Asiakassuhteet ja B2B johtaminen

Mitä asiakkaat odottavat minulta? – tämä on todennäköisesti yksi useiten kysytyistä kysymyksistä, joka jää monesti ilman vastausta. On helpompaa sanoa mitä he eivät odota – he eivät varmastikaan halua yksittäistä tuotetta, vaan ennemminkin etsivät ratkaisua heidän omaan, yksilölliseen ongelmaansa. Näiden ongelmien ymmärtämiseksi, sinun täytyy tietää paljon asiakkaan työympäristöstä, heidän tuotantoalansa ominaispiirteistä ja löytää keino pitää heidät kiinnostuneena omasta tarjouksestasi ja yrityksestäsi.

Haaste: mitä muistaa?

Kaikesta tuli monimutkaista, kun huomattiin että B2B ja B2C suhteiden välillä ei ollut enää selkeää jakoa – ja että ihminen joka seisoo meidän edessämme, ei ole ainoastaan asiakas vaan yksinkertaisesti ihminen. Ihminen, jonka silmissä on erittäin vaikea tulla huomatuksi vain yksittäisen tuotteen takia. Ihminen, jolla on muuttuvat odotukset, kasvavat tarpeet ja valmius vertailla saatuja tarjouksia nopeasti. Yleensä hänen päätöksensä ovat hyvin ajateltuja ja niihin on käytettä aikaa ja niitä on myös pohdittu jonkun muun kanssa. Toisaalta, on työntekijän vastuu rakentaa suhteita liikekumppaneihin ja ylläpitää heidän luottamustaan. Myös tämä työntekijä on vain ihminen – joskus hän unohtaa, tekee virheitä, tai ei pysty pitämään sanaansa.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: asiasidonnainen muisti

Älä luota vain muistiisi ja muistiinpanoihisi, riippumatta siitä kuinka hyvät ja tarkat ne ovat. Ala tukea modernin prosessiteknologian toimintoja, samalla mielessä pitäen että ne yksin eivät ole ratkaisu. Ne auttavat tuomaan esiin toimintojen potentiaalia ja tiedon keräämistä sinun tiimiltäsi. Yhdistelmä työntekijöiden taitoja ja “keinotekoista muistia” mahdollistaa yhä paremman keskustelun ylläpitämisen, jonka aikana muistamme sen kontekstin. Tällaisen tuen avulla pystymme helposti vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin saman tyylisistä projekteista, saavutettavista eduista tai hintaeroista kilpailijoiden kanssa.