Kundrelationer och B2B-ledning

Vad förväntar sig kunderna av mig? – detta är troligen den vanligaste frågan som ofta förblir obesvarad. Det är lättare att säga vad de inte förväntar sig – de vill säkert inte ha en enstaka produkt, utan de söker snarare en lösning på sitt eget, individuella problem. För att förstå dessa problem måste du veta mycket om kundens arbetsmiljö, karaktärsdragen i deras produktionssektor samt hitta ett sätt att hålla kundens intresse levande för ditt eget anbud och ditt företag.

Utmaning: vad ska jag komma ihåg?

Allt blev invecklat när man upptäckte att det inte längre finns en tydlig uppdelning mellan B2B och B2C-relationer – och att människan som står framför oss inte endast är en kund, utan helt enkelt en människa. En människa i vars ögon det är mycket svårt att bli sedd enbart på grund av en enstaka produkt. En människa vars förväntningar förändras och som har växande behov och en beredskap att snabbt jämföra erbjudanden. I allmänhet är personens beslut väl genomtänkta och han eller hon har använt tid för besluten samt funderat på dem tillsammans med någon annan. Å andra sidan är det den anställdes ansvar att bygga upp relationer till affärspartner och upprätthålla deras förtroende. Även den anställda är bara människa – ibland glömmer hon, gör misstag eller kan inte hålla sitt ord.

Lösning: sakrelaterat minne

Lita inte bara på minnet och dina minnesanteckningar, oberoende av hur bra och exakta de är. Ge stöd till funktionerna i modern processteknik och kom samtidigt ihåg att de ensam utgör ingen lösning. De hjälper till att lyfta fram potentialen i funktionerna och att samla information från ditt team. Kombinationen av de anställdas färdigheter och “artificiellt minne” gör det möjligt att föra en allt bättre diskussion då vi minns dess kontext. Med hjälp av ett sådant stöd kan vi enkelt besvara kundernas frågor om liknande projekt, tillgängliga förmåner eller prisskillnader mellan konkurrenter.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.