Lagring av produktionsdata: att se är att förstå

Förståelse av hur snabbt och exakt man kan reagera på händelser och störningar i produktionen samt hur man kan undvika dem i framtiden.

Utmaning: en verklighetstrogen databas

Det centrala är att hitta tillförlitlig information så snabbt som möjligt. Har produktionen förverkligats enligt planerna? Är de verkliga tiderna för införandet enhetliga med uppgifterna i planeringen? Hur säkerställer man att alla händelser i produktionen har sparats på riktigt? Är all produktionsutrustning i funktion och har de anställda tilldelats uppgifter? Vet du vem som gjorde vad, när och av vilka råvaror? Vet du vems lönekostnader riktas till vilken arbetsuppgift?

Lösning: mindre är mer?

Genomförandet av även de mest detaljerade planerna kräver ständig monitorering. Detta innebär dock inte att man samlar in så mycket information som möjligt. Lösningen är riktighet, insamling av information, bearbetning av den samt förverkligandet av den. I och med denna verksamhetsmodell kan vi omedelbart se vilka punkter i processen som kräver utveckling och hur vi kan undvika motsvarande situationer i fortsättningen.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.