Personaladministration

Inom det här området strävar vi ofta efter kompromisser mellan tidsanvändning, kompetens och uppnående av vissa mål i affärsverksamheten. Dessutom kan det finnas oförutsedda utmaningar inom personaladministrationen, eftersom de anställda blir sjuka, kan vara försenade eller tar semester. Detta innebär mycket information som kommer från olika källor, vid olika tider och i olika former. Det kräver mycket administrativt arbete. Det inkluderar säkerställande av att arbetslagstiftningen följs samt bestämmelser och befogenheter. Huvudsakligen är det ändå ändamålsenlig användning av hela teamets potential.

Jag är intresserad

Välj produktionsområde som du vill förbättra:

Vilken nytta får du?