Prognozowanie: sztuka podejmowania trafnych decyzji

Harmonogramowanie produkcji ściśle związane jest z takim zagadnieniem, jak planowanie produkcji w przedsiębiorstwie. Harmonogramowanie produkcji to nic innego, jak efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów produkcyjnych firmy w odpowiednim czasie. Planowanie produkcji w praktyce to więc umiejętność uszeregowania konkretnych zadań produkcyjnych w taki sposób, by zasoby produkcyjne były wykorzystywane w odpowiednim czasie do realizacji zadań produkcyjnych. Odpowiednio zaplanowana produkcja umożliwia wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa w najbardziej optymalnych sposób, czyli taki, który przyniesie firmie największe zyski – jak najmniej strat.

Wyzwanie: za mało czasu

Większość ekspertów dokładnie wie, w jaki sposób zadbać o efektywność procesu prognozowania. Jednak często brakuje im czasu, a ryzyko podjęcia złej decyzji jest tym większe, że dotyczy ono bliższej lub dalszej, ale jednak nieznanej przyszłości. Nieznanej dla większości firm, które opierają proces prognozowania jedynie na wyczuciu i doświadczeniu swoich specjalistów i nadal za często na Excelu. Przygotowanie takich prognoz jest czasochłonne, a ich sprawdzalność często pozostawia wiele do życzenia. Jak to zmienić?
elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Rozwiązanie: wybór odpowiedniej metody

Rozwiązaniem jest wybór odpowiedniej metody – odpowiednio szybko. Efektywność procesu zależy od jej dopasowania do specyfiki prognozowanych danych, sposobu oceny danego szeregu czasowego czy jakości gromadzonych informacji oraz świadomości tego, że nie ma jednej skutecznej metody, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie symulacji różnych wersji prognoz, wprowadzanie korekt i współpraca z innymi działami, a następnie optymalizacja całego procesu. Wyciąganie wniosków z przeszłości na przyszłość umożliwia nam ciągłe doskonalenie procesu prognozowania, a tym samym osiąganie wymiernych korzyści.