Zapewnienie jakości: przywilej czy konieczność?

 

Zapewnienie jakości w całym procesie zarządzania produkcją nie stanowi dzisiaj już tylko potencjalnej przewagi konkurencyjnej, ale jest standardowym wymaganiem rynku. Każdy etap procesu – zbieranie wymagań, projektowanie, uruchamianie, logistyka czy serwis musi być odpowiednio nadzorowany.

Wyzwanie: "wbudowanie" w proces

Współczesny proces wytwórczy wymaga naszego zaangażowania – bycia w odpowiednim miejscu, czasie, z odpowiednimi umiejętnościami i narzędziami. Ustalenia planu kontroli w taki sposób, aby jego realizacja była czymś naturalnym, a wręcz intuicyjnym. Umiejętności, jak najszybszej identyfikacji zdarzeń i błyskawicznego podjęcia decyzji o ich poprawności (lub jej braku). Wiedzy na temat przebiegu procesu – tego, co należy sprawdzić (i kiedy), a w konsekwencji – wyboru właściwego sposobu reagowania. Zapewnienie jakości powinno być naturalnie „wbudowane” w proces. Ma jedno zadanie – nie dopuszczać do błędów.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Rozwiązanie: akcja-reakcja

Każde działanie związane z zapewnieniem jakości, niezależnie czy jest to kontrola pierwszej sztuki, badania mikrobiologiczne, akceptacja wizualna musi być bardzo sprawnie przekazane do realizacji właściwym osobom, we właściwym momencie oraz odpowiednio ewidencjonowane. Poprzez utrzymanie takiego „schematu” działania – jakość uwzględniona w planie produkcji, a następnie podczas jego realizacji zmniejsza ryzyko niepewności wykonania.