XPRIMER.HRM

Planowanie czasu pracy
zgodne z przepisami,
gwarantujące obniżenie braków w obsadzie
i eliminację błędów w procesach HRM

Planowanie czasu pracy zgodne z przepisami, gwarantujące obniżenie braków w obsadzie i eliminację błędów w procesach
XPRIMER.HRM

XPRIMER.HRM - szybkie i efektywne planowanie czasu pracy

Human Resources Management (HRM) to strategiczna i operacyjna dziedzina zarządzania skoncentrowana na efektywnym zarządzaniu personelem w organizacjach. XPRIMER.HRM to narzędzie wspierające działania związane z planowaniem, ewidencją i rozliczaniem czasu pracy. Z jego pomocą dużo szybciej stworzysz poprawne i efektywne plany pracy.

Dzięki XPRIMER zautomatyzujesz procesy HRM: ewidencji, rozliczania, premiowania oraz budżetowania. I przede wszystkim nigdy nie zabraknie Ci odpowiedniego pracownika, z odpowiednimi kompetencjami, w odpowiednim miejscu i czasie.

Grafik pracy stworzony w XPRIMER.HRM jest:

e-teczka - dokumentacja osobowa zgodna z przepisami

Zgodny z przepisami

automatycznie bierze pod uwagę wytyczne wynikające z kodeksu pracy i regulaminów.

CMMS - standaryzacja procedur

Realny

możliwy do zrealizowania w praktyce i uwzględniający wszystkie ograniczenia.

eqicon001_color

Dopasowany

uwzględnia rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstwa i dostępne zasoby ludzkie.

business_productionmanagement_color

Kompleksowy

obejmuje różne okresy rozliczeniowe, systemy czasu pracy i formy zatrudnienia.

eqicon059_color

Optymalny

pozwala eliminować niepotrzebne nadgodziny oraz godziny nieproduktywne.

eqicon049_color

Szybki do sporządzenia

umożliwia szybkie modyfikacje w przypadku pojawienia się nieplanowanych zmian.

Zyskaj bezpieczeństwo procesów HRM, równocześnie zapewniając optymalną alokację zasobów ludzkich w Twojej firmie.

czytaj dalej

Jakie korzyści daje XPRIMER.HRM?

Wyższa efektywność

Uwzględnienie w planowaniu kompetencji pracowników oraz aktualności ich badań i uprawnień pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów personelu. 

Oszczędność czasu

Automatyzacja procesów administracyjnych i komunikacyjnych przekłada się na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie i publikację planu pracy.

Bezpieczeństwo

Zintegrowanie i automatyzacja procesów kontrolnych w kontekście prawa pracy i regulaminów wewnętrznych daje przełożonym poczucie bezpieczeństwa w zakresie poprawności planów pracy.

Obniżenie kosztów

Optymalnie zaplanowana obsada pozwala na zwiększenie produktywności dostępnych zasobów (m.in.: przez eliminację nadgodzin i godzin nieproduktywnych) oraz realizację potrzeb wynikających z popytu na pracę.

Zadowoleni pracownicy

Potrzeby pracowników (np. prośby grafikowe) są uwzględniane w planowaniu, co przekłada się na ich zadowolenie i większe zaangażowanie.

Większa elastyczność

Dzięki uwzględnieniu różnych systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, form zatrudnienia Twoja firma szybciej i łatwiej dopasuje się do dynamicznych zmian na rynku.

Zobacz, jakie korzyści w obszarze HRM uzyskali nasi klienci dzięki wdrożeniu XPRIMER.

Przeczytaj historie klientów, którzy dzięki naszemu systemowi HRM usprawnili zarządzanie czasem pracy oraz procesy zarządzania personelem.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER. HRM w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy

Twórz grafik pracy pracownika szybko i intuicyjnie 

Tworzenie grafików pracy w XPRIMER.HRM wymaga od użytkownika jedynie wypełnienia podstawowych danych takich, jak przedziały godzinowe pracy czy zmiany. Dane mogą być również uzupełnione automatycznie przez system – np. według etatów, zdefiniowanych dyżurów, harmonogramu pracy, kalendarza. Może to być realizowane dla jednego lub wielu pracowników jednocześnie, zespołami, brygadami i jednostkami organizacyjnymi lub dla dowolnie zdefiniowanych grup.

Już na etapie planowania grafiku, system daje możliwość uwzględnienia planowanego lub zatwierdzonego urlopu czy też innych wprowadzanych do systemu próśb pracownika lub absencji.

Zyskaj bezpieczeństwo w zakresie HRM dzięki automatycznej weryfikacji zgodności grafików z prawem pracy i regulaminem wewnętrznym

XPRIMER.HRM posiada wbudowane mechanizmy weryfikacyjne, w ramach których sprawdza, czy zaplanowany czas pracy jest zgodny z przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności system informuje użytkownika, gdzie pojawiły się niezgodności i z czego one wynikają. Użytkownik ma wgląd do wszystkich wykrytych naruszeń dotyczących całego grafiku oraz pełną możliwość jego korekty. XPRIMER stanowi doskonałą platformę do zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasz system HRM domyślnie blokuje możliwość publikacji grafiku niezgodnego z przepisami prawa pracy bez konieczności stosowania weryfikacji manualnej. Obciążeni obowiązkami organizacyjnymi kierownicy mogą skupić się na właściwych działaniach tak, by ich praca była najbardziej efektywna.

