Hur arbetar vi?

Under samarbetet fokuserar vi främst på att lösa riktiga problem – för oss är hur mer betydelsefullt än vad. Vårt team består av människor från många olika branscher. När vi sätter i gång ett projekt väljer vi noggrant yrkespersoner som ansvarar för varje kunds individuella behov. Vi erbjuder övergripande kunskap, strategi och anbud. Se specifikt hur samarbetet med oss ser ut.

Analys

Analys av utgångsläge och definition av mål som ska verkställas.

Vår strategi baseras redan från början på nära samarbete. Under våra möten lär vi oss att förstå specialdragen i vissa företag (och branscher) samt organisationens kultur. Samtidigt granskar vi också företagens strategier för affärsverksamheten. Vi gör upp en allmän bild av företaget – vi visar på de punkter som kommer att påverkas mest av de föreslagna förändringarna med tanke på hela organisationens verksamhet, inte bara ur en viss delaspekt. Analysen är drivkraft till skapandet av ett mycket detaljerat och framför allt genomförbart koncept.

Kari Juntunen

VD och ägare av EQ System Scandinavia Oy

EQ System Scandinavia Oy:s uppdrag är att eliminera avfall från tillverkningsindustrin. Vår inställning till ämnet är undervisningen av Taiji Ohno, fadern till LEAN-filosofin, som säger att det bästa sättet att eliminera slöseri är genom design. Som verktyg har vi valt ut de bästa design- och övervakningsverktygen på marknaden. Japanska Asprova, världens ledande APS- och SCP-lösning, ger våra kunder fria händer med sin regelbaserade och transparenta verksamhetsmodell. Asprova Det finns redan mer än 3 000 kunder och fler än 4 000 fabriker där metoden används för att skapa exakta produktionsplaner.

Konsultation

Urval av lämpliga IT-verktyg.

Me emme mukauta Vi anpassar inte organisationen till kraven i systemet, utan vi väljer ändamålsenliga IT-verktyg så att de motsvarar företagets processer så exakt som möjligt. Lösningarna som vi erbjuder är innovativa, användarvänliga, intuitiva och tillräckligt flexibla så att man också kan utveckla dem självständigt (efter införandet). Det valda systemet stöder företaget i förverkligandet av en effektiv strategi för affärsverksamheten.

Michał Żelichowski

product manager

När vi har utvecklat ett detaljerat koncept av utvecklingsidéer, kan vi rekommendera verktyg som inte endast motsvarar de nuvarande behoven, utan som framför allt möjliggör utvecklingen av kundens processer även i framtiden.

Infrastruktur

Utrustning för nödvändig teknisk infrastruktur för införandet av projektet.

Vi garanterar övergripande tjänster för IT-infrastrukturen. Vi erbjuder nödvändig IT-utrustning så att införandet av systemet fungerar ordentligt (servrar, backup-utrustning, avbrottsfri strömförsörjning, routrar, serverskåp), vi väljer nödvändiga licenser och förbereder rekommendationer för IT-lösningar samt för arkitekturen angående dem. Vi hjälper till att upprätthålla företagets interna resurser och en korrekt funktion i hela infrastrukturen.

Forskning och utveckling

Kontinuerlig utveckling och forskning kring användbarheten av enskilda systemområden.

Samarbete med eq system är inte bara implementering och innehållsstöd. I vår verksamhet lägger vi också stor vikt vid utveckling av implementerade system och uppföljning av trender inom området användarorienterad design. Våra specialister från User Experience-avdelningen, som finns i strukturerna på forsknings- och utvecklingsavdelningen, genomför ständigt tester och forskning om användbarheten av de föreslagna lösningarna på potentiella och nuvarande systemanvändare. På så sätt är elementen och områdena i systemet vi designar inriktade på hög användbarhet samt enkel och snabb implementering av uppgifter.

Krzysztof Orlicz
Krzysztof Orlicz

R&D director

Genom att skapa innovativa, användbara och användarvänliga lösningar kan vi möta våra kunders behov, vilket gör att vi kan stödja deras utveckling. Kontinuerlig analys av kundernas behov, både inom området för nuvarande använda verktyg och som en del av deras potentiella behov, gör att vi ständigt kan förbättra våra egna produkter, samt söka efter nya, bäst lämpade lösningar på marknaden.

Koncept

Utveckling av koncept med detaljerade utvecklingsidéer – införande av analysens teoretiska hypoteser i praktiken.

