Hantering av processer och dokument

Vi samlar in hundratals dokument varje dag. De kommer till oss från olika platser, vid olika tider och ofta även i olika filformat. Ämnet i dessa är sällan likadant. Det blir allt svårare att analysera dem effektivt – att komma ihåg kontexten, definiera syftet, tillförlitligheten i informationen som de innehåller samt värdet som de ger för hela organisationen.

Utmaning: för mycket information

Vi samlar inte bara in hundratals dokument varje dag, utan många går oss också förbi. De anställda begår misstag och samarbetet mellan olika avdelningar är inte alltid så effektivt som vi skulle förvänta oss. När man bygger upp konkurrenskraften kan man inte tillåta sådan ineffektiv kommunikation. Allt fler frågor blir aktuella: Hur kan dataskyddet säkerställas? Hur kan man säkra ett effektivt informationsflöde? Hur ändrar man tankesättet i ett team som grundar sitt arbete på tanken “så här har vi alltid gjort, varför skulle vi ändra på det”? Hur lär vi oss veta vad vi behöver veta och inte använda för mycket tid på det?

Lösning: fokusera på detaljer

Lösningen är att granska flödet av elektroniska dokument, vilket exakt beskriver hela företagets verksamhet. Den grundas på insikt om enstaka processer och sambandet mellan dem. Tack vare detta kan du vara säker på att dina dokument finns bevarade och du hittar lätt både fysiska och elektroniska arkiv. Välj samarbete och effektiv kommunikation – sök, analysera, bearbeta och visualisera data. Dra slutsatser som tillåter en ständig tillväxt.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.