Huolto: ennakoi ongelmat

Huollon toimet pitäisi olla näkymättömiä. Loppujen lopuksi niillä pyritään estämään ongelmia tuotannossa ennemin kuin regoida niihin. – ennakoi – kohtaa ongelmat riittävän ajoissa.

Haaste: hiljainen tuki

Tiedätkö todella, kuinka hyvin koneet käyvät? Kuinka usein ne rikkoontuvat ja miksi? Millaisia viat ovat? Kuinka kauan korjaaminen kestää? Käynnistetäänkö ennaltaehkäisevät toimet ajoissa vai reagoidaanko vain tuleviin ongelmiin? Tiedätko kuinka hyvin tuotantosi toimii normaalisti? Jos vastaus on “en tiedä” useisiin yllämainittuihin kysymyksiin se tarkoittaa, että huoltoimet ovat yrityksessäsi liian näkyvässä roolissa. Miten tämän voisi muuttaa?

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: ennakoivat toimet

Palkkaa parhaat ihmiset, katso kokonaisuutta laajasti ja käytä analytiikan tukea. Tee ennakoivat toimet niin että ne eivät häiritse eri tuotantoprosessin vaiheita. Älä toimi mututuntumalta vaan ainoastaan perustuen todelliseen tietoon ongelmista ja niiden syistä. Jos tuotantotehokkuus heikkenee, toimi heti. Huollon ja tuotannon pitää olla jatkuvassa yhteydessä ja tiedonkulun pitää olla jatkuvaa ja saumatonta.