Valmistuksen ohjauksen analysointi

Tuotantoprosessien monimutkaisuuden vuoksi, oikea tuotantosuunnitelman ja sen toteutumisen laadun arviointi on yksi vaativimpia toimia. Hyvä ajoitus ei ole ainoa hyvä kriteeri, jos haluamme rakentaa ja vielä tärkeämpänä asiana ylläpitää kilpailuetua

Haaste: ei tuntemattomia muuttujia

Ylläpitääksemme edun, meidän pitää tietää vastaukset moniin kysymyksiin kuten: miten käytämme tuotantoresursseja? Missä on meidän pullonkaulat ja käyttämätön kapasiteetti? Ovatko yksittäiset operaatiot toteutettu aikataulussa ja ovatko ne linjassa odotusten kanssa. Missä ovat suurimmat viiveet? Mikä on tuotannon laatu? Ja monia muita … Kaikki prosessin yksityiskohdat merkitsevät – yksittäiset mittarit ja analysoidut KPI:t, yksittäisten operaatioiden ja työntekijöiden tehokkuuden yhteydet.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: jatkuva analysointi

Älä pelkästään mittaa tuotantoaikaa vaan myös valmistettujen tuotteiden määrää tietyssä ajanjaksossa ja ota myös huomioon kaikki kertynyt häiriöaika. Mikä on korkean tehokkuuden resepti? Analysoi data säännöllisesti, ota käyttöön kriteerit suunnitelman arviointiin ja varmista kuinka tehdyt päätökset vaikuttavat koko yrityksen toimintaan. Yksinkertaisttettuna – suunnittele, toteuta, testaa ja kehitä.