Jak działamy?

Podczas współpracy skupiamy się przede wszystkim na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów – najbardziej liczy się dla nas jak, a nie czym. Nasz zespół składa się z osób o kompetencjach z różnych dziedzin i obszarów. Realizując projekt precyzyjnie dobieramy specjalistów pod indywidualne potrzeby danego klienta. Charakteryzuje nas kompleksowość wiedzy, podejścia oraz oferty. Zobacz, jak dokładnie wygląda współpraca z nami.

Analiza

Analiza sytuacji wyjściowej i określenie celów do osiągnięcia.

Nasze podejście od samego początku oparte jest na ścisłej współpracy. Podczas serii spotkań, poznajemy specyfikę procesów danej firmy (i branży), jej kulturę organizacyjną, wgłębiamy się również w strategię biznesową. Określamy ogólny obraz firmy – wskazujemy miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko wybranego fragmentu. Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień.

Skutkiem wprowadzanych usprawnień musi być przede wszystkim wymierna korzyść, którą te zmiany niosą. Dlatego tworzone przez nas analizy zawsze poprzedzone są wspólną identyfikacją celów. Dzięki temu wiemy dokładnie, które obszary są kluczowe dla lepszego funkcjonowania całej organizacji.

Grzegorz Kośmider- analiza biznesowa

Grzegorz Kośmider

główny analityk

Doradztwo

Wybór odpowiednich narzędzi IT.

Nie dostosowujemy organizacji do wymagań systemów – dobieramy dedykowane narzędzia IT w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. Proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne dla użytkowników oraz na tyle elastyczne, żeby można je było rozwijać również samodzielnie (już po wdrożeniu). Wybrany system ma wspierać daną firmę w efektywnej realizacji jej strategii biznesowej.

Mając opracowaną szczegółową koncepcję usprawnień jesteśmy w stanie rekomendować nie tylko narzędzia, które będą spełniały aktualne wymagania, ale przede wszystkim pozwolą na dalszy rozwój, dalsze doskonalenie procesów klienta.

Michał Żelichowski

Michał Żelichowski

product manager

Infrastruktura

Zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu.

Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury informatycznej – dostarczamy sprzęt IT potrzebny do właściwego funkcjonowania wdrożonych systemów (serwery, urządzenia do kopii zapasowych, zasilacze awaryjne, routery, szafy serwerowe), dobieramy liczbę licencji oraz przygotowujemy zalecenia dotyczące rozwiązań informatycznych i ich architektury. Pomagamy w utrzymaniu wewnętrznych zasobów firmy oraz prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury.

Każda nowoczesna firma, która racjonalnie myśli o swojej przyszłości opiera ją na rozwiązaniach z branży IT. Tym, co cenią w nas klienci, jest przede wszystkim to, że słuchamy ich potrzeb, a nasze rozwiązania w pełni tym potrzebom odpowiadają.

Jarosław Dyaczyński- zapewnienie infrastruktury

Jarosław Dyaczyński

dyrektor działu wsparcia IT
xprimer_HRM

Badanie i rozwój

Rozwój oraz badania nad użytecznością poszczególnych obszarów systemu.

Współpraca z eq system to nie tylko wdrożenie i wsparcie merytoryczne. W naszej działalności kluczowy nacisk kładziemy także na rozwój wdrożonych systemów oraz monitorowanie trendów w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika. Nasi specjaliści z działu User Experience, znajdującego się strukturach pionu Badań i Rozwoju, stale prowadzą testy i badania użyteczności proponowanych rozwiązań na potencjalnych i obecnych użytkownikach systemu. W ten sposób projektowane przez nas elementy i obszary systemu są zorientowane na wysoką użyteczność oraz łatwą i szybką realizację zadań.

Poprzez tworzenie innowacyjnych, użytecznych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań możemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, co pozwala nam wspierać ich rozwój. Ciągła analiza potrzeb klienta, zarówno w obszarze obecnie wykorzystywanych narzędzi, jak i w ramach jego potencjalnych potrzeb, umożliwia nam ciągłe doskonalenie własnych produktów, a także poszukiwanie nowych, najlepiej dopasowanych rozwiązań na rynku.

Krzysztof Orlicz

Krzysztof Orlicz

członek zarządu

Koncepcja

Budowa szczegółowej koncepcji usprawnień – przełożenie teoretycznych założeń z analizy na ich realizację w praktyce.

W koncepcji wspólnie określamy szczegóły dotyczące całego projektu – jego etapów, harmonogramu oraz kosztów. Określamy konsekwencje wprowadzanych zmian na funkcjonowanie całej firmy – chcemy, żeby inne działy były gotowe na wykorzystanie nowego potencjału i współpracowały ze sobą w tym celu. Podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do projektu oraz które elementy należy poprawić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Takie podejście pozwala nam zapewnić płynność realizacji całego projektu oraz osiągnąć korzyści zakładane w analizie.

