Analizy HR: kierunek rozwoju

Przed działami HR stawianych jest coraz więcej wymagań. Współcześnie nie odpowiadają one już „jedynie” za rekrutację, planowanie czasu pracy czy jego rozliczanie. Dziś działy HR są odpowiedzialne za realizację konkretnej strategii biznesowej oraz wskazywanie możliwych kierunków rozwoju całej organizacji.

Wyzwanie: wiedzieć więcej

Co jest najtrudniejsze w analizach HR? To, że oprócz bieżącego rozpoznawania problemów, musimy również proponować ich rozwiązanie i dochodzić do ich źródła. Zapobiegać im w przyszłości. Planować, monitorować i korygować działalność firmy, tak aby cele długo i krótkoterminowe były realizowane zgodnie z założoną strategią. Do tego powinniśmy jeszcze na bieżąco realizować swoje codzienne zadania i dbać o wzrost efektywności rekrutacji, rozwoju pracowników, ich zaangażowania, szkoleń i… mnóstwa innych zadań. A na koniec znaleźć jeszcze czas na tworzenie rozbudowanych i przejrzystych raportów.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Rozwiązanie: móc więcej

Czasu na realizację określonych zadań zawsze jest za mało, dlatego ważne jest, żeby w tym samym czasie… móc więcej. Warto zastanowić się nad tym, jakie wskaźniki efektywności są kluczowe dla naszej firmy – skupić się na tym, czy dane, które zbieramy mają rzeczywisty wpływ na ogólną kondycję firmy? Jeśli nie – czas to zmienić. Pomocny w tym zakresie jest przede wszystkim natychmiastowy dostęp do wiarygodnych (użytecznych) danych, niezależnie od urządzenia, miejsca i czasu. To możliwość łączenie ze sobą różnych informacji oraz ich odpowiednia wizualizacja. Jednym zdaniem – poznaj historię ukrytą w Twoich danych, jej sens oraz wpływ na całą organizację, a realizacja założonej strategii biznesowej będzie dużo skuteczniejsza.