XPRIMER.TCW
Szybko wprowadzaj, modyfikuj i twórz nowe wersje technologii produkcyjnych
XPRIMER.TCW
Precyzyjnie planuj produkcję dzięki szczegółowym danym technologicznym
XPRIMER.TCW
Zapewnij bezpieczeństwo danych technologicznych
XPRIMER.TCW
Efektywnie zarządzaj produkcją korzystając z synergii między systemami IT

XPRIMER.TCW - kompletne repozytorium danych technologicznych dostępne online

XPRIMER.TCW (ang. Technology Creator Wizard) to specjalistyczne narzędzie, które daje pełną swobodę w zarządzaniu technologiami – użytkownik sam decyduje, jakie elementy wykorzystać do ich zbudowania.

Pełna swoboda w zarządzaniu technologiami oraz elastyczność i szybkość w budowaniu marszrut i BOMów w XPRIMER.TCW pozwala precyzyjnie opisać przebieg procesu produkcyjnego.

Zarządzanie technologiami w XPRIMER.TCW umożliwia nie tylko odzwierciedlenie faktycznego przebiegu procesu produkcyjnego, ale także wszystkich ograniczeń, które powinny zostać uwzględnione w procesie planowania i harmonogramowania. Dzięki temu XPRIMER.TCW staje się idealnym narzędziem uzupełniającym system do planowania produkcji ASPROVA APS.

Wybierz system do zarządzania technologiami, który zapewnia pełne bezpieczeństwo
i kontrolę danych o technologiach.

czytaj dalej

Usprawnij procesy produkcyjne przez właściwe zarządzanie technologiami w XPRIMER.TCW

eqicon018_color

Podnieś precyzję planowania

poprawiając jakość danych technologicznych i odzwierciedlając w technologii wszystkie elementy, w tym czasy operacji, bufory i relacje między procesami oraz wszelkie ograniczenia.

Połącz wymagania produkcji i księgowości

dysponując danymi służącymi zarówno do rozliczenia kosztów w systemie ERP, jak i odzwierciedlenia rzeczywistych procesów technologicznych dla potrzeb produkcji.

CMMS - oszczędność czasu

Skróć czas przygotowania danych technologicznych

sprawnie tworząc nowe technologie na podstawie zdefiniowanych szablonów i gotowych komponentów.

system MES - mniejsze marnotrawstwo

Projektuj koszty produkcji

wykorzystując informacje o zużyciu materiałów, półproduktów, mediów oraz robociźnie i maszynogodzinach zawarte w technologiach do wyliczania technicznego kosztu produkcji (TKW).

e-teczka

Zwiększ elastyczność działania

tworząc nowe warianty technologii z uwzględnieniem w nich alternatywnych zasobów, zamienników produktowych oraz marszrut alternatywnych.

e-teczka - transparentna

Ogranicz ilość błędów

dzięki ustalonej ścieżce akceptacji technologii oraz wykorzystaniu walidatorów, w ramach których system weryfikuje kompletność danych.

Zobacz, jakie korzyści uzyskali nasi klienci dzięki wdrożeniu XPRIMER.TCW

Przeczytaj historie klientów, którzy z nami usprawnili procesy produkcyjne.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.TCW

Uwzględnij wszystkie szczegółowe dane Twoich procesów produkcyjnych w kreowanych technologiach

XPRIMER.TCW pozwala odzwierciedlić rzeczywisty przebieg procesu produkcyjnego wraz z wszystkimi szczegółami.

Tworzenie nowej technologii możliwe jest od podstaw lub wykorzystując zdefiniowany szablon, bądź też bazując na istniejącej technologii.

Każda technologia może zawierć takie elementy, jak:

 • zasoby i zasoby alternatywne, wraz z normami wydajnościowymi,
 • ilość operatorów niezbędnych do wykonania danej operacji,
 • narzędzia i narzędzia alternatywne (np. formy, oprzyrządowanie, matryce, stemple) ze wskazaniem ich ilości,
 • surowce, materiały, komponenty, półfabrykaty,
 • czasy jednostkowe operacji (TJ), czasy wykonania całej partii,
 • czasy przezbrojeń i matryce przezbrojeń,
 • czasy przygotowawcze (TP) i czasy zakończeniowe (TZ),
 • ograniczenie minimalnego i maksymalnego czasu między operacjami,
 • relacje pomiędzy operacjami,
 • wszelkie pozostałe ograniczenia procesowe i organizacyjne.


