Laaduvarmistus: etuoikeus vai välttämättömyys

Laadun varmistaminen läpi koko prosessin ei ole tänä päivänä pelkästään mahdollinen kilpailuetu vaan standardi markkinavaatimus. Jokainen prosessin vaihe – vaatimusten kerääminen, suunnittelu, käyttöönotto logistiikka tai palvelu pitää olla oikein valvottua toimintaa.

Haaste: Prosessiin “sulautuminen”

Nykyaikainen valmistusprosessi vaatii sitoutumista – olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, varustettuna oikeilla taidoilla ja työkaluilla. Valvonnan suunnittelusta päättäminen siten että toteutus on osa normaalia prosessia ja jopa parhaimmillaan näkemyksellistä Kyky tunnistaa tapahtumat niin nopeasti kuin mahdollista ja nopeasti päättää kuuluvatko ne normaaliin toimintaan vaiko eivät.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: toiminta-reaktio

Tietämys prossien suunnasta – mitä pitäisi tarkistaa (ja milloin), and näin ollen – oikean toimintatavan valitseminen. Laadunvarmistus pitäisi sisältyä normaaliin prosessiin. Sillä on yksi tehtävä – virheiden estäminen