HR processledning
på en plattform

XPRIMER inom området Workforce Management (WFM) är ett funktionellt omfattande IT-system för omfattande personalhantering, som stödjer organisationen på styrelsenivå, chefer, HR-avdelning och andra anställda.

Som ett extremt flexibelt verktyg anpassar XPRIMER sig till din verksamhets särdrag och låter dig få full kontroll över personalhanteringsprocessen och fatta korrekta beslut baserat på tillförlitlig data.

XPRIMER tillför ditt företag en kombination av våra experters kunskap och våra kunders erfarenhet:

Zarządzanie najcenniejszym zasobem firmy, jakim są pracownicy przestało być operowaniem ich liczbą, czy prostym grafikowaniem czasu pracy. Obecnie od Działu HR wymaga się głębokiej wiedzy na temat procesów biznesowych i maksymalizacji wartości kapitału ludzkiego zatrudnionego w organizacji.

Umożliwia to nowoczesny system WFM (Workforce Management), oferujący, poza optymalizacją zarządzania czasem pracy, m.in. przewidywanie ilości i wymaganych kompetencji personelu, zaangażowanie pracowników w proces planowania, narzędzia analityczne, czy usprawniające komunikację wewnątrz firmy.

Personalhantering enkel och effektiv som aldrig förr

Att uppnå företagslädnings affärsmål:

 • Ökad effektivitet och personaloptimering
 • Besparingar från minskad övertid och minskade administrativa kostnader
 • Minskning av förluster orsakade av dålig arbetstidsplanering
 • Strategiska beslut baserade på tillförlitliga och trovärdiga data

Effektivisering av HR-avdelningens arbete:

 • Automatisera behandlingen av HR-ärenden och medarbetardokument
 • Anpassa rutiner och dokumentation till ändrade regelverk
 • Automatiserad insamling av data för löner, dess tilldelning och utbyte av data med statliga och finansiella institutioner
 • Effektiv kommunikation med medarbetare

Tidsbesparande för chefer:

 • Realistiska och effektiva arbetsscheman
 • Automatisering av arbetsscheman
 • Säkerställ kontinuitet i teamarbetet
 • Enkel hantering av anställdas önskemål och övertid

Positiv medarbetarerfarenhet:

 • Oberoende åtkomst och snabb uppdatering av data via Medarbetarportalen
 • Bekväm begäran om semester, distansarbete, ledighet (affärer, privat)
 • Uppföljning av utförandet av förfrågningar och rapporterade behov samt effektiv intern kommunikation
 • Alla personalärenden samlade på ett ställe

Se hur XPRIMER inom WFM-området kan optimera processer i ditt företag

Utforska XPRIMER-användarrecensioner