Hur arbetar vi?

Under samarbetet fokuserar vi främst på att lösa riktiga problem – för oss är hur mer betydelsefullt än vad. Vårt team består av människor från många olika branscher. När vi sätter i gång ett projekt väljer vi noggrant yrkespersoner som ansvarar för varje kunds individuella behov. Vi erbjuder övergripande kunskap, strategi och anbud. Se specifikt hur samarbetet med oss ser ut.

Analys

Analys av utgångsläge och definition av mål som ska verkställas.

Vår strategi baseras redan från början på nära samarbete. Under våra möten lär vi oss att förstå specialdragen i vissa företag (och branscher) samt organisationens kultur. Samtidigt granskar vi också företagens strategier för affärsverksamheten. Vi gör upp en allmän bild av företaget – vi visar på de punkter som kommer att påverkas mest av de föreslagna förändringarna med tanke på hela organisationens verksamhet, inte bara ur en viss delaspekt. Analysen är drivkraft till skapandet av ett mycket detaljerat och framför allt genomförbart koncept.

Koncept

Utveckling av koncept med detaljerade utvecklingsidéer – införande av analysens teoretiska hypoteser i praktiken.

I konceptet samordnar vi detaljer i hela projektet – dess teman, tidsplaner och kostnader. Vi fastställer följderna som de genomförda förändringarna har för hela företagets verksamhet – vi vill att andra enheter ska vara beredda på att använda den frigjorda potentialen och samarbeta sinsemellan för detta syfte.

Konsultation

Urval av lämpliga IT-verktyg.

Me emme mukauta Vi anpassar inte organisationen till kraven i systemet, utan vi väljer ändamålsenliga IT-verktyg så att de motsvarar företagets processer så exakt som möjligt. Lösningarna som vi erbjuder är innovativa, användarvänliga, intuitiva och tillräckligt flexibla så att man också kan utveckla dem självständigt (efter införandet). Det valda systemet stöder företaget i förverkligandet av en effektiv strategi för affärsverksamheten.

Infrastruktur

Utrustning för nödvändig teknisk infrastruktur för införandet av projektet.

Vi garanterar övergripande tjänster för IT-infrastrukturen. Vi erbjuder nödvändig IT-utrustning så att införandet av systemet fungerar ordentligt (servrar, backup-utrustning, avbrottsfri strömförsörjning, routrar, serverskåp), vi väljer nödvändiga licenser och förbereder rekommendationer för IT-lösningar samt för arkitekturen angående dem. Vi hjälper till att upprätthålla företagets interna resurser och en korrekt funktion i hela infrastrukturen.

Införande

Införande av valda verktyg och anpassning av dem för att motsvara just kundens behov.

Införandeprocessen grundas på nära samarbete. Under det här skedet stänger vi inte in oss på kontoret, utan vår kunskap och erfarenhet är tillgänglig för våra kunder när som helst. Metoden som vi har utvecklat har testats och den grundas på standarder som garanterar säkerheten och kontrollen under införandeprocessen. Vi minimerar alla risker angående projektet. Våra experter delar sin kunskap i workshoppar och konsultationer så att det blir möjligt för användaren att själv utveckla systemet i framtiden. För vår del tar projektet inte slut samma dag som det tas i bruk. Införandet är egentligen bara det första steget i utvecklingen av processen.

Stöd

Stöd efter införandet.

Yrkespersonerna som varit direkt involverade i projektet är tillgängliga även efter införandet. Alla nya behov eller tvivel och problem som kan dyka upp, kan rapporteras direkt till dem på nätet. Vi erbjuder uppdaterad konsultation för projektspecifika problem. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vår strävan är att övertyga företaget om att den valda programvaran är ideal för att stödja företagets behov, oavsett hur mycket tid som har förflutit från införandet.

Forskning och utveckling

Kontinuerlig utveckling och forskning kring användbarheten av enskilda systemområden.

Samarbete med eq system är inte bara implementering och innehållsstöd. I vår verksamhet lägger vi också stor vikt vid utveckling av implementerade system och uppföljning av trender inom området användarorienterad design. Våra specialister från User Experience-avdelningen, som finns i strukturerna på forsknings- och utvecklingsavdelningen, genomför ständigt tester och forskning om användbarheten av de föreslagna lösningarna på potentiella och nuvarande systemanvändare. På så sätt är elementen och områdena i systemet vi designar inriktade på hög användbarhet samt enkel och snabb implementering av uppgifter.

Analys

Analys av utgångsläge och definition av mål som ska verkställas.

Vår strategi baseras redan från början på nära samarbete. Under våra möten lär vi oss att förstå specialdragen i vissa företag (och branscher) samt organisationens kultur. Samtidigt granskar vi också företagens strategier för affärsverksamheten. Vi gör upp en allmän bild av företaget – vi visar på de punkter som kommer att påverkas mest av de föreslagna förändringarna med tanke på hela organisationens verksamhet, inte bara ur en viss delaspekt. Analysen är drivkraft till skapandet av ett mycket detaljerat och framför allt genomförbart koncept.

Kari Juntunen

VD och ägare av EQ System Scandinavia Oy

EQ System Scandinavia Oy:s uppdrag är att eliminera avfall från tillverkningsindustrin. Vår inställning till ämnet är undervisningen av Taiji Ohno, fadern till LEAN-filosofin, som säger att det bästa sättet att eliminera slöseri är genom design. Som verktyg har vi valt ut de bästa design- och övervakningsverktygen på marknaden. Japanska Asprova, världens ledande APS- och SCP-lösning, ger våra kunder fria händer med sin regelbaserade och transparenta verksamhetsmodell. Asprova Det finns redan mer än 3 000 kunder och fler än 4 000 fabriker där metoden används för att skapa exakta produktionsplaner.

Koncept

Utveckling av koncept med detaljerade utvecklingsidéer – införande av analysens teoretiska hypoteser i praktiken.

I konceptet samordnar vi detaljer i hela projektet – dess teman, tidsplaner och kostnader. Vi fastställer följderna som de genomförda förändringarna har för hela företagets verksamhet – vi vill att andra enheter ska vara beredda på att använda den frigjorda potentialen och samarbeta sinsemellan för detta syfte.

Joonas Ibrahim

chef APS-konsult för EQ System Scandinvia Oy

Grunden för APS-design är en korrekt och faktabaserad analysfas som gör att vi kan modellera finkornig design baserad på fakta, inte uppskattningar. Asprova APS låter sina användare ta fram detaljerade planer baserade på ändlig kapacitet som tar hänsyn till alla önskade begränsningar och regler. Dessutom är resurs- och lagersituationer nu och i framtiden alltid involverade med värderingar baserade på verkliga situationer.

Konsultation

Urval av lämpliga IT-verktyg.

Me emme mukauta Vi anpassar inte organisationen till kraven i systemet, utan vi väljer ändamålsenliga IT-verktyg så att de motsvarar företagets processer så exakt som möjligt. Lösningarna som vi erbjuder är innovativa, användarvänliga, intuitiva och tillräckligt flexibla så att man också kan utveckla dem självständigt (efter införandet). Det valda systemet stöder företaget i förverkligandet av en effektiv strategi för affärsverksamheten.

Tomasz Babiarz

expert på avdelningen för affärsanalys

När vi har utvecklat ett detaljerat koncept av utvecklingsidéer, kan vi rekommendera verktyg som inte endast motsvarar de nuvarande behoven, utan som framför allt möjliggör utvecklingen av kundens processer även i framtiden.

Införande

Införande av valda verktyg och anpassning av dem för att motsvara just kundens behov.

Införandeprocessen grundas på nära samarbete. Under det här skedet stänger vi inte in oss på kontoret, utan vår kunskap och erfarenhet är tillgänglig för våra kunder när som helst. Metoden som vi har utvecklat har testats och den grundas på standarder som garanterar säkerheten och kontrollen under införandeprocessen. Vi minimerar alla risker angående projektet. Våra experter delar sin kunskap i workshoppar och konsultationer så att det blir möjligt för användaren att själv utveckla systemet i framtiden. För vår del tar projektet inte slut samma dag som det tas i bruk. Införandet är egentligen bara det första steget i utvecklingen av processen.

Infrastruktur

Utrustning för nödvändig teknisk infrastruktur för införandet av projektet.

Vi garanterar övergripande tjänster för IT-infrastrukturen. Vi erbjuder nödvändig IT-utrustning så att införandet av systemet fungerar ordentligt (servrar, backup-utrustning, avbrottsfri strömförsörjning, routrar, serverskåp), vi väljer nödvändiga licenser och förbereder rekommendationer för IT-lösningar samt för arkitekturen angående dem. Vi hjälper till att upprätthålla företagets interna resurser och en korrekt funktion i hela infrastrukturen.

Stöd

Stöd efter införandet.

Yrkespersonerna som varit direkt involverade i projektet är tillgängliga även efter införandet. Alla nya behov eller tvivel och problem som kan dyka upp, kan rapporteras direkt till dem på nätet. Vi erbjuder uppdaterad konsultation för projektspecifika problem. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vår strävan är att övertyga företaget om att den valda programvaran är ideal för att stödja företagets behov, oavsett hur mycket tid som har förflutit från införandet.

Forskning och utveckling

Kontinuerlig utveckling och forskning kring användbarheten av enskilda systemområden.

Samarbete med eq system är inte bara implementering och innehållsstöd. I vår verksamhet lägger vi också stor vikt vid utveckling av implementerade system och uppföljning av trender inom området användarorienterad design. Våra specialister från User Experience-avdelningen, som finns i strukturerna på forsknings- och utvecklingsavdelningen, genomför ständigt tester och forskning om användbarheten av de föreslagna lösningarna på potentiella och nuvarande systemanvändare. På så sätt är elementen och områdena i systemet vi designar inriktade på hög användbarhet samt enkel och snabb implementering av uppgifter.

Michał Lach

VD EQ System

Genom att skapa innovativa, användbara och användarvänliga lösningar kan vi möta våra kunders behov, vilket gör att vi kan stödja deras utveckling. Kontinuerlig analys av kundernas behov, både inom området för nuvarande använda verktyg och som en del av deras potentiella behov, gör att vi ständigt kan förbättra våra egna produkter, samt söka efter nya, bäst lämpade lösningar på marknaden.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.