Vi stöttar företag i den digitala transformationen

Våra lösningar optimerar:

Vi stöttar företag i den digitala transformationen

Våra lösningar optimerar:

Vi är betrodda av mer än 1 000 kunder som representerar olika sektorer och branscher.

Våra lösningar stödjer
våra kunders framgång

I över 30 år har vi varit en pålitlig affärspartner som tillhandahåller omfattande stöd i hanteringen av organisationen.

De innovativa IT-lösningar vi erbjuder är utformade för att göra det möjligt för våra kunder att öka effektiviteten i sin verksamhet.

Vi är utvecklare av den egenutvecklade XPRIMER-plattformen som möjliggör effektiv hantering av produktions- och HR-processer.

Vi har ett helhetsgrepp på våra kunders affärsprocesser, så våra lösningar inkluderar:

Vår affärstrovärdighet bekräftas av våra kunders prestationer prestationer

minskning av produktionscykelns längd

30%

40.000

anställda i detaljhandelsnätverket ingår i automatiseringen av arbetstidsplanering

50%

minskning av lager av material och halvfabrikat

20%

av HR-personalens tid frigörs för andra uppgifter

50%

minskning av den tid som går åt till att beräkna löner

10x

förlängning av den operativa schemaläggningshorisonten

Vi genomför projekt med internationell räckvidd

Vi är aktivt verksamma på de skandinaviska marknaderna och garanterar högsta servicenivå för våra kunder från norra Europa genom eq system scandinavien filial (baserad i Finland).

Som en del av vårt internationella partnernätverk samarbetar vi med Asprova (Japan) – tillverkaren av ASPROVA APS-systemet, och Business Forecast Systems, Inc. (USA) – som erbjuder Forecast Pro-systemet. Detta gör att vi har potential att genomföra projekt med internationell räckvidd.

Håll dig informerad – läs mer

Letar du efter lösningar för ditt företag?

Skriv till oss

    Kontakta oss