O sukcesie stworzonej koncepcji decyduje przede wszystkim zaangażowanie obu stron – sama implementacja systemu niczego nie gwarantuje, musi pociągać za sobą głębsze zmiany organizacyjne.

Artur Głodek- budowa koncepcji usprawnienia

Artur Głodek

ekspert w dziale analiz biznesowych

Implementacja

Wdrożenie wybranych narzędzi i dostosowanie ich do potrzeb klienta.

Proces wdrożenia oparty jest na ścisłej współpracy. Podczas niego nie zamykamy się w biurze – nasza wiedza i doświadczenie cały czas są do dyspozycji klientów. Wypracowana przez nas metodyka jest sprawdzona i oparta na standardach, które zapewniają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad postępami wdrożenia. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko związane z całym projektem. Nasi specjaliści przekazują swoją wiedzę podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwiała ona samodzielny rozwój systemu przez jego użytkowników. W naszym przypadku projekt nie kończy się wraz z ostatnim dniem wdrożenia. Koniec wdrożenia to tak naprawdę początek doskonalenia procesów.

Nie zmienimy organizacji za pomocą samego systemu. Zmienimy ją i udoskonalimy, jeśli wspólnie wypracujemy rozwiązanie. Tylko wtedy będzie ono integralną częścią firmy. Na tym etapie klienci nie muszą wyobrażać sobie konsekwencji wprowadzonych zmian – widzą je.

Justyna Tołpa- wdrożenie rozwiązania

Justyna Grzegorzyca

ekspert w dziale wdrożeń

Wsparcie

Wsparcie merytoryczne po zakończeniu wdrożenia.

Eksperci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w projekt są do dyspozycji również po zakończeniu wdrożenia. Wszystkie nowe potrzeby, pojawiające się wątpliwości czy też trudności można zgłaszać do nich online. Prowadzimy konsultacje dotyczące spraw bieżących oraz konkretnych zagadnień związanych z projektem. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Staramy się, aby wybrane oprogramowanie było idealnie dopasowane do potrzeb firmy, niezależnie od tego, ile czasu minęło od wdrożenia.

Po wdrożeniu, świadomość obu stron znacząco wzrasta. Konsultanci bardzo dobrze rozumieją funkcjonowanie biznesu klienta. Klienci doskonale znają zaimplementowane rozwiązanie i sprawnie je wykorzystują. Zaczyna się rzeczywiste doskonalenie procesów. Warunki biznesowe się zmieniają – system musi zmieniać się razem z nimi. To nasz cel.

Jacek Borowiecki- wsparcie klienta

Jacek Borowiecki

wiceprezes zarządu

Analiza

Analiza sytuacji wyjściowej i określenie celów do osiągnięcia.

Nasze podejście od samego początku oparte jest na ścisłej współpracy. Podczas serii spotkań, poznajemy specyfikę procesów danej firmy (i branży), jej kulturę organizacyjną, wgłębiamy się również w strategię biznesową. Określamy ogólny obraz firmy – wskazujemy miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko wybranego fragmentu. Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień.

Skutkiem wprowadzanych usprawnień musi być przede wszystkim wymierna korzyść, którą te zmiany niosą. Dlatego tworzone przez nas analizy zawsze poprzedzone są wspólną identyfikacją celów. Dzięki temu wiemy dokładnie, które obszary są kluczowe dla lepszego funkcjonowania całej organizacji.

Grzegorz Kośmider- analiza biznesowa

Grzegorz Kośmider

główny analityk

Koncepcja

Budowa szczegółowej koncepcji usprawnień – przełożenie teoretycznych założeń z analizy na ich realizację w praktyce.

W koncepcji wspólnie określamy szczegóły dotyczące całego projektu – jego etapów, harmonogramu oraz kosztów. Określamy konsekwencje wprowadzanych zmian na funkcjonowanie całej firmy – chcemy, żeby inne działy były gotowe na wykorzystanie nowego potencjału i współpracowały ze sobą w tym celu. Podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do projektu oraz które elementy należy poprawić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Takie podejście pozwala nam zapewnić płynność realizacji całego projektu oraz osiągnąć korzyści zakładane w analizie.

O sukcesie stworzonej koncepcji decyduje przede wszystkim zaangażowanie obu stron – sama implementacja systemu niczego nie gwarantuje, musi pociągać za sobą głębsze zmiany organizacyjne.

Artur Głodek- budowa koncepcji usprawnienia

Artur Głodek

ekspert w dziale analiz biznesowych

Doradztwo

Wybór odpowiednich narzędzi IT.

Nie dostosowujemy organizacji do wymagań systemów – dobieramy dedykowane narzędzia IT w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. Proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne dla użytkowników oraz na tyle elastyczne, żeby można je było rozwijać również samodzielnie (już po wdrożeniu). Wybrany system ma wspierać daną firmę w efektywnej realizacji jej strategii biznesowej.

