Forecast PRO
Podejmuj lepsze decyzje oparte na precyzyjnych prognozach
Forecast PRO
Wykorzystaj w prognozowaniu potęgę AI i uczenia maszynowego
Forecast PRO
Wykorzystuj raporty o prognozach w planach rozwojowych
Forecast PRO
Z odpowiednim wyprzedzeniem przewiduj zmiany w popycie

Forecast PRO – wiarygodne prognozy wspierające podejmowanie decyzji

Forecast PRO jest sprawdzonym narzędziem używanym przez organizacje na całym świecie do tworzenia dokładnych prognoz (popytu, sprzedaży, zapotrzebowania na zasoby, na pracowników czy na nowe produkty), które w łatwy sposób można integrować z systemami planistycznymi (m.in. z systemem ASPROVA APS w zakresie planowania produkcji czy XPRIMER.HRM w zakresie planowania grafików pracy).

Narzędzie do efektywnego zarządzania, monitorowania i ulepszania procesów prognozowania w ciągu kilku sekund tworzy dla Ciebie wiarygodne prognozy biznesowe.

Forecast PRO, zaprojektowany dla prognostyków biznesowych, wspiera już ponad 12 tys. firm z różnych branż (produkcyjnych, usługowych, handlowych) oraz instytucji w ponad 88 krajach.

Wybierz sprawdzony system do tworzenia precyzyjnych prognoz, stosowany przez liderów w swojej branży.

czytaj dalej

Trafne i sprawdzalne prognozy z Forecast PRO

eqicon017_color

Ogranicz koszty

Przez zmniejszenie zapasów magazynowych i produkcję dokładnie w takiej ilości, jaki będzie popyt.

Zwiększ efektywność

Dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów, bazującym na działaniach odpowiadającym potrzebom rynku.

system MES - lepsze czasy produkcji

Usprawnij procesy biznesowe

Poprzez lepsze dopasowanie Twojej organizacji do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

CMMS - oszczędność czasu

Popraw terminowość dostaw

Dostosowując produkcję do wiarygodnych prognoz popytowych i sprzedażowych.

eqicon059_color

Zwiększ wartość sprzedaży

Dzięki temu, że produkujesz w takich ilościach, jakie wymaga od Ciebie rynek.

CMMS - bezpieczeństwo pracy

Podnieś jakość obsługi

Dostarczając swoim klientom zawsze to i w takiej ilości, jakiej potrzebują.

Zobacz, jak Forecast PRO działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie Forecast PRO. 

Poznaj funkcjonalności Forecast PRO

Zwiększ trafność swoich prognoz, nawet przy dużej zmienności popytu czy sprzedaży

Automatyczny algorytm Forecast PRO pozwala na generowanie dokładnych prognoz nawet dla tysięcy pozycji w ciągu kilku sekund i uwzględnia wzorce sezonowe, trendy, cykle biznesowe, działania promocyjne i inne. Forecast PRO przechowuje archiwum poprzednich prognoz (zarówno statystycznie wygenerowanych, jak i tych skorygowanych), dzięki czemu można porównać i zestawić poprzednie prognozy z tym, co faktycznie się wydarzyło. Wystarczy szybki rzut oka na raporty, aby zorientować się, co działa, a co nie.

Funkcjonalność raportowania wyjątków w Forecast PRO pozwala skupić się na obszarach, które wymagają uwagi i wykluczyć wszystkie zaburzenia w danych historycznych, które zostały wywołane np. przez jednorazową sprzedaż. Raporty można łatwo skonfigurować w taki sposób, aby pokazywały prognozy obarczone najwyższym błędem tak, aby móc skoncentrować się na tych, które okazały się najmniej precyzyjne.  

Wykorzystuj uczenie maszynowe do tworzenia wiarygodnych prognoz 

Dzięki automatycznym modelom uczenia maszynowego (Machine Learning) Forecast PRO pozwala na budowanie dokładnych prognoz, także osobom bez wiedzy z dziedziny data science. Forecast PRO wykorzystuje algorytmy drzew decyzyjnych Extreme Gradient Boosting i zawiera predefiniowany zestaw cech pozwalający na całkowicie automatyczne budowanie modeli. Możesz również dostosować model do swoich potrzeb poprzez wskazanie dodatkowych cech (np. zmiennych objaśniających, harmonogramów zdarzeń itp.).

Stosuj różne metody prognostyczne uszczegóławiając swoje prognozy

Wykorzystanie Forecast PRO nie wymaga posiadania szerokiej wiedzy statystycznej. Analiza ekspercka w systemie dobiera najlepszą prognozę, więc użytkownik może skoncentrować się na podejmowaniu właściwych decyzji, a nie na szczegółowych analizach.

Niemniej jednak użytkownik dysponujący bogatym warsztatem wiedzy statystycznej ma możliwość wyboru zaawansowanych opcji modelowania niestandardowego. Metody prognostyczne dostępne w Forecast PRO to m.in.:

  • wygładzenie wykładnicze,
  • modele Boxa-Jenkinsa,
  • metoda Crostona,
  • średnie ruchome,
  • prognozowanie przez analogię,
  • przyrost procentowy,
  • prognozowanie subiektywne.

Wspieraj procesy bilansowania produkcji i sprzedaży S&OP (Sales and Operation Planning)

Dzięki łatwiej integracji Forecast PRO z innymi systemami informatycznymi w organizacji (m.in. ERP, APS, CMMS, czy BI) proces raportowania może uwzględniać także dodatkowe dane, jak inne prognozy, aktualne stany magazynowe i realizowane zamówienia. Synchronizacja danych odbywa się w czasie rzeczywistym, a efekt wprowadzonej zmiany jest prezentowany natychmiast w raportach graficznych i tabelarycznych.

W tym zakresie Forecast PRO wspiera również planowanie długofalowe, dostarczając odpowiednie dane do narzędzi planistycznych, takich jak ASPROVA APS

Zapewnij odpowiedni poziom obsługi klienta przewidując zapotrzebowanie na personel

Dzięki trafnej prognozie zapotrzebowania na personel w każdym dniu na każdej zmianie, podnosisz poziom obsługi swoich klientów (np. dysponując odpowiednią ilością pracowników w przypadku działalności usługowej lub zapewniając właściwą obsadę na produkcji).

Równocześnie eliminujesz straty wynikające z przeszacowania ilości potrzebnych pracowników (nie ponosisz kosztów nieproduktywnych etatów) oraz minimalizujesz ryzyko utraconej sprzedaży w wyniku niedoszacowania odpowiedniej ilości pracowników na danej zmianie. 

Prognozy dotyczące zapotrzebowania na personel mogą być tworzone w oparciu o dane historyczne o ilościach transakcji (np. z paragonów fiskalnych), zrealizowanych grafików pracy czy przewidywanych wielkości sprzedaży. 

Precyzyjnie prognozuj popyt na nowe produkty

Prognozowanie popytu na nowe produkty jest wielkim wyzwaniem, gdyż związane jest z wieloma niewiadomymi i ryzykiem popełnienia błędu.

Wykorzystanie metod prognozowania przez analogię czy modelu dyfuzji Bassa w Forecast PRO umożliwia ocenę przyszłego popytu w przypadku prognozowania produktów zamiennych, wprowadzania rozszerzeń linii produktowych czy wprowadzania zupełnie nowych dla firmy produktów oraz całkowicie nowych produktów dla rynku.

Zobacz, jak Forecast PRO działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie Forecast PRO. 

Poznaj opinie użytkowników Forecast PRO

Zobacz, jak Sarantis Polska S.A. poprawiła precyzję prognoz popytu i sprzedaży
z Forecast PRO