I konceptet samordnar vi detaljer i hela projektet – dess teman, tidsplaner och kostnader. Vi fastställer följderna som de genomförda förändringarna har för hela företagets verksamhet – vi vill att andra enheter ska vara beredda på att använda den frigjorda potentialen och samarbeta sinsemellan för detta syfte.

Joonas Ibrahim

chef APS-konsult för EQ System Scandinvia Oy

Grunden för APS-design är en korrekt och faktabaserad analysfas som gör att vi kan modellera finkornig design baserad på fakta, inte uppskattningar. Asprova APS låter sina användare ta fram detaljerade planer baserade på ändlig kapacitet som tar hänsyn till alla önskade begränsningar och regler. Dessutom är resurs- och lagersituationer nu och i framtiden alltid involverade med värderingar baserade på verkliga situationer.

Införande

Införande av valda verktyg och anpassning av dem för att motsvara just kundens behov.

Införandeprocessen grundas på nära samarbete. Under det här skedet stänger vi inte in oss på kontoret, utan vår kunskap och erfarenhet är tillgänglig för våra kunder när som helst. Metoden som vi har utvecklat har testats och den grundas på standarder som garanterar säkerheten och kontrollen under införandeprocessen. Vi minimerar alla risker angående projektet. Våra experter delar sin kunskap i workshoppar och konsultationer så att det blir möjligt för användaren att själv utveckla systemet i framtiden. För vår del tar projektet inte slut samma dag som det tas i bruk. Införandet är egentligen bara det första steget i utvecklingen av processen.

Stöd

Stöd efter införandet.

Yrkespersonerna som varit direkt involverade i projektet är tillgängliga även efter införandet. Alla nya behov eller tvivel och problem som kan dyka upp, kan rapporteras direkt till dem på nätet. Vi erbjuder uppdaterad konsultation för projektspecifika problem. Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vår strävan är att övertyga företaget om att den valda programvaran är ideal för att stödja företagets behov, oavsett hur mycket tid som har förflutit från införandet.

Analiza

Analiza sytuacji wyjściowej i określenie celów do osiągnięcia.

Nasze podejście od samego początku oparte jest na ścisłej współpracy. Podczas serii spotkań, poznajemy specyfikę procesów danej firmy (i branży), jej kulturę organizacyjną, wgłębiamy się również w strategię biznesową. Określamy ogólny obraz firmy – wskazujemy miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko wybranego fragmentu. Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień.

Grzegorz Kośmider- analiza biznesowa
Grzegorz Kośmider

główny analityk

Skutkiem wprowadzanych usprawnień musi być przede wszystkim wymierna korzyść, którą te zmiany niosą. Dlatego tworzone przez nas analizy zawsze poprzedzone są wspólną identyfikacją celów. Dzięki temu wiemy dokładnie, które obszary są kluczowe dla lepszego funkcjonowania całej organizacji.

Koncepcja

Budowa szczegółowej koncepcji usprawnień – przełożenie teoretycznych założeń z analizy na ich realizację w praktyce.

W koncepcji wspólnie określamy szczegóły dotyczące całego projektu – jego etapów, harmonogramu oraz kosztów. Określamy konsekwencje wprowadzanych zmian na funkcjonowanie całej firmy – chcemy, żeby inne działy były gotowe na wykorzystanie nowego potencjału i współpracowały ze sobą w tym celu. Podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do projektu oraz które elementy należy poprawić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Takie podejście pozwala nam zapewnić płynność realizacji całego projektu oraz osiągnąć korzyści zakładane w analizie.

Artur Głodek

ekspert w dziale analiz biznesowych

O sukcesie stworzonej koncepcji decyduje przede wszystkim zaangażowanie obu stron – sama implementacja systemu niczego nie gwarantuje, musi pociągać za sobą głębsze zmiany organizacyjne.

Doradztwo

Wybór odpowiednich narzędzi IT.
Nie dostosowujemy organizacji do wymagań systemów – dobieramy dedykowane narzędzia IT w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. Proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne dla użytkowników oraz na tyle elastyczne, żeby można je było rozwijać również samodzielnie (już po wdrożeniu). Wybrany system ma wspierać daną firmę w efektywnej realizacji jej strategii biznesowej.

Michał Żelichowski

product manager

Mając opracowaną szczegółową koncepcję usprawnień jesteśmy w stanie rekomendować nie tylko narzędzia, które będą spełniały aktualne wymagania, ale przede wszystkim pozwolą na dalszy rozwój, dalsze doskonalenie procesów klienta.

Implementacja

Wdrożenie wybranych narzędzi i dostosowanie ich do potrzeb klienta.Proces wdrożenia oparty jest na ścisłej współpracy. Podczas niego nie zamykamy się w biurze – nasza wiedza i doświadczenie cały czas są do dyspozycji klientów. Wypracowana przez nas metodyka jest sprawdzona i oparta na standardach, które zapewniają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad postępami wdrożenia. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko związane z całym projektem. Nasi specjaliści przekazują swoją wiedzę podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwiała ona samodzielny rozwój systemu przez jego użytkowników. W naszym przypadku projekt nie kończy się wraz z ostatnim dniem wdrożenia. Koniec wdrożenia to tak naprawdę początek doskonalenia procesów.

Justyna Tołpa- wdrożenie rozwiązania
Justyna Grzegorzyca

ekspert w dziale wdrożeń

Nie zmienimy organizacji za pomocą samego systemu. Zmienimy ją i udoskonalimy, jeśli wspólnie wypracujemy rozwiązanie. Tylko wtedy będzie ono integralną częścią firmy. Na tym etapie klienci nie muszą wyobrażać sobie konsekwencji wprowadzonych zmian – widzą je.

Infrastruktura

Zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu.

Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury informatycznej – dostarczamy sprzęt IT potrzebny do właściwego funkcjonowania wdrożonych systemów (serwery, urządzenia do kopii zapasowych, zasilacze awaryjne, routery, szafy serwerowe), dobieramy liczbę licencji oraz przygotowujemy zalecenia dotyczące rozwiązań informatycznych i ich architektury. Pomagamy w utrzymaniu wewnętrznych zasobów firmy oraz prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury.

Jarosław Dyaczyński

dyrektor działu wsparcia IT

Każda nowoczesna firma, która racjonalnie myśli o swojej przyszłości opiera ją na rozwiązaniach z branży IT. Tym, co cenią w nas klienci, jest przede wszystkim to, że słuchamy ich potrzeb, a nasze rozwiązania w pełni tym potrzebom odpowiadają.

Wsparcie

Wsparcie merytoryczne po zakończeniu wdrożenia.

Eksperci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w projekt są do dyspozycji również po zakończeniu wdrożenia. Wszystkie nowe potrzeby, pojawiające się wątpliwości czy też trudności można zgłaszać do nich online. Prowadzimy konsultacje dotyczące spraw bieżących oraz konkretnych zagadnień związanych z projektem. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Staramy się, aby wybrane oprogramowanie było idealnie dopasowane do potrzeb firmy, niezależnie od tego, ile czasu minęło od wdrożenia.

Jacek Borowiecki- wsparcie klienta
Jacek Borowiecki

wiceprezes zarządu

Po wdrożeniu, świadomość obu stron znacząco wzrasta. Konsultanci bardzo dobrze rozumieją funkcjonowanie biznesu klienta. Klienci doskonale znają zaimplementowane rozwiązanie i sprawnie je wykorzystują. Zaczyna się rzeczywiste doskonalenie procesów. Warunki biznesowe się zmieniają – system musi zmieniać się razem z nimi. To nasz cel.

Badanie i rozwój

Rozwój oraz badania nad użytecznością poszczególnych obszarów systemu.

Współpraca z eq system to nie tylko wdrożenie i wsparcie merytoryczne. W naszej działalności kluczowy nacisk kładziemy także na rozwój wdrożonych systemów oraz monitorowanie trendów w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika. Nasi specjaliści z działu User Experience, znajdującego się strukturach pionu Badań i Rozwoju, stale prowadzą testy i badania użyteczności proponowanych rozwiązań na potencjalnych i obecnych użytkownikach systemu. W ten sposób projektowane przez nas elementy i obszary systemu są zorientowane na wysoką użyteczność oraz łatwą i szybką realizację zadań.

Krzysztof Orlicz
Krzysztof Orlicz

członek zarządu

Poprzez tworzenie innowacyjnych, użytecznych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań możemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, co pozwala nam wspierać ich rozwój. Ciągła analiza potrzeb klienta, zarówno w obszarze obecnie wykorzystywanych narzędzi, jak i w ramach jego potencjalnych potrzeb, umożliwia nam ciągłe doskonalenie własnych produktów, a także poszukiwanie nowych, najlepiej dopasowanych rozwiązań na rynku.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.