Historien dold i data­­

Vad förväntar vi oss av informationen som vi analyserar idag? Vi vill dra så många väsentliga slutsatser av dem som möjligt inför framtiden. Vi vill vara säkra på att informationen som vi samlar in är tillförlitlig och tillgänglig så snabbt som möjligt. Vi tycker om att ställa många frågor, men vi kommer inte på alla frågor genast.

Utmaning: en förnuftig kombination

Du har säkert kunskap inom många branscher – om ledning av en affärsprocess, produktion, logistik och kundrelationer. Du samlar in och följer åsikter om ditt företag. Du säkerställer att den insamlade informationen är av hög kvalitet. Men ändå, använder du hela potentialen? Analyserar och bearbetar du den som en helhet? Klarar du av att omvandla “klara fakta” till konkurrenskraftigt kunnande? Och det viktigaste, känner du till hela historien som är dold bakom informationen?

Lösning: analys av affärsverksamhet

Lösningen är enkel, men tyvärr bara skenbart. Den är tillräcklig för att undersöka data och hitta informationen som är dold i den. Det är verkligen bra att stödja funktionerna med en visuell analys och samarbeta med andra människor som man kan delge slutsatser om företagets funktioner inom olika områden. Detta gör det möjligt att gå “bakom” data och hitta samband i sådana sammanhang som du inte kunde vänta dig. Funktioner vid gränsen för vad vi ser och vad som följer av det för företagets verksamhet ger allra mest nytta.

Vilken nytta får du?

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.