Vi är ett polskt IT-företag, närvarande på marknaden sedan 1991. Vi har en helhetssyn på våra kunders affärsprocesser, det är därför våra lösningar stödjer:

Vi är skaparen av den ursprungliga XPRIMER-mjukvaran för MOM (Manufacturing Operations Management) och WFM (Workforce Management). Vi arbetar med stora och medelstora företag som representerar tillverkning, service och detaljhandel.

Vi utmärker oss av

Kunskap som stöds av erfarenhet

Vi förlitar oss på en kombination av kompetens, erfarenhet, kunskap om affärsprocesser och ett korrekt skräddarsytt och implementerat IT-system.

Princip #KLIENTFÖRSTA

Det viktigaste i arbetet med kunder är att lösa verkliga problem. Det viktigaste för oss är "hur", inte "med vad".

Avancerad teknik

Våra innovativa projekt använder artificiell intelligens och maskininlärning.

Övergripande tillvägagångsätt

Vi har en helhetssyn på en kunds verksamhet. XPRIMER är utformad för att stödja alla delar av verksamheten.

Engagerat team

Utvecklingen av vårt företag är också utvecklingen av våra medarbetare. Vi stöder dem i att uppfylla sina passioner på jobbet och utanför jobbet.

Kontinuerlig förbättring

Vi utvecklar ständigt våra system. Vi vilar inte på lagrarna utan fortsätter att söka nya höjder.

Hur arbetar vi?

Tack vare vår erfarenhet och kompetens ger vi våra kunder råd om hur de kan övervinna de utmaningar de står inför inom många olika affärsområden. Vi visar dem hur och var de ska göra förändringar så att förändringarna får en verklig inverkan på verksamheten i hela företaget, inte bara en utvald del av det. Vi löser våra kunders problem genom att förse dem med expertverktyg och expertkunskap.

Omfattande plattform för affärsprocesshantering

Vi är författarna till XPRIMER-plattformen, som vi framgångsrikt utvecklar för att stödja alla områden av våra kunders verksamhet.


XPRIMER-plattformen kännetecknas av en flexibel och omfattande struktur med mer än ett dussin sammankopplade moduler som är tilldelade två huvudområden: produktionsledning och personalhantering.


XPRIMER är ett system som kan anpassas till företagets specifika karaktär tack vare detaljerad analys och valet av endast de moduler som organisationen behöver.

Vår styrelse

Michał Lach

VD för eq system och eq system technology

Jacek Borowiecki

vice ordförande för
eq system

Jacek Czeremcha

vice ordförande för
eq system technology

Janusz Latacz

styrelseledamot i
eq system technology

Kari Juntunen

verkställande direktör för
eq system scandinavia

Milstolpar i vårt företags utveckling

Vårt team är byggt av människor med passion

Vi är övertygade om att en bra arbetsatmosfär leder till effektivitet i våra aktiviteter och följaktligen till framgång för våra projekt och till nöjda kunder. Det är därför vi ser till att vi förblir ett sammanhållet och engagerat team under alla omständigheter, även svåra.

Vi tror på våra medarbetare och investerar gärna i dem. Vi ställer dem många utmaningar, eftersom vi vet att vi tillsammans kommer att kunna möta var och en av dem.

Vi stöttar, respekterar och motiverar varandra eftersom vi är medvetna om att vi som lag spelar mot ett mål.

De uppskattar oss

Våra lösningar och vår organisation har vunnit många utmärkelser och priser. Vi är medlemmar i prestigefyllda yrkesorganisationer.

Kontakta oss