Planering av produktion

Planeringen av produktionen är i sig en utmaning. Det är en process som kräver att vi förstår att betrakta företagets verksamhet ur ett fågelperspektiv – att samla all väsentlig information och kombinera den på ett sätt som inte bara skapar en effektiv plan, utan en plan som också är genomförbar. Planen innefattar en tillräcklig mängd detaljer, så att vi kan fastställa en optimal ordning för uppgifterna, binda rätt personer till genomförandet, reglera tillgång till och effektivitet i maskiner och apparater samt korrelera försäljningen med planen, materialhanteringen och logistiken – det är en verklig utmaning att optimera denna helhet.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.