Forecast PRO
Fatta bättre beslut baserat på korrekta prognoser
Forecast PRO
Utnyttja kraften i AI och maskininlärning i prognoser
Forecast PRO
Använd prognosrapporter i utvecklingsplaner
Forecast PRO
Förutse förändringar i efterfrågan i förväg

Forecast PRO – pålitliga prognoser som leda till bättre beslut

Forecast PRO är ett beprövat verktyg som används av organisationer runt om i världen för att skapa korrekta prognoser (efterfrågan, försäljning, resurskrav, anställda eller nya produkter), som enkelt kan integreras i planeringssystemen (inklusive ASPROVA APS för produktionsplanering eller XPRIMER.HRM för arbetsschema planering).

Verktyget för effektiv hantering, övervakning och förbättring av prognosprocesser skapar pålitliga affärsprognoser för dig på några sekunder.

Forecast PRO, designad för affärsprognosmakare, stödjer redan mer än 12 000 företag från ett brett spektrum av industrier (tillverkning, service, detaljhandel) och institutioner i mer än 88 länder.

Välj ett beprövat system för att skapa korrekta prognoser, som används av ledare i sin bransch.

Läs mer

Exakta och bevisbara prognoser med Forecast PRO

eqicon017_color

Minska kostnaderna

Genom att minska lager och producera exakt den mängd som kommer att efterfrågas.

eqicon046_color

Öka effektiviteten

Genom bättre resursanvändning, baserat på åtgärder som svarar mot marknadens behov.

system MES - lepsze czasy produkcji

Effektivisera affärsprocesser

Genom att anpassa din organisation bättre till de förändrade marknadsförhållandena.

CMMS - oszczędność czasu

Förbättra leverans i tid

Anpassa produktionen till pålitlig efterfrågan och försäljningsprognoser.

eqicon059_color

Öka försäljningsvärdet

Genom att producera i de volymer som marknaden kräver av dig.

CMMS - bezpieczeństwo pracy

Förbättra servicekvaliteten

Leverera till dina kunder alltid exakt det och i den kvantitet de behöver.

Se hur Forecast PRO fungerar i praktiken

Kontakta oss och arrangera ett möte där vi presenterar hur Forecast PRO fungerar.

Utforska funktionerna i Forecast PRO

Öka träffsäkerheten i dina prognoser, även när efterfrågan eller försäljningen är mycket fluktuerande

Forecast PRO:s automatiserade algoritm tillåter generering av korrekta prognoser för upp till tusentals objekt på sekunder och tar hänsyn till säsongsmönster, trender, konjunkturcykler, reklamaktiviteter och mer. Forecast PRO lagrar ett arkiv med tidigare prognoser (både statistiskt genererade och justerade), så att du kan jämföra och kontrastera tidigare prognoser med vad som faktiskt hände. En snabb blick på rapporterna ger dig en uppfattning om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Undantagsrapporteringsfunktionen i Forecast PRO låter dig fokusera på de områden som behöver uppmärksamhet och utesluta eventuella störningar i historisk data som har utlösts av till exempel en engångsförsäljning. Rapporter kan enkelt konfigureras för att visa prognoserna med det högsta felet så att du kan fokusera på de som har visat sig vara minst exakta.

Tillämpa maskininlärning för att göra tillförlitliga förutsägelser

Tack vare automatiserade maskininlärningsmodeller tillåter Forecast PRO personer utan datavetenskaplig kunskap att bygga korrekta prognoser. Forecast PRO använder Extreme Gradient Boosting-beslutsträdalgoritmer och inkluderar en fördefinierad uppsättning funktioner som låter dig bygga modeller helt automatiskt. Du kan också anpassa modellen genom att ange ytterligare funktioner (t.ex. förklarande variabler, händelsescheman, etc.)

Använd olika prognosmetoder för att förfina dina prognoser

Att använda Forecast PRO kräver inte omfattande statistisk kunskap. Expertanalysen i systemet väljer ut den bästa prognosen, så att användaren kan koncentrera sig på att fatta rätt beslut snarare än detaljerad analys.

En användare med omfattande statistisk kunskap har dock möjlighet till avancerade anpassade modelleringsalternativ. Prognosmetoderna som är tillgängliga i Forecast PRO inkluderar:

  • exponentiell utjämning,
  • Box-Jenkins modeller,
  • Croston modell,
  • glidande medelvärden,
  • prognoser i analogi,
  • procentuell tillväxt,
  • subjektiva prognoser.

Stödja S& OP (Sales and Operation Planning) balanseringsprocesser

Tack vare den enkla integrationen av Forecast PRO med andra IT-system i organisationen (t.ex. ERP, APS, CMMS eller BI) kan rapporteringsprocessen även ta hänsyn till ytterligare data, såsom andra prognoser, aktuella lager och pågående order. Datasynkronisering sker i realtid och effekten av den införda förändringen presenteras omedelbart i grafiska och tabellformade rapporter.

I detta avseende stödjer Forecast PRO även långsiktig planering genom att tillhandahålla relevant data till planeringsverktyg som ASPROVA APS.

Säkerställ lämpliga kundservicenivåer genom att förutse personalbehov

Genom att korrekt prognostisera dina personalbehov på daglig basis för varje skift, förbättrar du kundservicenivåerna (t.ex. genom att ha rätt antal anställda när det gäller tjänster eller genom att se till att produktionen är rätt bemannad).

Samtidigt eliminerar du förluster till följd av överskattning av antalet anställda som behövs (du tar inte på dig kostnaden för improduktiva heltid) och minimerar risken för förlorad försäljning till följd av att rätt antal anställda underskattas på ett visst skift.

Prognoser av personalbehov kan göras baserat på historiska data om transaktionsvolymer (t.ex. från kassakvitton), realiserade arbetsscheman eller prognostiserade försäljningsvolymer.

Förutse efterfrågan på nya produkter exakt

Att prognostisera efterfrågan på nya produkter är en stor utmaning, eftersom det innebär många okända och risk för fel.

Användning av prognosmetoder i analogi eller Bass-diffusionsmodellen i Forecast PRO gör att framtida efterfrågan kan bedömas vid prognostisering av ersättningsprodukter, introduktion av produktlinjeförlängningar eller introduktion av helt nya produkter för företaget och helt nya produkter för marknaden.

Se hur Forecast PRO fungerar i praktiken

Kontakta oss och arrangera ett möte där vi presenterar hur Forecast PRO fungerar.

Utforska Forecast PRO användarrecensioner

Zobacz, jak Sarantis Polska S.A. poprawiła precyzję prognoz popytu i sprzedaży
z Forecast PRO