XPRIMER.TCS
Zarządzaj narzędziami z jednego miejsca
XPRIMER.TCS
Ogranicz marnotrawstwo czasu i pieniędzy
XPRIMER.TCS
Wydłuż żywotność narzędzi
XPRIMER.TCS
Zapewnij terminowość realizacji zleceń produkcyjnych

XPRIMER.TCS – poprawa organizacji pracy i skuteczności wykorzystania zasobów

XPRIMER.TCS (Tool Control System) to łatwy w obsłudze system do zarządzania narzędziami i oprzyrządowaniem wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym.

Aktualna wiedza o lokalizacji narzędzi oraz ich bieżącym stanie i żywotności dostępna w XPRIMER.TCS gwarantuje pełną kontrolę nad narzędziownią w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

XPRIMER.TCS dostępny z poziomu przeglądarki i aplikacji mobilnej umożliwia szybkie i sprawne wydawanie i przyjmowanie narzędzi, kontrolę ich lokalizacji oraz weryfikację stopnia ich zużycia na podstawie danych z systemu XPRIMER.MES, a także zarządzanie ich regeneracją, kalibracją/legalizacją lub likwidacją.

Sprawny obieg informacji o narzędziach zapewniony w XPRIMER.TCS pozwala na zwiększenie skuteczności procesu SMED.

czytaj dalej

Usprawnij zarządzanie narzędziownią dzięki centralnemu repozytorium danych
o narzędziach w XPRIMER.TCS

eqicon059_color

Obniż koszty administracyjne

przez wyeliminowanie dokumentacji papierowej i uporządkowanie danych o narzędziach w jednym systemie.

system MES - mniejsze marnotrawstwo

Ogranicz marnotrawstwo

poprzez prowadzenie repozytorium narzędzi, ich oznakowanie i kontrolę lokalizacji.

CMMS - oszczędność czasu

Wydłuż żywotność narzędzi

dzięki większej dbałości pracowników o powierzone im narzędzia.

Ustandaryzuj procesy zarządzania narzędziami

digitalizując je w systemie, który pozwala na nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem.

eqicon008_color

Lepiej planuj czynności serwisowe

monitorując na bieżąco stan każdego narzędzia i jego pozostałą żywotność.

e-teczka

Usprawnij procesy wydawania i przyjmowania narzędzi

wykorzystując do tego aplikację mobilną i funkcje skanowania z poziomu smartfona.

e-teczka - transparentna

Bilansuj moce produkcyjne maszyn wraz z narzędziami

dzięki wiedzy o dostępności narzędzi i potrzebach wynikających z planu produkcyjnego.

eqicon018_color

Zwiększ precyzję i wiarygodność planu

analizując dostępność i żywotność narzędzi oraz uwzględniając je w planie produkcyjnym.

Podnieś produktywność przedsiębiorstwa

dzięki zwiększeniu dostępności zasobów głównych.

Zobacz, jak XPRIMER.TCS działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.TCS. 

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.TCS

Zarządzaj wszystkimi narzędziami i oprzyrządowaniem z jednego miejsca

XPRIMER.TCS gromadzi wszystkie dane dotyczące narzędzi oraz umożliwia odwzorowanie stanu magazynowego narzędzi z podziałem na narzędzia śledzone (do sztuki) oraz nieśledzone. Użytkownik może określać stany minimalne narzędzi, poniżej których otrzymuje automatyczny komunikat.

Dzięki udostępnionym transakcjom w platformie XPRIMER oraz rejestracji wypożyczenia/zwrotu narzędzi użytkownik ma możliwość śledzenia aktualnej lokalizacji danego narzędzia. Osoba zarządzająca narzędziami może zweryfikować kto i kiedy otrzymał dane narzędzie poprzez zapewniony dostęp do pełnej historii ruchów magazynowych.

XPRIMER.TCS pozwala także na zdefiniowanie zestawu narzędzi, który może zostać wykorzystany przy produkcji danego wyrobu/półproduktu na wybranych maszynach z określonym zużyciem narzędzi.

Monitoruj na bieżąco pozostałą żywotność narzędzi

XPRIMER.TCS umożliwia śledzenie zużycia narzędzi oraz sprawdzanie aktualnej żywotności każdego z narzędzi śledzonych. Z poziomu terminalu produkcyjnego lub aplikacji mobilnej, użytkownik ma możliwość rejestracji założenia lub zdjęcia narzędzi. Wówczas, na podstawie zarejestrowanej w systemie MES ilości wyprodukowanych sztuk na danym narzędziu, zamontowanym na danej maszynie, dostępna jest nie tylko informacja potrzebna do traceability, ale także wyliczane jest zużycie narzędzia.   

Planuj i nadzoruj prewencyjne działania serwisowe na narzędziach

XPRIMER.TCS to także zarządzanie zdarzeniami prewencyjnymi takimi jak regeneracja czy legalizacja (kalibracja) narzędzi. Użytkownik może zdefiniować czynności oraz BOM w szablonie regeneracji. Może także określić zlecenia cykliczne związane z regeneracją lub legalizacją (kalibracją) narzędzi, które będą generowane w sposób ręczny lub automatyczny. Możliwa do zdefiniowania lista kontrolna utworzona w XPRIMER.TCS dla legalizacji (kalibracji) narzędzia pozwala użytkownikowi na rejestrację wyników jego legalizacji (kalibracji).

Z poziomu XPRIMER.TCS możliwe jest także określenie narzędzi, które powinny być zlikwidowane ze względu na ich stan/kondycję. Podczas przekazania narzędzi do likwidacji użytkownik jest zobowiązany do wskazania powodu likwidacji dla wybranych pozycji.

 

Uwzględnij dostępne narzędzia w planach produkcyjnych

Dane z XPRIMER.TCS na temat dostępnych narzędzi oraz planowanych procesów regeneracji, legalizacji (kalibracji) oraz pozostałej żywotności narzędzi wykorzystywane są w systemach planistycznych klasy APS, zwiększając w ten sposób rzetelność i wykonalność planu produkcyjnego, a przez to terminowość realizacji zleceń.

XPRIMER.TCS umożliwia integrację z systemem ASPROVA APS w zakresie importu poleceń wydań narzędzi na produkcję. Zapotrzebowanie na dane narzędzie oraz automatyczne polecenie wydania narzędzia może być również wygenerowane z poziomu XPRIMER.MES. Tego typu automatyzacja usprawnia procesy zarządzania produkcją, ułatwia pracę operatorów oraz eliminuje marnotrawstwo czasu i ryzyko popełnienia błędu.   

Precyzyjnie wyliczaj koszty produkcji i generuj oszczędności

Szczegółowa informacja na temat stopnia zużycia narzędzi do danych zleceń produkcyjnych, rzeczywistego ich stanu i planowanych działań regeneracyjnych/kalibracyjnych pozwala na precyzyjne wyliczanie kosztów produkcji

Z kolei kontrola nad ilością dostępnych narzędzi bądź ich zestawów oraz informacja o ich szczytowym zapotrzebowaniu pozwala ograniczyć koszty magazynu narzędzi zapasowych. Dodatkowo wyeliminowanie obiegu dokumentacji papierowej oraz pełny nadzór nad powierzonymi pracownikom narzędziami pozwalają wygenerować dodatkowe oszczędności.

Zobacz, jak XPRIMER.TCS działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.TCS. 

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER