Planering av produktion

Planeringen av produktionen är i sig en utmaning. Det är en process som kräver att vi förstår att betrakta företagets verksamhet ur ett fågelperspektiv – att samla all väsentlig information och kombinera den på ett sätt som inte bara skapar en effektiv plan, utan en plan som också är genomförbar. Planen innefattar en tillräcklig mängd detaljer, så att vi kan fastställa en optimal ordning för uppgifterna, binda rätt personer till genomförandet, reglera tillgång till och effektivitet i maskiner och apparater samt korrelera försäljningen med planen, materialhanteringen och logistiken – det är en verklig utmaning att optimera denna helhet.