XPRIMER.WFA

Planowanie czasu pracy
oparte na zaawansowanych algorytmach
uwzględniających Twoje
uwarunkowania biznesowe

Planowanie czasu pracy oparte na zaawansowanych algorytmach uwzględniających Twoje uwarunkowania biznesowe
XPRIMER.WFA

XPRIMER.WFA - optymalizacja planowania czasu pracy pracowników zgodnie z potrzebami Twojej firmy

Tworzenie grafików pracy może stać się jeszcze bardziej efektywne i dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu określonych scenariuszy planowania, w których algorytmy przygotowują najbardziej optymalne wersje planu, zgodnie z założonymi kryteriami.

XPRIMER.WFA umożliwia m.in. tworzenie grafików pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi, ustalonymi priorytetami, symulacje planów pracy oraz automatyczne uwzględnienie w planowaniu obsady nagłych zmian w otoczeniu rynkowym.

Dzięki XPRIMER.WFA znacznie zmniejszysz pracochłonność procesu planowania, a możliwość przeprowadzania symulacji planu pozwoli Ci wybrać najlepszą jego wersję.

Zastosowanie w XPRIMER.WFA algorytmów planujących to:

eqicon029_color

Możliwość symulacji grafików

co przekłada się na podejmowanie określonych działań na podstawie uzasadnionych decyzji.

ANALIZA

Wybór optymalnych scenariuszy planowania

dzięki zastosowaniu złożonych strategii, kryteriów i weryfikatorów dopasowanych do organizacji.

CMMS - standaryzacja procedur

Bezpieczeństwo realizacji zadań

opierając się na planach bazujących na rzeczywistym zapotrzebowaniu na pracowników.

DORADZTWO

Wsparcie polityki szkoleniowej

poprzez szybsze wykrywanie luk kompetencyjnych i kwalifikacyjnych.

CMMS - oszczędność czasu

Szybkość adaptacji do zmian

dzięki automatycznemu uwzględnianiu zmian dotyczących zapotrzebowania na pracę i dostępności pracowników.

eqicon018_color

Zwiększenie precyzji realizacji celów

zapewniając obsadę z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami i umiejętnościami.

Zautomatyzuj proces planowania czasu pracy pracowników w swojej organizacji, zwiększając efektywność i wygodę pracy Twojego zespołu.

czytaj dalej

Jakie korzyści daje XPRIMER.WFA?

Oszczędność czasu

Bilansowanie obsady oparte na wiedzy o rzeczywistym zapotrzebowaniu na pracowników (również innych form zatrudnienia, B2B, tymczasowych) przekłada się na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie planu pracy.

Redukcja kosztów

Automatyzacja planowania umożliwia obniżenie kosztów administracyjnych związanych z procesem planowania pracy oraz kosztów zastępstw/nadgodzin spowodowanych planowaniem bez uwzględnienia wymaganej obsady.

Wyższa wydajność

Dzięki zaawansowanemu planowaniu czasu pracy zapewniona jest odpowiednia obsada z odpowiednimi kompetencjami, w odpowiednim miejscu i czasie potrzebnym do realizacji zadań.

Większa elastyczność

Zastosowanie scenariuszy planowania pozwala na szybkie dostosowanie grafików/harmonogramów do zmian wynikających z otoczenia rynkowego.

Realizacja celów

Tworzenie wielu różnych wersji grafików/harmonogramów daje wiedzę na temat konsekwencji/skuteczności danego scenariusza i możliwość wyboru najlepszej opcji.

Efektywni menadżerowie

Planowanie wykorzystujące najbardziej optymalne scenariusze umożliwia kadrze menadżerskiej skoncentrowanie się na zadaniach wynikających z ich obowiązków i kompetencji.

Zobacz, jak XPRIMER.WFA działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.WFA.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.WFA

Zapewnij realizację zadań dzięki optymalnej obsadzie

Punktem wyjścia w planowaniu czasu pracy według wybranych strategii jest ilość pracowników konieczna do realizacji zadań produkcyjnych/ zadań związanych z obsługą klienta.

Dane o zapotrzebowaniu mogą być zaimportowane lub wprowadzone ręcznie na podstawie rzeczywistych zadań lub danych historycznych.

Twórz scenariusze dostosowane do celów biznesowych

Rozpoczynając pracę automatycznego planowania grafiku, użytkownik buduje scenariusze zawierające odpowiednią ilość strategii planowania utworzonych z wybranych kryteriów sparametryzowanych do potrzeb organizacji oraz określa ich wagę. Takimi kryteriami mogą być np.: równomierne planowanie niedziel, sobót, świąt, zgodność z domyślną zmianą pracownika, równomierne rozplanowanie normy miesięcznej w danym okresie oraz wybrane parametry z kartoteki pracownika, np. stawka godzinowa, kompetencje pracownika, dyspozycyjność i prośby grafikowe.

Dodatkowo algorytm planujący stosuje w planowaniu wybrane przez użytkownika weryfikatory (np. weryfikator dni wolnych od handlu, weekendowego systemu pracy, minimalnej liczby zaplanowanych godzin na dobę, czy weryfikatory wynikające z dodatkowych przepisów branżowych lub reguł biznesowych organizacji).

Ustalone kryteria z przypisanymi im wagami oraz weryfikatory są elementem strategii planowania czasu pracy, na podstawie której algorytm planujący tworzy grafik.

Istnieje możliwość stworzenia i zapisania scenariuszy z różnymi strategiami zawierającymi kryteria i weryfikatory tak, by podczas planowania grafików użytkownik wybierał scenariusz najbardziej odpowiedni z punktu widzenia celów biznesowych.

Dostosowuj plany do dynamicznie zmieniającej się sytuacji

Po stworzeniu planu pracy przez algorytm użytkownik ocenia, czy grafik oparty o zdefiniowaną strategię jest zgodny z zapotrzebowaniem na obsadę. W momencie pojawiających się zmian (np. niezaplanowane absencje) system natychmiast wskazuje braki w obsadzie, a użytkownik może odpowiednio zareagować, zmieniając scenariusz i tworząc nową wersję planu.

Wybieraj najbardziej optymalną wersję planu pracy

Algorytm pozwala wielokrotnie wykonać operację planowania i sprawdzać, jak dla każdego scenariusza zaspokojone jest zapotrzebowanie na obsadę oraz jak zostaną zrealizowane założone zadania.

W zależności od liczby pracowników i stopnia skomplikowania danego scenariusza w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu minut, jest gotowy nowy grafik.

Symulacje planów pozwalają przewidzieć konsekwencje zastosowania danego scenariusza dla realizacji zadań w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Zobacz, jak XPRIMER.WFA działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.WFA.

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER