Underhåll: förutse problem

Underhållsåtgärderna bör vara osynliga. När allt kommer omkring strävar man snarare efter att förhindra problem i produktionen än att reagera på dem – så var förutseende – se problemen i tid.

Utmaning: tyst stöd

Vet du verkligen hur bra maskinerna fungerar? Hur ofta går de sönder och varför? Hurdana är felen? Hur lång tid tar reparationen? Startas de förebyggande åtgärderna i tid eller reagerar man endast på problem som dyker upp? Vet du hur bra din produktion fungerar i normala fall? Om svaret är “jag vet inte” på flera av de ovannämnda frågorna innebär det att underhållsåtgärderna har en för synlig roll i ditt företag. Hur skulle man kunna ändra detta?

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Lösning: förutseende åtgärder

Anställ de bästa personerna, betrakta den stora helheten och använd stödet från analysen. Vidta förebyggande åtgärder så att de inte stör olika skeden i produktionsprocessen. Agera inte på känsla, utan bara på verkliga fakta om problemen och orsakerna till dessa. Om produktionseffektiviteten försvagas, agera genast. Underhåll och produktion måste ha ständig kontakt och informationsflödet måste vara kontinuerligt och smidigt.