Prosessien ja dokumenttien hallinta

Keräämme satoja dokumentteja joka päivä. Ne kulkeutuvat meille eri paikoista, eri aikoina ja usein myös eri tiedostomuodoissa. Niiden aihe on harvoin sama. Niitä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa analysoida tehokkaasti – muistaa niiden konteksti, määrittää niiden tarkoitus, niissä esitetyn informaation luotettavuus sekä se arvo minkä ne tuovat suhteessa koko organisaatioon.

Haaste: liian paljon informaatiota

Me emme ainoastaan kerää satoja dokumentteja joka päivä, vaan niitä jää myös saamatta. Työntekijät tekevät virheitä ja yhteistyö eri osastojen kanssa ei aina ole niin tehokasta kuin odottaisimme. Kun rakennetaan kilpailukykyä, tällaista tehotonta kommunikointia ei voida sallia. Kysymyksiä nousee pintaan yhä enemmän ja enemmän: Miten tiedon suojaaminen voi olla varmistettu? Miten tiedon tehokas virtaaminen voidaan varmistaa? Miten muuttaa tiimin ajattelutapaa, joka perustaa toimintansa ajatteluun “näin me olemme aina tehneet, miksi lähtisimme muuttamaan sitä”? Miten opimme tietämään, mitä meidän täytyy tietää, ja olla käyttämättä siihen liikaa aikaa?

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: keskity yksityiskohtiin

Ratkaisu on tutustua elektroniseen dokumenttien virtaan, joka kuvastaa täsmällisesti koko yrityksen toimintaa. Se perustuu tietämykseen yksittäisistä prosesseista ja riippuvuussuhteista niiden välillä. Kiitos tämän, voit olla varma siitä että dokumenttisi ovat tallessa ja löydät sekä fyysiset että elektroniset arkistot helposti. Valitse yhteistyö ja tehokas kommunikointi – etsi, analysoi prosessoi ja visualisoi dataa. Vedä johtopäätöksiä jotka antavat sinun kasvaa jatkuvasti.