Ennustaminen - taito tehdä oikeita päätöksiä

Yrityksen johtaminen on taitoa tehdä oikeita päätöksiä. Tänä päivänä, tarkkuus voi vaikuttaa koko yrityksen kehitykseen. Myös muutoksiin reagoimisen nopeus on usein todella ratkaisevaa yritykselle. Se määrittelee kilpailukykyä sekä markkina-arvoa.

Haaste: ei tarpeeksi aikaa

Suurin osa asiantuntijoista tietää tarkalleen, kuinka varmistaa ennustamisen tehokkuutta. Tähän saattaa kuitenkin olla liian vähä aikaa, jolloin huonon päätöksen tekemisen riski on vielä suurempi sillä, se koskee joko läheistä tai kaukaisempaa, mutta tuntematonta tulevaisuutta. Suurin osa yrityksistä perustaa ennustamisen edelleen vain intuitioon, heidän asiantuntijoidensa kokemuksiin ja Exceliin. Tällaisten ennusteiden valmistelu ja luominen on aikaa vievää, ja niiden tarkkuuteen jää usein parantamisen varaa. Kuinka tätä voisi muuttaa?

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: sopivan metodin valitseminen

Ratkaisu on valita oikea metodi – tarpeeksi nopeasti. Prosessin tehokkuus riippuu sen muokkaamisesta ennustettavan datan yksityiskohtia palvelevaksi, metodin toimimisessa tietyn aikamäärän puitteissa ja kerätyn informaation laadusta. Tämän takia on tärkeää simuloida eri versioita ennusteesta, tehdä muutoksia ja yhteistyötä muiden osastojen kanssa ja sitten optimoida koko prosessi. Virheistä oppiminen tulevaisuuden varalle mahdollistaa jatkuvien parannusten teon ennusteprosesseissa ja myös mitattavissa hyödyissä.

Millaisista hyödyistä sinä voit nauttia?