XPRIMER

En heltäckande lösning som möjliggör hantering och utveckling av affärsprocesser. XPRIMER är en modulär helhet och varje modul kan anpassas till individuella behov hos ditt företag och dina anställda. Du väljer bara de moduler som du behöver för tillfället. I framtiden kan du öka funktionella moduler efter dina behov. Skapa ett system som du behöver.

Vilken nytta får du?hantera alla affärsprocesser i ett verktyg


förbättrad säkerhet för datainsamling och lagring


acceleration och förbättring av intern kommunikation

exakt anpassning till företagets nuvarande situation tack vare möjligheten till oberoende utveckling av plattformen

arbeta oberoende av plats, enhet och tid tack vare mobilapplikationen

anpassning till användarnas behov tack vare personaliseringsmöjligheterna

Breda anpassningsalternativ

Mycket snabbt kommer du att skapa en personlig systempanel som förbättrar bekvämligheten i ditt arbete. Dra och släpp de viktigaste funktionerna och informationen. Lägg till analyser, diagram och till och med användbara webbplatser. Bestäm själv hur din XPRIMER ska se ut.

Den personliga panelen är bara början. Du kan skapa:

Xprimer bezpieczeństwo danych

Effektiv intern kommunikation

XPRIMER är en extremt enkel och snabb intern kommunikation som håller ett sammanhang, och allt tack vare:

Mobil plattform

Du har alltid tillgång till de viktigaste uppgifterna och du fattar beslut med ett klick. Det har ingen betydelse var du är, vad du gör och vilken enhetr du arbetar med. Du behöver bara Internet-uppkoppling.

xprimer crm

Säker insamling och lagring av information

Du behöver inte oroa dig för säkerheten i insamling och lagring av information eller interna handlingssätt för dataöverföring. XPRIMER har omfattande möjligheter att bevilja rättigheter och ta del av vissa uppgifter. Den säkerställer också att GDPR följs tack vare inbyggda mekanismer för tillgång till information samt anonymiserade uppgifter.

Oberoende av IT-system som används

XPRIMER fungerar med vilket externt system som helst (inklusive ERP, SCP, APS, CMMS eller BI) och den har inbyggda mekanismer för integrering med MS Office-programmet för informationsutbyte och standarddokument. Den sammanställer all den insamlade informationen på en plats.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.