Zarządzanie procesami HR
w ramach jednej platformy

XPRIMER w obszarze Workforce Management (WFM) to rozbudowany funkcjonalnie system IT do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi, wspierający organizację na poziomie Zarządu, Kadry Menadżerskiej, Działu HR oraz pozostałych Pracowników.

Jako niezwykle elastyczne narzędzie XPRIMER dostosowuje się do specyfiki Twojego biznesu oraz pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad procesem zarządzania zasobami ludzkimi i podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o rzetelne dane.

 

XPRIMER wnosi do Twojej firmy połączenie wiedzy naszych ekspertów z doświadczeniami naszych Klientów

Zarządzanie najcenniejszym zasobem firmy, jakim są pracownicy przestało być operowaniem ich liczbą, czy prostym grafikowaniem czasu pracy. Obecnie od Działu HR wymaga się głębokiej wiedzy na temat procesów biznesowych i maksymalizacji wartości kapitału ludzkiego zatrudnionego w organizacji.

Umożliwia to nowoczesny system WFM (Workforce Management), oferujący, poza optymalizacją zarządzania czasem pracy, m.in. przewidywanie ilości i wymaganych kompetencji personelu, zaangażowanie pracowników w proces planowania, narzędzia analityczne, czy usprawniające komunikację wewnątrz firmy.

Zarządzanie personelem proste i efektywne
jak nigdy dotąd

Realizacja celów biznesowych Zarządu:

 • Wzrost efektywności i wykorzystania zasobów ludzkich
 • Oszczędności z tytułu redukcji nadgodzin i ograniczenia kosztów administracyjnych
 • Ograniczenie strat związanych ze złym planowaniem czasu pracy
 • Strategiczne decyzje podejmowane w oparciu o rzetelne i wiarygodne dane

Usprawnienie pracy Działu HR:

 • Automatyzacja obsługi spraw kadrowych i dokumentów pracowniczych
 • Dostosowanie procedur i dokumentacji do zmieniających się przepisów
 • Zautomatyzowane pobieranie danych do wynagrodzeń, ich dekretacja oraz wymiana danych z instytucjami państwowymi i finansowymi
 • Efektywna komunikacja z pracownikami

Oszczędność czasu Menadżerów:

 • Realne i efektywne plany pracy 
 • Automatyzacja grafików pracy
 • Utrzymanie ciągłości pracy zespołu
 • Łatwe zarządzanie wnioskami pracowniczymi i nadgodzinami
 • Dane pracowników dostępne z jednego miejsca

Pozytywne doświadczenie Pracowników:

 • Samodzielny dostęp i szybka aktualizacja danych przez Portal Pracowniczy
 • Wygodne wnioskowanie o urlop, pracę zdalną, wyjścia (służbowe, prywatne)
 • Monitoring realizacji wniosków oraz zgłaszanych potrzeb i sprawna komunikacja wewnętrzna
 • Wszystkie sprawy pracownicze zebrane w jednym miejscu

Poznaj podstawowe funkcjonalności XPRIMER
w obszarze Workforce Management

Sprawna i bezpieczna obsługa procesów kadrowo-płacowych

Platforma XPRIMER, obejmująca kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi, wspiera Działy Kadr i Płac, dostarczając system kadrowo-płacowy XPRIMER.PAYROLL, który daje pełną kontrolę nad procesem oraz upraszcza prowadzenie kadr i wyliczanie wynagrodzeń. 

Szybkie i efektywne planowanie i rozliczanie czasu pracy 

XPRIMER.HRM to narzędzie wspierające działania związane z planowaniem, ewidencją i rozliczaniem czasu pracy. Z jego pomocą dużo szybciej stworzysz poprawne i efektywne plany pracy.

Dzięki XPRIMER.HRM zautomatyzujesz procesy ewidencji, rozliczania, premiowania oraz budżetowania. I przede wszystkim nigdy nie zabraknie Ci odpowiedniego pracownika, z odpowiednimi kompetencjami, w odpowiednim miejscu i czasie. 

System HRM to również potwierdzanie wyjazdów służbowych, odnotowania rzeczywistego czasu pracy, nieobecności pracowników oraz lista kwalifikacji pracowników i podwładnych zalogowanego kierownika. Nie tylko dzięki zastosowaniu programu Comarch HRM dział kadrowo płacowy usprawni swoją pracę. XPRIMER HRM to sprawna obsługa procesów HR
System zapewnia również widok indywidualnego harmonogramu szkoleń (możliwa jest też prezentacja listy szkoleń zrealizowanych), elastycznego systemu oceny pracowników oraz elastyczne konfigurowanie szablonów ocen.

Precyzyjna i rzetelna rejestracja i ewidencja czasu pracy online

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnego rozwiązania, jakim jest Rejestracja Czasu Pracy z XPRIMER.TNA, kontrola i ewidencja czasu pracy oraz zarządzanie uprawnieniami są proste i nie angażują czasu przełożonych.

Bezpieczna i kompletna dokumentacja HR w postaci e-teczki

Chcąc sprawnie obsługiwać procesy HR, coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.

Dzięki rozwiązaniu, jakim jest e-teczka w ramach platformy XPRIMER, zapewnisz wymagany poziom bezpieczeństwa przechowywania akt, łatwy dostęp do nich oraz zmniejszysz koszty obsługi administracyjnej.

Elektroniczne akta osobowe tworzone są dla każdego pracownika indywidualnie.

Optymalizacja planowania czasu pracy pracowników zgodnie z potrzebami Twojej firmy

Tworzenie grafików pracy może stać się jeszcze bardziej efektywne i dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu określonych scenariuszy planowania, w których algorytmy przygotowują najbardziej optymalne wersje planu, zgodnie z założonymi kryteriami.

XPRIMER.WFA umożliwia m.in. tworzenie grafików pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi, ustalonymi priorytetami, symulacje planów pracy oraz automatyczne uwzględnienie w planowaniu obsady nagłych zmian w otoczeniu rynkowym.

Łatwa i szybka komunikacja wewnętrzna w ramach Portalu Pracowniczego

Właściwa komunikacja pracownicza wpływa na wzrost wydajności i zadowolenia pracowników oraz na odpowiednią realizację zadań. Wykorzystanie w komunikacji wewnętrznej samoobsługi pracowniczej dodatkowo usprawnia procesy HR, wzmacnia pozytywny Employer Branding i jest odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia pracowników wobec nowoczesnych narzędzi pracy

Portal Pracowniczy w XPRIMER.HRM umożliwia dostęp do kluczowych dla pracownika informacji w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, kiosków pracowniczych oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. 

Portal pracowniczy na kiosku pracowniczym do samoobsługi pracowniczej

Kluczowe procesy HR w Twoim telefonie dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej

Platforma XPRIMER, obejmująca kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi, wspiera procesy HR oraz samoobsługę pracowniczą, udostępniając aplikację mobilną, która usprawnia przepływ informacji wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie istotne w organizacjach o strukturze rozproszonej lub w firmach umożliwiających pracę zdalną. 

Aplikacja jest przeznaczona dla każdego pracownika. Niezależnie od stanowiska w organizacji, pełnionej funkcji i realizowanych zadań, z XPRIMER usprawnisz pracę swoją i swojego zespołu.

Zobacz, jak za pomocą XPRIMER w obszarze WFM można zoptymalizować procesy w Twojej firmie

Poznaj opinie klientów o rozwiązaniach WFM oferowanych przez eq system