygodną komunikację z instytucjami zewnętrznymi

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i metod automatyzacji XPRIMER.PAYROLL upraszcza między innymi procesy obsługi
deklaracji ZUS (w tym zgłaszania i wyrejestrowywania pracownika i jego członków rodziny), deklaracji podatkowych, czy pobierania e-ZLA, jak również komunikację w procesach związanych z obsługą PPK, PPE i SODiR, etc. 

XPRIMER.PAYROLL wspiera również raportowanie do GUS, dostarczając zarówno szereg gotowych raportów (np. DG-1, Z-03, Z-05, Z-06 czy Z-12), jak i dane kadrowo-płacowe w celu samodzielnego przygotowania indywidualnych sprawozdań.

Zarządzaj strukturą organizacyjną firmy w ramach jednej platformy

XPRIMER.PAYROLL umożliwia wprowadzenie struktury organizacyjnej zawierającej wykaz jednostek organizacyjnych, stanowisk pracy i powiązanych z nimi pracowników. Funkcjonalność ta pomaga w określaniu planowanej i rzeczywistej ilości etatów i wymagań stanowiskowych. Ułatwia prowadzenie dokumentacji pracowniczej pod kątem wymogów BHP, pomaga w raportowaniu do GUS.

Zarządzanie strukturą organizacyjną w XPRIMER.PAYROLL ułatwia określenie miejsca powstawania kosztów dla celów analityki biznesowej.

Usprawnij pracę realizując przelewy wynagrodzeń, potrąceń, zajęć oraz pełną obsługę PPK i PPE 

Funkcje XPRIMER.PAYROLL, takie jak lista płac, zajęcia wynagrodzeń (alimentacyjne i niealimentacyjne), potrącenia, pożyczki pracownicze, PPK, PPE czy ZUS po dokonaniu rozliczenia umożliwiają wygenerowanie przelewu. Po wykonaniu eksportu pliku przelewu, może on być zaimportowany do systemu bankowego w celu sfinalizowania transakcji.

XPRIMER.PAYROLL pozwala automatycznie zgłaszać uczestników do Pracowniczych Planów Kapitałowych, rejestrować i obsługiwać rezygnacje, wznowienia udziału, zmianę składki podstawowej lub dodatkowej, zmieniać dane, realizować transfer do innego TFI, obsługiwać deklaracje rozliczeniowe wraz z wygenerowaniem pliku z przelewem do wybranej instytucji finansowej.

Podejmuj trafne decyzje bazując na analityce kadrowo-płacowej dostępnej od ręki

Dzięki informacji dostępnej online, użytkownik w XPRIMER.PAYROLL ma możliwość wygenerowania raportów, pomagających w podejmowaniu strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.

XPRIMER.PAYROLL wspiera działania w zakresie HR, dostarczając m.in.: zestawienia listy płac, pasków, miesięczne zestawienia naliczonego podatku, zestawienia potrąceń, dodatków, dodatków ZFŚS, premii, zestawienia osób zatrudnionych/ zwolnionych w zadanym okresie, listy i stanu zatrudnienia na dany dzień, struktury zatrudnienia wg komórki/ stanowiska/ stażu/ wykształcenia/ wieku na dzień, zestawienia i rozliczeń nieobecności.

Zobacz, jak XPRIMER.PAYROLL działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.PAYROLL.

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER