Hur arbetar vi?

Under samarbetet fokuserar vi i första hand på att lösa verkliga problem – det som räknas mest för oss är hur, inte med vad. Vårt team består av personer med kompetens inom olika områden och områden. När vi genomför projektet väljer vi exakt specialister som möter de individuella behoven hos en given kund. Vi tillhandahåller en heltäckande kunskap, upplägg och erbjudande. Se exakt hur samarbetet med oss ser ut.

Vår prioritet är att introducera effektiva lösningar på våra kunders verkliga operativa, strategiska eller tekniska problem. På eq system förstår vi mycket väl att varje kund är unik och att deras krav och förväntningar formas av specifika branschförhållanden, strategiska mål och aktuella operativa utmaningar. Tack vare vår långa erfarenhet och djupa förståelse för de olika marknadssektorerna ger vi effektivt råd till våra kunder om den mest optimala samarbetsvägen för dem.

Vi föreslår två huvudmodeller för samarbete:

Ready To Use

Ready To Use är en metod för snabb aktivering av våra system så att kunden kan börja använda de nya tekniska lösningarna på kort tid.
Mer

PRO

PRO-modellen är en implementeringsstrategi för våra system, som använder ett helhetsgrepp som tar hänsyn till alla aspekter av organisationen.
Mer

Ready To Use modell - arbetsmetodik

Samarbetsmodellen Ready To Use är den idealiska arbetsmetoden för mindre projekt som kräver snabba åtgärder och kortare genomförandetider. Denna form av samverkan bygger på våra standardiserade lösningar. Det kan ta så lite som fyra veckor att lansera Ready To Use-versionen av systemet inom utvalda områden, vilket möjliggör snabb och effektiv integration i befintliga företagsprocesser, minimerar driftstopp och möjliggör nästan omedelbar användning av ny funktionalitet.

 

När systemet väl är i drift ger vårt företag omfattande support genom en underhållstjänst. Detta inkluderar inte bara löpande övervakning och underhåll, utan också ett snabbt svar på eventuella tekniska förfrågningar och råd om att optimera systemets prestanda. Den färdiga att använda versionen erbjuder möjligheten att uppgradera till PRO-versionen.

Tack vare den modulära designen av XPRIMER-plattformen har användarna möjlighet att utöka funktionaliteten steg för steg. Övergången från Ready To Use-versionen till PRO-versionen är sömlös, vilket gör att verktygen kan anpassas till organisationens växande behov utan att störa det pågående arbetet.

Är du intresserad av snabb uppstart av en standardiserad lösning?
Vill du veta mer om Ready To Use-modellen?

PRO modell - arbetsmetodik

Samarbetet inom PRO-modellen är dedikerat till projekt som kräver ett utökat tillvägagångssätt, uttömmande analys och en skräddarsydd lösning. Fokus ligger här på en djupgående förståelse för kundens behov och tillhandahållande av helhetslösningar.

Analys

Under en serie möten får vi veta detaljerna i processerna i ett visst företag och vi definierar den övergripande bilden av företaget, och anger de platser där införandet av förändringar kommer att ha störst inverkan på hur hela organisationen fungerar. Analysen är en introduktion till skapandet av ett mycket detaljerat och framför allt genomförbart förbättringskoncept.

Begrepp

I konceptet definierar vi tillsammans detaljerna i hela projektet – dess stadier, tidsplan och kostnader. Vi ger råd om hur man förbereder sig inför projektet och vilka moment som bör förbättras innan det påbörjas. Detta tillvägagångssätt gör att vi kan säkerställa ett smidigt genomförande av hela projektet och att uppnå de fördelar som antas i analysen.

Konsultverksamhet

Vi väljer dedikerade IT-verktyg på ett sådant sätt att de speglar företagets processer så exakt som möjligt. Lösningarna vi föreslår är innovativa, användarvänliga, intuitiva och flexibla nog att utvecklas självständigt (efter implementering). Det valda systemet är att stödja det givna företaget i ett effektivt genomförande av dess affärsstrategi.

Infrastruktur

Vi säkerställer omfattande IT-infrastrukturtjänster, tillhandahåller IT-utrustning som behövs för att de implementerade systemen ska fungera korrekt. Vi hjälper till att underhålla företagets interna resurser och att hela infrastrukturen fungerar korrekt.

Genomförande

Metodiken som utvecklats av oss är testad och baserad på standarder som säkerställer säkerhet och kontroll över implementeringens framsteg. Vi minimerar riskerna förknippade med hela projektet. Våra specialister delar med sig av sin kunskap under workshops och konsultationer på ett sådant sätt att det möjliggör en oberoende utveckling av systemet i framtiden av dess användare.

Stöd

De experter som var direkt involverade i projektet finns också tillgängliga efter genomförandet. Alla nya behov, tvivel eller svårigheter som kan uppstå kan rapporteras till dem online. Vi erbjuder konsultation om det aktuella läget och specifika frågor relaterade till projektet.

Forskning och utveckling

Våra specialister från avdelningen User Experience, som finns i strukturerna på forsknings- och utvecklingsavdelningen, genomför ständigt tester och forskning om användbarheten av de föreslagna lösningarna på potentiella och nuvarande systemanvändare. På så sätt är elementen och områdena i systemet vi designar orienterade mot hög användbarhet samt enkel och snabb implementering av uppgifter.

Analys

Under en serie möten får vi veta detaljerna i processerna i ett visst företag och vi definierar den övergripande bilden av företaget, och anger de platser där införandet av förändringar kommer att ha störst inverkan på hur hela organisationen fungerar. Analysen är en introduktion till skapandet av ett mycket detaljerat och framför allt genomförbart förbättringskoncept.

Begrepp

I konceptet definierar vi tillsammans detaljerna i hela projektet – dess stadier, tidsplan och kostnader. Vi ger råd om hur man förbereder sig inför projektet och vilka moment som bör förbättras innan det påbörjas. Detta tillvägagångssätt gör att vi kan säkerställa ett smidigt genomförande av hela projektet och att uppnå de fördelar som antas i analysen.

Konsultverksamhet

Vi väljer dedikerade IT-verktyg på ett sådant sätt att de speglar företagets processer så exakt som möjligt. Lösningarna vi föreslår är innovativa, användarvänliga, intuitiva och flexibla nog att utvecklas självständigt (efter implementering). Det valda systemet är att stödja det givna företaget i ett effektivt genomförande av dess affärsstrategi.

Infrastruktur

Vi säkerställer omfattande IT-infrastrukturtjänster, tillhandahåller IT-utrustning som behövs för att de implementerade systemen ska fungera korrekt. Vi hjälper till att underhålla företagets interna resurser och att hela infrastrukturen fungerar korrekt.

Genomförande

Metodiken som utvecklats av oss är testad och baserad på standarder som säkerställer säkerhet och kontroll över implementeringens framsteg. Vi minimerar riskerna förknippade med hela projektet. Våra specialister delar med sig av sin kunskap under workshops och konsultationer på ett sådant sätt att det möjliggör en oberoende utveckling av systemet i framtiden av dess användare.

Stöd

De experter som var direkt involverade i projektet finns också tillgängliga efter genomförandet. Alla nya behov, tvivel eller svårigheter som kan uppstå kan rapporteras till dem online. Vi erbjuder konsultation om det aktuella läget och specifika frågor relaterade till projektet.

Forskning och utveckling

Våra specialister från avdelningen User Experience, som finns i strukturerna på forsknings- och utvecklingsavdelningen, genomför ständigt tester och forskning om användbarheten av de föreslagna lösningarna på potentiella och nuvarande systemanvändare. På så sätt är elementen och områdena i systemet vi designar orienterade mot hög användbarhet samt enkel och snabb implementering av uppgifter.

Kräver ditt företags egenskaper en komplett processanalys och en skräddarsydd lösning?
Vill du veta mer om PRO-modellen?