Kvalitetssäkring: rättighet eller nödvändighet

En säkrad kvalitet genom hela processen är idag inte endast en möjlig konkurrensfördel, utan ett standardiserat marknadskrav. Varje skede i processen – genomgång av kraven, planering, logistik vid införande samt tjänster ska vara korrekt övervakad verksamhet.

Utmaning: Att ”bli ett” med processen

En tillverkningsprocess kräver idag engagemang – att vara på rätt plats vid rätt tid, försedd med den rätta kompetensen och de rätta verktygen. Beslut om planering av övervakningen så att genomförandet är en del av en normal process och som bäst en vision. Förmåga att identifiera händelserna så snabbt som möjligt och snabbt avgöra om de hör till normal verksamhet eller inte. Insikt om processernas riktning – vad behöver kontrolleras (och när), och därmed – val av rätt verksamhetsmetod. Kvalitetssäkring bör ingå i en normal process. Den har en uppgift – att förhindra fel.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Lösning: åtgärdsreaktion

En tillverkningsprocess kräver idag engagemang – att vara på rätt plats vid rätt tid, försedd med den rätta kompetensen och de rätta verktygen. Beslut om planering av övervakningen så att genomförandet är en del av en normal process och som bäst en vision. Förmåga att identifiera händelserna så snabbt som möjligt och snabbt avgöra om de hör till normal verksamhet eller inte. Insikt om processernas riktning – vad behöver kontrolleras (och när), och därmed – val av rätt verksamhetsmetod. Kvalitetssäkring bör ingå i en normal process. Den har en uppgift – att förhindra fel.