Analys av produktionsstyrning

På grund av komplexiteten i produktionsprocesserna är kvalitetsbedömningen av rätt produktionsplan samt genomförandet av den en av de mest krävande åtgärderna. Bra tidsplanering är inte det enda bra kriteriet om vi vill bygga upp och, ännu viktigare, bevara konkurrensfördelen.

Utmaning: inga okända variabler

För att bevara fördelen måste vi veta svaret på många frågor såsom: hur använder vi produktionsresurserna? Var finns våra hinder och oanvänd kapacitet? Har enstaka operationer genomförts enligt tidsplanen och är de i enlighet med förväntningarna? Var finns de största fördröjningarna? Vilken kvalitet har produktionen? Och många andra … Alla detaljer i processen har betydelse – enstaka mätare och analyserade KPI, samband för effektivitet mellan enstaka operationer och anställda.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Lösning: kontinuerlig analys

Mät inte endast produktionstiden, utan också mängden tillverkade produkter under en viss tidsperiod och beakta också all störningstid som samlats. Vilket är receptet för en hög effektivitet? Analysera data regelbundet, använd kriterier för bedömning av planen och säkerställ hur beslut inverkar på hela företagets verksamhet. Förenklat – planera, genomför, testa och utveckla.