Jak działamy?

Podczas współpracy skupiamy się przede wszystkim na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów – najbardziej liczy się dla nas jak, a nie czym. Nasz zespół składa się z osób o kompetencjach z różnych dziedzin i obszarów. Realizując projekt precyzyjnie dobieramy specjalistów pod indywidualne potrzeby danego klienta. Charakteryzuje nas kompleksowość wiedzy, podejścia oraz oferty. Zobacz, jak dokładnie wygląda współpraca z nami.

Priorytetem dla nas jest wprowadzanie efektywnych rozwiązań w kontekście rzeczywistych problemów operacyjnych, strategicznych czy technologicznych naszych Klientów. W eq system doskonale rozumiemy, że każdy Klient jest unikatowy, a jego wymagania i oczekiwania kształtują się w oparciu o specyficzne uwarunkowania branżowe, cele strategiczne oraz bieżące wyzwania operacyjne. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i głębokiemu zrozumieniu różnorodnych sektorów rynku, skutecznie doradzamy naszym Klientom, która ścieżka współpracy jest dla nich najbardziej optymalna.

Proponujemy dwa główne modele współpracy:

Model
Ready To Use

Model Ready To Use jest metodą szybkiego uruchomienia naszych systemów, aby Klient mógł w krótkim czasie zacząć korzystać z nowych rozwiązań technologicznych.
Więcej

Model
PRO

Model PRO to strategia implementacji naszych systemów, która charakteryzuje się holistycznym podejściem, uwzględniającym wszystkie aspekty organizacji.
Więcej

Model Ready To Use - metodyka pracy

Model współpracy Ready To Use jest idealną metodyką pracy dla projektów o mniejszej skali, wymagających szybkiego działania i krótszego czasu realizacji. Ta forma współpracy bazuje na naszych zestandaryzowanych rozwiązaniach.

Uruchomienie wersji Ready To Use systemu w wybranych obszarach może zająć zaledwie cztery tygodnie, co umożliwia szybką i efektywną integrację z istniejącymi procesami przedsiębiorstwa, minimalizując przestoje i umożliwiając niemal natychmiastowe korzystanie z nowych funkcjonalności.

jak działamy - plan działania uruchomienia Ready To Use

Po rozpoczęciu eksploatacji systemu, nasza firma zapewnia kompleksowe wsparcie w ramach opieki serwisowej. Obejmuje to nie tylko bieżące monitorowanie i konserwację, ale także szybką reakcję na wszelkie zgłoszenia techniczne oraz doradztwo w zakresie optymalizacji działania systemu. 

Wersja Ready To Use daje możliwość rozbudowy do wersji PRO. Dzięki modułowej konstrukcji platformy XPRIMER, użytkownicy mają możliwość stopniowego rozszerzania funkcjonalności. Przejście z wersji Ready To Use do wersji PRO jest płynne, co pozwala na dostosowanie narzędzi do rosnących potrzeb organizacji bez zakłócania bieżącej pracy.

 

Interesuje Cię szybkie uruchomienie zestandaryzowanego rozwiąznia?
Chcesz dowiedzieć się więcej o modelu Ready To Use?

Model PRO - metodyka pracy

Współpraca w ramach modelu PRO jest dedykowana projektom wymagającym rozszerzonego podejścia, wyczerpującej analizy oraz skastomizowanego rozwiązania. Skupiamy się tutaj na dogłębnym zrozumieniu potrzeb Klienta i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań.

Analiza

Podczas serii spotkań poznajemy specyfikę procesów danej firmy i branży oraz określamy ogólny obraz firmy wskazując miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ. Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień.

Koncepcja

W koncepcji wspólnie określamy szczegóły dotyczące całego projektu – jego etapów, harmonogramu oraz kosztów i określamy konsekwencje wprowadzanych zmian na funkcjonowanie całej firmy. Podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do projektu oraz które elementy należy poprawić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Takie podejście pozwala nam zapewnić płynność realizacji całego projektu oraz osiągnąć korzyści zakładane w analizie.

