KARIERA

XPRIMER.TCW

TCW (ang. Technology Creator Wizard) w produkcji oznacza konfigurator technologii. XPRIMER.TCW daje pełną swobodę w zarządzaniu technologiami – użytkownik sam decyduje, jakie komponenty wykorzystać do jej zbudowania. Można też dokonać konfiguracji na podstawie przygotowanych wcześniej szablonów i modułów. XPRIMER.TCW daje pełną dowolność w zarządzaniu marszrutami, recepturami, wymaganymi zasobami i dodatkowymi parametrami opisowymi.

XPRIMER.TCW to m.in.: