Förberedelser för produktion: bakgrundsarbete som har betydelse?

Ibland kan vi ha uppfattningen att förberedelser för produktion bara är bakgrundsarbete – trots att de i verkligheten är det första elementet i hela processen och i själva verket huvudsaken. Lönsamheten och effektiviteten i funktionerna beror på dem.

Utmaning: betrakta processen tillräckligt långt uppifrån

I förberedelseprocessen inför produktionen är det speciellt viktigt att se processen som en helhet, samtidigt som man bedömer effektiviteten i enstaka skeden och beaktar den tekniska lösningen. Detta leder till en fråga – hur ska man ta hand om alla dessa element och bygga en harmonisk helhet av dem? En helhet som har en positiv inverkan på hela företagets funktion.

Lösning: förebyggande åtgärder

Vägen till förnyelse i produktionens förberedelseprocess är insikten om särskilda skeden (oberoende av typ av produktion) och en detaljerad plan som tillåter en effektiv tillsyn av arbetet. En plan som omfattar arbetsfördelning, tillgång till verktyg, maskiner och människor samt förmodad tid för slutförande. Endast fullständig tillsyn möjliggör snabb identifiering av möjliga hinder såsom överbelastning eller onödig väntetid. Därmed kan man tidigt vidta förebyggande åtgärder.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.