System HRM to również potwierdzanie wyjazdów służbowych, odnotowania rzeczywistego czasu pracy, nieobecności pracowników oraz lista kwalifikacji pracowników i podwładnych zalogowanego kierownika. Nie tylko dzięki zastosowaniu programu Comarch HRM dział kadrowo płacowy usprawni swoją pracę. XPRIMER HRM to sprawna obsługa procesów HR
System zapewnia również widok indywidualnego harmonogramu szkoleń (możliwa jest też prezentacja listy szkoleń zrealizowanych), elastycznego systemu oceny pracowników oraz elastyczne konfigurowanie szablonów ocen.

Zapewnij właściwe osoby na właściwych stanowiskach dzięki kontroli obsady podczas planowania grafiku

XPRIMER.HRM wspiera takie planowanie, by obsadzone zostały konkretne stanowiska konkretną liczbą pracowników. Uwzględnia również fakt zmienności zapotrzebowania na obsadę nawet w ramach jednej zmiany, np. gdy na końcu zmiany potrzebne jest 3 razy więcej pracowników, niż na jej początku tak, by zapewnić efektywne zarządzanie pracą.

Użytkownik w czasie pracy nad planem ma ciągły podgląd tego, czy zaplanował odpowiednią liczbę osób na konkretnych stanowiskach tak, by uwolnić z pracowników maksimum potencjału.

Wybieraj najlepszy możliwy plan pracy w zależności od założonych kryteriów oceny

Przygotowany w XPRIMER.HRM grafik pracy pracownika może być oceniony pod kątem wykorzystania obsady w danym okresie rozliczeniowym i osiągania najlepszych wyników.

Użytkownik jest w stanie ocenić, czy pracownicy mają zaplanowaną w swoich podstawowych obowiązkach liczbę godzin zgodnie z daną normą, czy pojawi się potrzeba zlecenia nadgodzin, bądź też wystąpi niedopracowanie w skali całego okresu rozliczeniowego. 

Moduł HRM umożliwia dołożenie dowolnego dodatkowego kryterium oceny planu dostosowanego do potrzeb klienta.

Planuj w oparciu o zróżnicowane dane pracownicze i warunki zatrudnienia

XPRIMER.HRM daje możliwość zaplanowania pracy w oparciu o zróżnicowane systemy czasu pracy, formy zatrudnienia, a także różne okresy rozliczeniowe.

Wszystkie dane dotyczące pracownika i form jego zatrudnienia, systemów czasu pracy i innych ograniczeń planowania zdefiniowane w systemie mogą być wykorzystane przez użytkownika automatycznie w trakcie pracy nad planem. Dzięki elastyczności systemu możliwe jest zaplanowanie na jednym grafiku pracowników o różnych systemach czasu pracy czy też pracujących w różnych jednostkach organizacyjnych u danego pracodawcy. System zapewnia w pełni bezpieczne zarządzanie danymi personalnymi.  

W trakcie planowania czasu pracy XPRIMER.HRM może też uwzględnić zmianę okresów rozliczeniowych, wynikającą ze zmian popytu bądź jakichkolwiek czynników zewnętrznych.

Zwiększ zadowolenie pracowników uwzględniając ich potrzeby w planowaniu pracy

Plan pracy stworzony w XPRIMER.HRM uwzględnia sytuację pracowników, zarówno pod kątem ich dostępności, jak i planowanych nieobecności (np. L4, zgłoszone urlopy, plany urlopowe, liczbę pozostałych dni urlopowych, wyjścia prywatne i delegacje). Jednocześnie może brać pod uwagę dostępność sugerowaną przez poszczególnych użytkowników (prośby grafikowe).

Pracownik jest automatycznie informowany za każdym razem, gdy dokonywane są jakiekolwiek zmiany w zakresie złożonych przez niego wniosków, np. zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych.

Lista pracowników, rejestracja nieobecności, zarządzanie kwalifikacjami pracowników - jest dostępne w XPRIMER.
Z poziomu aplikacji pracownik ma dostęp - bez konieczności stosowania archaicznych metod - do zarządzania swoimi danymi kadrowymi (np. pracowniczych planach kapitałowych).

Zapewnij transparentną i sprawną akceptację oraz publikację planu pracy

Po zatwierdzeniu grafiku istnieje możliwość wykonania korekty, ale za każdym razem niezbędne jest podanie przyczyny jej dokonania i ponowne zatwierdzenie grafiku. Istotnym jest to, że każda zmiana w zatwierdzonym grafiku jest odnotowywana (w historii wykonanych operacji). Zgodnie z obowiązkami organizacyjnymi pracodawca zobowiązany jest do publikowania informacji o planie pracy.

Plan pracy może być dostarczony do pracowników na trzy sposoby:

  • poprzez portal pracowniczy dostępny za pośrednictwem przeglądarki, kiosków samoobsługowych/terminali (samoobsługa pracownicza) czy aplikacji mobilnej na smartfonach i tabletach (na osobisty pulpit każdego pracownika),
  • w postaci elektronicznej, wysyłany na skrzynkę e-mailową pracownika,
  • w formie wydruków dostosowanych do potrzeb organizacji.

Zobacz, jak XPRIMER wspiera procesy HRM i zarządzanie czasem pracy w praktyce.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie poszczególnych funkcji naszego systemu HRM.

Poznaj opinie użytkowników XPRIMER.HRM