Widok struktury drzewiastej produktów i technologii w XPRIMER.TCW pozwala na łatwy podgląd BOMów oraz ułatwia weryfikację opisu technologii dla każdej pozycji BOMu.

Zapewnij bezpieczeństwo danych i pełną kontrolę nad technologiami przechowywanymi w jednym miejscu

XPRIMER.TCW daje pełną dowolność w zarządzaniu marszrutami, recepturami, wymaganymi zasobami i dodatkowymi parametrami opisującymi proces. Co najważniejsze – wszystkie te ustrukturyzowane dane przechowywane są w jednym miejscu i dostępne online. 

Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych poprzez określenie użytkowników, którzy mogą technologie tworzyć, modyfikować lub zatwierdzać. 

Nadzoruj wersjonowanie technologii i twórz technologie alternatywne

XPRIMER.TCW umożliwia zarządzanie wersjami i rewizjami zdefiniowanych technologii. Pozwala na przeglądanie zmian, jakie zostały wprowadzone na poszczególnych etapach budowania, kreowania i uaktualniania technologii, ze szczegółową informacją na temat tego przez kogo i kiedy dana zmiana została wprowadzona. 

W procesie zatwierdzania danych technologicznych XPRIMER.TCW wykorzystuje zdefiniowaną ścieżkę akceptacji. 

XPRIMER.TCW to także możliwość tworzenia technologii dla konkretnych grup produktów lub technologii alternatywnych w sytuacji, gdy dany wyrób można uzyskać w wyniku innego przebiegu procesu produkcyjnego lub z wykorzystaniem innych surowców. 

Precyzyjnie wyliczaj techniczny koszt wytworzenia (TKW)

W ramach platformy XPRIMER istnieje możliwość stosowania narzędzia służącego do wyznaczania Technicznego Kosztu Wytworzenia produktu (TKW). Pozwala ono konfigurować formuły obliczające na podstawie technologii wytworzenia produktu/półproduktu, uwzględniając m.in. stawki roboczogodzin operatorów, maszynogodzin, warianty cen materiałów i surowców oraz narzuty. Użytkownik ma możliwość wpływania na algorytm wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia poprzez tworzenie własnych metod obliczeniowych, definicję narzutów czy uwzględnianiu dodatkowych zmiennych.

XPRIMER zapewnia dostęp do zawsze aktualnych danych i pozwala na:

 • wyliczanie technicznego kosztu wytworzenia,
 • definiowanie narzutów do kalkulacji,
 • definiowanie szablonów kalkulacji uwzględniającej parametry oraz narzuty,
 • przeliczanie TKW dla różnych cen indeksów materiałowych (z uwzględnieniem wielu zmiennych, np. biorąc pod uwagę ceny średnie, ostatnie, maksymalne, ewidencyjne, użytkownika, czy kalkulacyjne),
 • tworzenie kalkulacji jedno- lub wielopoziomowej,
 • samodzielne tworzenie metod obliczeniowych lub wykorzystanie już istniejących.

Optymalizuj procesy produkcyjne dzięki integracji danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Połączenie przepływu danych między systemem ERP a XPRIMER.TCW pozwala stworzyć jedno repozytorium odpowiedzialne za zarządzanie danymi technologicznymi, spełniające wymagania zarówno działu księgowości, jak i działu produkcji. 

Wszystkie szczegółowe dane technologiczne zawarte w XPRIMER.TCW wykorzystywane są do tworzenia planów i harmonogramów produkcji, realizowanych w systemie APS. Dzięki temu masz pewność, że dane do planowania i harmonogramowania produkcji są kompletne. XPRIMER.TCW daje możliwość uwzględnienia w planach wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego, zasobów, zasobów alternatywnych, narzędzi, ograniczeń procesowych, przezbrojeń i czasów potrzebnych na wykonanie poszczególnych czynności. 

Połączenie narzędzi oferowanych przez eq system w jeden spójny ekosystem pozwala kontrolować, czy Twoje dane technologiczne zostały prawidłowo zdefiniowane. Realizacja i ewidencja postępu produkcji w systemie XPRIMER.MES dostarcza informacji w czasie rzeczywistym na temat tego, czy przyjęte założenia dotyczące norm wydajnościowych i przebiegu procesu produkcyjnego były prawidłowe. 

Zobacz, jak XPRIMER.TCW działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.TCW. 

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER