Framsyn – förmåga att fatta rätt beslut

Att leda ett företag är förmåga att fatta rätt beslut. Idag kan precision inverka på hela företagets utveckling. Förmågan att reagera snabbt vid förändringar har ofta också en mycket avgörande betydelse för företaget. Det avgör konkurrenskraften och marknadsvärdet.

Utmaning: inte tillräckligt med tid

De flesta experter vet exakt hur man ska säkerställa en effektiv framsyn. Det kan ändå finnas ont om tid för detta, då risken att fatta fel beslut är ännu större, eftersom det gäller antingen en nära eller avlägsen, men okänd framtid. De flesta företagen grundar fortfarande sin framsyn bara på intuition, experternas erfarenheter och Excel. Det tar tid att förbereda och upprätta sådana prognoser, och ofta finns det mycket att önska vad gäller precision. Hur skulle man kunna ändra detta?

Lösning: val av lämplig metod

Lösningen är att välja rätt metod – tillräckligt snabbt. Effekten i processen beror på bearbetningen av den så att den tjänar detaljerna i informationen för prognosen, på att metoden fungerar inom en viss tid samt på kvaliteten på den insamlade informationen. Därför är det viktigt att simulera olika versioner av prognosen, göra ändringar och samarbeta med andra avdelningar och sedan optimera hela processen. När man lär av sina misstag inför framtiden är det möjligt att göra ständiga förbättringar i framsynsprocessen samt i den mätbara nyttan.

Vilken nytta får du?

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.