Doradztwo

Dobieramy dedykowane narzędzia IT w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. Proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne dla użytkowników oraz na tyle elastyczne, żeby można je było rozwijać również samodzielnie (już po wdrożeniu). Wybrany system ma wspierać daną firmę w efektywnej realizacji jej strategii biznesowej.

Infrastruktura

Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury informatycznej dostarczając sprzęt IT potrzebny do właściwego funkcjonowania wdrożonych systemów. Pomagamy w utrzymaniu wewnętrznych zasobów firmy oraz prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury.

Implementacja

Wypracowana przez nas metodyka jest sprawdzona i oparta na standardach, które zapewniają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad postępami wdrożenia. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko związane z całym projektem. Nasi specjaliści przekazują swoją wiedzę podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwiała ona samodzielny rozwój systemu przez jego użytkowników.

Wsparcie

Eksperci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w projekt są do dyspozycji również po zakończeniu wdrożenia. Wszystkie nowe potrzeby, pojawiające się wątpliwości czy też trudności można zgłaszać do nich online. Prowadzimy konsultacje dotyczące spraw bieżących oraz konkretnych zagadnień związanych z projektem.

Badania i rozwój

Nasi specjaliści z działu User Experience, znajdującego się strukturach pionu Badań i Rozwoju, stale prowadzą testy i badania użyteczności proponowanych rozwiązań na potencjalnych i obecnych użytkownikach systemu. W ten sposób projektowane przez nas elementy i obszary systemu są zorientowane na wysoką użyteczność oraz łatwą i szybką realizację zadań.

Analiza

Podczas serii spotkań poznajemy specyfikę procesów danej firmy i branży oraz określamy ogólny obraz firmy wskazując miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ. Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień.

Koncepcja

W koncepcji wspólnie określamy szczegóły dotyczące całego projektu – jego etapów, harmonogramu oraz kosztów i określamy konsekwencje wprowadzanych zmian na funkcjonowanie całej firmy. Podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do projektu oraz które elementy należy poprawić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Takie podejście pozwala nam zapewnić płynność realizacji całego projektu oraz osiągnąć korzyści zakładane w analizie.

Doradztwo

Dobieramy dedykowane narzędzia IT w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. Proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne dla użytkowników oraz na tyle elastyczne, żeby można je było rozwijać również samodzielnie (już po wdrożeniu). Wybrany system ma wspierać daną firmę w efektywnej realizacji jej strategii biznesowej.

Infrastruktura

Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury informatycznej dostarczając sprzęt IT potrzebny do właściwego funkcjonowania wdrożonych systemów. Pomagamy w utrzymaniu wewnętrznych zasobów firmy oraz prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury.

Implementacja

Wypracowana przez nas metodyka jest sprawdzona i oparta na standardach, które zapewniają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad postępami wdrożenia. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko związane z całym projektem. Nasi specjaliści przekazują swoją wiedzę podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwiała ona samodzielny rozwój systemu przez jego użytkowników.

Wsparcie

Eksperci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w projekt są do dyspozycji również po zakończeniu wdrożenia. Wszystkie nowe potrzeby, pojawiające się wątpliwości czy też trudności można zgłaszać do nich online. Prowadzimy konsultacje dotyczące spraw bieżących oraz konkretnych zagadnień związanych z projektem.

Badania i rozwój

Nasi specjaliści z działu User Experience, znajdującego się strukturach pionu Badań i Rozwoju, stale prowadzą testy i badania użyteczności proponowanych rozwiązań na potencjalnych i obecnych użytkownikach systemu. W ten sposób projektowane przez nas elementy i obszary systemu są zorientowane na wysoką użyteczność oraz łatwą i szybką realizację zadań.

Specyfika Twojej firmy wymaga pełnej analizy procesów i skastomizowanego rozwiązania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o modelu PRO?