Tuotantotiedon tallentaminen: näkeminen tuo ymmärryksen

Tietämys siitä kuinka nopeasti ja tarkasti voidaan reagoida tuotannon tapahtumiin ja häiriöihin, ja miten välttää ne tulevaisuudessa.

Haaste: todenmukainen tietovarasto

Avainkysymyksiä on löytää luotettava tieto mahdollisimman pian. Onko tuotanto toteutunut suunnitelmien mukaan? Onko todelliset läpimenoajat yhtenäisiä suunnittelussa käytetyn tiedon kanssa? Miten varmistaa, että kaikki tuotannon tapahtumat on oikeasti tallennettu? Ovatko kaikki tuotantolaitteet toiminnassa ja onko työntekijöille nimetty tehtävät? Tiedätkö, kuka teki mitä, milloin ja mistä raaka-aineista? Tiedätkö, kenen palkkakulut kohdistetaan mihinkin työtehtävään?

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: vähemmän on enemmän?

Kaikkein yksityiskohtaisimpienkin suunnitelmien toteutus vaatii jatkuvaa monitorointia. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kerätään mahdollisimman paljon dataa. Ratkaisu on todenmukaisuus, tiedon kerääminen, sen prosessointi, kuin myös sen toteuttaminen. Tämän toimintamallin myötä, voimme välittömästi nähdä mitkä prosessipisteet vaativat kehittämistä ja miten voimme jatkossa välttää vastaavat tilanteet.