Alla affärsprocesser på ett ställe

Manufacturing Operations Management

Workforce Management

Alla affärsprocesser på ett ställe

XPRIMER är en heltäckande lösning för effektiv hantering av affärsprocesser inom områdena produktion och HR. Den består av specialiserade moduler, som möjliggör individuell anpassning till ditt företags aktuella behov och möjlighet till ytterligare utbyggnad.

Nyckelfunktioner hos XPRIMER-plattformen

Hantering av processer och information från en central plats

Att integrera processer och information i ett enda verktyg hjälper dig att förstå hela sammanhanget för din organisations verksamhet.

automatyzacja procesów biznesowych w XPRIMER

Öka processeffektiviteten

Spara ditt team tid och säkerställ skalbarhet för verksamheten med lösningar som stödjer dig effektivt oavsett storleken på din organisation eller komplexiteten i dina processer. Använd lösningar validerade av de största företagen.

Mobil tillgång till information

XPRIMER ger onlineåtkomst till nyckelinformation via en webbläsare, medarbetarkiosk och dedikerad mobilapp.

Ge dig själv och ditt team tillgång till kritisk data när som helst och var som helst och fatta beslut med din smartphone eller surfplatta.

Säkerhet för lagring och insamling av data

Använd den senaste tekniken och avancerad auktoriseringshantering, kontrollera åtkomsten till specifik information. Se även till efterlevnad av GDPR.

Effektiv intern kommunikation

Förbättra kvaliteten på ditt teams arbete genom att säkerställa effektiv och effektiv intern kommunikation. Portalgränssnittet kan anpassas efter användarnas och organisationens behov.

Hantering av enheter med flera företag

Effektivisera flödet av information och dokument mellan flera enheter som använder en gemensam IT-infrastruktur.

Modulär design

Den flexibla designen tillåter användning av individuella funktioner som är grupperade i flera samverkande moduler.

Förbättra din verksamhet genom att skapa dina egna informationsflöden och organisatoriska processer med hjälp av innovativa verktyg och teknologier.

Integration med andra IT-system

Använd integration med externa system (inklusive ERP, SCP, APS eller BI) och MS Office för att upprätthålla datakonsistens och effektivisera datainsamlingen.

Vill du se hur XPRIMER kan förbättra din organisations verksamhet?

Utforska XPRIMER-användarrecensioner