Kuźnia Sułkowice S.A.

Przedmiotem działalności „KUŹNI” Sułkowice S.A. jest produkcja wysokiej jakości odkuwek matrycowych kutych na gorąco, które mają zastosowanie w przemyśle energetycznym, motoryzacyjnym, wydobywczym, budowlanym, rolniczym, kolejowym. Współpraca obejmowała wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania personelem XPRIMER HRM/HCM.

Wybrany system:

XPRIMER HRM/HCM

Rok wdrożenia:

2018

Obszar:

zarządzanie zasobami ludzkimi HRM i kapitałem ludzkim HCM

Cele wdrożeniowe

  • Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania personelem

Efekty współpracy

  • Wdrożenie oprogramowania XPRIMER.HRM/HCM w zakresie:
  • kontroli uprawnień i badań
  • planowania i rozliczania czasu pracy
  • obiegu dokumentów pracowniczych
  • zarządzania odzieżą roboczą
  • generowania dokumentacji wypadkowej
  • zarządzania szkoleniami i systemem ocen pracowniczych