Vår historia

Om du vill lära känna oss bättre – läs vad som påverkade hur eq system är idag.

1991

Början av verksamheten

Företaget, som implementerar affärssystem, etableras i södra Polen.

1997

Första egen IT-lösning

Efter att ha sett marknadens behov utvecklar och implementerar vi vår första egenutvecklade CRM-mjukvara för att komplettera de affärssystem vi erbjuder.

2005

IT-system för personalledning

ERP-systemens begränsade möjligheter leder till att vi utvecklar vårt första HR-ledningssystem. Vi tar också ett nyckelbeslut att utöka vår verksamhet – vi vill stödja företag även i att optimera produktionsprocesser.

2007

Början på samarbetet med ASPROVA

Vi utökar vårt produktsortiment med ASPROVA APS avancerad mjukvara för produktionsplanering och schemaläggning. Vi utvecklar våra kompetenser och partners nätverk.

2009

XPRIMER-plattform

Vi skapar och utvecklar ytterligare en egenutvecklad lösning - XPRIMER-plattformen för affärsprocesshantering. Vi vinner nya kunder inom tillverkning, service, detaljhandel, hälsovård och utbildning.

2014

Byggande av eget huvudkontor

Vårt team består av mer än 100 personer, vi bygger vårt eget huvudkontor och flyttar. Vi är äntligen på egen hand!

2016

Utveckling av XPRIMER-plattform

Vi utvecklar en ny version av vår egenutvecklade XPRIMER-plattform utökad med MOM-moduler (Manufacturing Operations Management). Vi vinner tre prestigefyllda priser - Business Gazelle, Business Cheetah och, för fjärde året i rad, priset för bästa affärspartner från Asprova Corporation.

2019

Öppnar ett dotterbolag i Skandinavien

Som svar på de växande behoven hos våra kunder i norra Europa tog vi det strategiska beslutet att öppna eq system Scandinavia Oy (baserat i Finland). Detta har inte bara stärkt vår närvaro på de skandinaviska marknaderna, utan garanterar också högsta servicenivå för våra kunder i denna del av Europa.

2020

Artificiell intelligens i XPRIMER

Vi påbörjar arbetet med FoU-projektet "SIX - Artificiell intelligens i XPRIMER", som syftar till att utveckla ett innovativt IT-system baserat på mekanismerna för maskininlärning och AI.

2023

Över 60 000 XPRIMER-användare

XPRIMER-applikationen har redan effektiviserat arbetet för mer än 60 000 användare inom områdena produktion och HR-ledning.

Läs mer om vår aktuella verksamhet i avsnittet Nyheter.