Realizowane projekty:

EU

Projekt SIX

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej, adaptacyjnego systemu informatycznego do zarządzania procesami z obszarów produkcji i HR, bazującego na mechanizmach maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji.

Projekt  współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

BENEFICJENT: EQ SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O. O.

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: UDA-RPSL.01.02.00-24-0463/19-013

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 094 891,97 PLN,  w tym planowane całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 6 060 529,97 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 195 716,20 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   2020-07-01 – 2023-12-31

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej systemu informatycznego do wsparcia zarządzania procesami produkcji oraz procesami HR w przedsiębiorstwach. Beneficjent zamierza oprzeć budowę nowego systemu na mechanizmach maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji. Zastosowanie takich metod do stałej analizy pracy użytkowników pozwoli na stworzenie systemu IT, który będzie w stanie samodzielnie automatyzować i optymalizować czynności realizowane przez użytkowników. Przyjęte przez Beneficjenta  założenia projektowe zakładają opracowanie inteligentnego systemu informatycznego z wykorzystaniem tzw. adaptacyjnych person wraz z zastosowaniem metod automatycznej adaptacji i doboru person przez system, zmapowanych adaptacyjnych interakcji mogących uwzględniać dewiacje ścieżki projektu, algorytmów sztucznej inteligencji optymalizujących pracę systemu na poziomie pojedynczego użytkownika.

Osoba kontaktowa w ramach projektu: Elwira Balin

Kontakt: +48 602 280 189

27.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na stanowisko „Specjalista ds. badań w zakresie zastosowania chmury obliczeniowej”.
Postępowanie 1/2022
W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej, adaptacyjnego systemu informatycznego do zarzadzania procesami z obszarów produkcji i HR, bazującego na mechanizmach maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji” (nr projektu RPSL.01.02.00-24-0463/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka; dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. zapraszamy do składania ofert. Osoba do kontaktu: Elwira Balin, tel. 602280189, mail: elwira.balin@eqsystem.pl Termin składnia ofert: 28.10.2022 r. do godz. 16:00 Do pobrania:
 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),
 1. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz)
W dniu 02.11.2022 postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku przeprowadzonej analizy najlepszą ofertę złożyła spółka PROF-COMP Usługi Informatyczne Jarosław Dyaczyński z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uzyskując łączną ocenę 100 punktów na 100 możliwych. Wartość wybranej oferty 65,00 zł netto za 1 roboczogodzinę (79,95 zł brutto).

Cyfrowy Operator

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)

Projekt  współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw  1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach konkursu 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe

BENEFICJENT: EQ SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O. O.

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: POIR.01.01.01-00-0327/22-00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 265 325,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 858 752,82 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.12.2022r. – 30.11.2023r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie  innowacyjnego w skali międzynarodowej rozwiązania – nowej metodyki zarządzania operatorami w procesach biznesowych bazującej na utworzeniu cyfrowej repliki operatora produkcyjnego.

 

Osoba kontaktowa w ramach projektu: Sonia Roskosz-Łoboda

Kontakt: +48 660 785 197

Postępowanie 1/NCBR/2023
14.02.2023 - Zaproszenie do składania ofert na stanowisko „Specjalista ds. badań w zakresie zastosowań chmury obliczeniowej”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 24.02.2023r. do godz. 16:00

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).

 

W dniu 27.02.2023 postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie 2/NCBR/2023
14.02.2023 - Zaproszenie do składania ofert na stanowisko „Programista Front End Senior”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 24.02.2023r. do godz. 16:00

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz). 

 

W dniu 27.02.2023 postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie 3/NCBR/2023
14.02.2023 - Zaproszenie do składania ofert na stanowisko „Programista DevOps”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 24.02.2023r. do godz. 16:00

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).

 

W dniu 27.02.2023 postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie 4/NCBR/2023
04.05.2023 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie „Usługi przeprowadzenia badań potrzeb użytkowników i zaprojektowania interfejsu użytkownika (UI/UX) dla prototypu rozwiązania”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 12.05.2023r. do godz. 16:00

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).
 
W dniu 15.05.2023 postępowanie zostało rozstrzygnięte.
Postępowanie 5/NCBR/2023
07.07.2023 - Zaproszenie do składania ofert na objęcie stanowiska w projekcie „ Programista Back End Senior”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 17.07.2023r. do godz. 16:00

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).
W dniu 18.07.2023r. postępowanie zostało rozstrzygnięte.
Postępowanie 6/NCBR/2023
24.07.2023 - Zaproszenie do składania ofert na objęcie stanowiska w projekcie „Programista Front End Senior 1”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 31.07.2023r.

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).

 

W dniu 01.08.2023 postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie 7/NCBR/2023
24.07.2023 - Zaproszenie do składania ofert na objęcie stanowiska w projekcie „Programista Front End Senior 2”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 31.07.2023r.

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).

W dniu 01.08.2023 postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie 8/NCBR/2023
11.09.2023 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi „Prace rozwojowe w zakresie UI/UX”.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0327/22), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Sonia Roskosz-Łoboda, tel. +48 660 785 197, mail: sonia.roskosz@eqsystem.pl

Termin składnia ofert: 18.09.2023r.

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz),  
 2. Wymagane dokumenty (formularz ofertowy) (pobierz).

W dniu 06.10.2023 postępowanie unieważniono.