Mając opracowaną szczegółową koncepcję usprawnień jesteśmy w stanie rekomendować nie tylko narzędzia, które będą spełniały aktualne wymagania, ale przede wszystkim pozwolą na dalszy rozwój, dalsze doskonalenie procesów klienta.

Michał Żelichowski

Michał Żelichowski

product manager

Implementacja

Wdrożenie wybranych narzędzi i dostosowanie ich do potrzeb klienta.

Proces wdrożenia oparty jest na ścisłej współpracy. Podczas niego nie zamykamy się w biurze – nasza wiedza i doświadczenie cały czas są do dyspozycji klientów. Wypracowana przez nas metodyka jest sprawdzona i oparta na standardach, które zapewniają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad postępami wdrożenia. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko związane z całym projektem. Nasi specjaliści przekazują swoją wiedzę podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwiała ona samodzielny rozwój systemu przez jego użytkowników. W naszym przypadku projekt nie kończy się wraz z ostatnim dniem wdrożenia. Koniec wdrożenia to tak naprawdę początek doskonalenia procesów.

Nie zmienimy organizacji za pomocą samego systemu. Zmienimy ją i udoskonalimy, jeśli wspólnie wypracujemy rozwiązanie. Tylko wtedy będzie ono integralną częścią firmy. Na tym etapie klienci nie muszą wyobrażać sobie konsekwencji wprowadzonych zmian – widzą je.

Justyna Tołpa- wdrożenie rozwiązania

Justyna Grzegorzyca

ekspert w dziale wdrożeń

Infrastruktura

Zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu.

Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury informatycznej – dostarczamy sprzęt IT potrzebny do właściwego funkcjonowania wdrożonych systemów (serwery, urządzenia do kopii zapasowych, zasilacze awaryjne, routery, szafy serwerowe), dobieramy liczbę licencji oraz przygotowujemy zalecenia dotyczące rozwiązań informatycznych i ich architektury. Pomagamy w utrzymaniu wewnętrznych zasobów firmy oraz prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury.

Każda nowoczesna firma, która racjonalnie myśli o swojej przyszłości opiera ją na rozwiązaniach z branży IT. Tym, co cenią w nas klienci, jest przede wszystkim to, że słuchamy ich potrzeb, a nasze rozwiązania w pełni tym potrzebom odpowiadają.

Jarosław Dyaczyński- zapewnienie infrastruktury

Jarosław Dyaczyński

dyrektor działu wsparcia IT

Wsparcie

Wsparcie merytoryczne po zakończeniu wdrożenia.

Eksperci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w projekt są do dyspozycji również po zakończeniu wdrożenia. Wszystkie nowe potrzeby, pojawiające się wątpliwości czy też trudności można zgłaszać do nich online. Prowadzimy konsultacje dotyczące spraw bieżących oraz konkretnych zagadnień związanych z projektem. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Staramy się, aby wybrane oprogramowanie było idealnie dopasowane do potrzeb firmy, niezależnie od tego, ile czasu minęło od wdrożenia.

Po wdrożeniu, świadomość obu stron znacząco wzrasta. Konsultanci bardzo dobrze rozumieją funkcjonowanie biznesu klienta. Klienci doskonale znają zaimplementowane rozwiązanie i sprawnie je wykorzystują. Zaczyna się rzeczywiste doskonalenie procesów. Warunki biznesowe się zmieniają – system musi zmieniać się razem z nimi. To nasz cel.

Jacek Borowiecki- wsparcie klienta

Jacek Borowiecki

wiceprezes zarządu
xprimer_HRM

Badanie i rozwój

Rozwój oraz badania nad użytecznością poszczególnych obszarów systemu.

Współpraca z eq system to nie tylko wdrożenie i wsparcie merytoryczne. W naszej działalności kluczowy nacisk kładziemy także na rozwój wdrożonych systemów oraz monitorowanie trendów w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika. Nasi specjaliści z działu User Experience, znajdującego się strukturach pionu Badań i Rozwoju, stale prowadzą testy i badania użyteczności proponowanych rozwiązań na potencjalnych i obecnych użytkownikach systemu. W ten sposób projektowane przez nas elementy i obszary systemu są zorientowane na wysoką użyteczność oraz łatwą i szybką realizację zadań.

Poprzez tworzenie innowacyjnych, użytecznych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań możemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, co pozwala nam wspierać ich rozwój. Ciągła analiza potrzeb klienta, zarówno w obszarze obecnie wykorzystywanych narzędzi, jak i w ramach jego potencjalnych potrzeb, umożliwia nam ciągłe doskonalenie własnych produktów, a także poszukiwanie nowych, najlepiej dopasowanych rozwiązań na rynku.

Krzysztof Orlicz

Krzysztof Orlicz

członek zarządu

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.