XPRIMER.TNA

Elektroniczna rejestracja
i ewidencja czasu pracy
usprawniająca organizację pracy

Elektroniczna rejestracja i ewidencja czasu pracy usprawniająca organizację pracy
XPRIMER.TNA

XPRIMER.TNA - sprawna rejestracja i ewidencja czasu pracy online

Zgodnie z przepisami prawa pracy, ewidencja czasu pracy swoich pracowników to obowiązek pracodawcy. Elementy, jakie powinna zawierać ewidencja czasu pracy, reguluje jasno Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnego rozwiązania, jakim jest Rejestracja Czasu Pracy z XPRIMER.TNA, kontrola i ewidencja czasu pracy oraz zarządzanie uprawnieniami są proste i nie angażują czasu przełożonych.

Z XPRIMER.TNA rejestracja i prowadzona ewidencja czasu pracy jest:

CMMS - oszczędność czasu

Precyzyjna

dokładnie odzwierciedla rzeczywisty czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, spóźnienia, przerwy, wyjścia prywatne, zakończenia dyżuru.

eqicon041_color

Rzetelna

eliminuje ryzyko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym wprowadzaniu danych.

eqicon003_color

Automatyczna

dane trafiają od razu do systemu, eliminując konieczność prowadzenia papierowych rejestrów czasu pracy.

eqicon029_color

Bieżąca

daje możliwość dostępu online do danych oraz skraca czas ich przygotowania do wyliczania wynagrodzeń.

business_productionmanagement_color

Kompleksowa

uwzględnia indywidualne warunki pracy (nadgodziny, różny czas rozpoczęcia pracy, praca w dzień wolny) oraz zróżnicowane systemy czasu pracy, zmiany, harmonogramy.

Transparentna

dane dostępne są w portalu pracowniczym, gdzie pracownik ma możliwość ich odczytu i zweryfikowania.

Usprawnij procesy prowadzenia ewidencji czasu pracy, eliminując dokumentację w wersji papierowej.

czytaj dalej

Jakie korzyści daje XPRIMER.TNA?

Niższe koszty administracji

Automatyzacja ewidencji i rozliczania czasu pracy przynosi oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych.

Wyższa dyscyplina pracy

Zwiększenie dokładności ewidencji, raportowania i analiz z obszaru czasu pracy wpływa na podniesienie dyscypliny.

Lepsza kontrola kosztów

Bieżące bilansowanie nadgodzin i niedopracowań pozwala lepiej kontrolować koszty pracownicze.

Większe bezpieczeństwo

Stała kontrola osób obecnych na terenie zakładu pracy podnosi poziom bezpieczeństwa w firmie.

Oszczędność czasu

Automatyczne przekazywanie danych z RCP bezpośrednio do systemu skraca czas przygotowywania danych do listy płac.

Szybkość reakcji na zmiany

Cyfrowa rejestracja obecności pracowników daje możliwość szybkiego i łatwego określania braków w obsadzie, co przekłada się na efektywne wyznaczanie zastępstw.

Zobacz, jak XPRIMER.TNA działa w praktyce.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy, jak prowadzić ewidencję czasu pracy w XPRIMER.TNA.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.TNA

podsumowanie: ewidencja czasu pracy pracowników otrzymujących ryczałt, również przygotowania zawodowego

Uwzględnij różne źródła danych w rozliczeniu czasu pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, pracodawca musi prowadzić dokument od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy może skutkować grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

XPRIMER.TNA umożliwia ewidencjonowanie czasu pracy na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł: odbić RCP, ewidencji w systemie MES, ręcznego wskazania przez pracownika godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zakończenia dyżuru.

Odczyty RCP są przenoszone automatycznie na grafik, a administrator może określić indywidualną tolerancję (np. wcześniejsze lub późniejsze przyjście do pracy) oraz rozszerzyć czas pracy o przerwy, jakie obowiązują w firmie (np. przerwa na lunch) czy ustawić ruchomy czas pracy dla pracownika.

Po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych i zatwierdzeniu ewidencji pracy za określony miesiąc, dane o liczbie przepracowanych godzin, czy np. wymiarze usprawiedliwionych nieobecności, nieusprawiedliwionych nieobecności – w zależności od konfiguracji  –  wysyłane są do systemu kadrowo-płacowego, gdzie są podstawą wyliczenia wynagrodzenia pracownika.

Sprawnie bilansuj nadgodziny i niedopracowania

Na podstawie prowadzenia ewidencji czasu pracy i grafiku planowanego na dany miesiąc XPRIMER przedstawi informację o liczbie przepracowanych godzin, liczbie godzin nadliczbowych, czy wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności (lub usprawiedliwionych nieobecności). W systemie można wskazać, jakie nadgodziny i kiedy mają zostać domyślnie ustawione do wypłaty/odbioru oraz które nadgodziny mają być płatne 50% lub 100%. W podsumowaniu grafiku widoczna jest nie tylko ilość nadgodzin, ale i ich odpowiedni podział. 

Dzięki funkcji grupowego bilansowania nadgodzin XPRIMER daje 
możliwość automatycznego zbilansowania czasu nadpracowanego i niedopracowanego w ramach danego miesiąca. Na podstawie wniosku pracownika system umożliwia przeniesienie nadgodzin z aktualnego okresu rozliczeniowego na kolejne, co znacznie upraszcza prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i daje klarowny obraz o liczbie godzin przepracowanych.

Ewidencja czasu pracy w XPRIMER to również weryfikatory planujące, np. o czasie pracy pracownika młodocianego,
elektroniczne przepustki - ewidencja czasu pracy w XPRIMER TNA

Z jednego miejsca zarządzaj użytkownikami, czytnikami i kartami RCP

XPRIMER.TNA pozwala na administrowanie kartami, czytnikami i użytkownikami systemów RCP (dodawanie, importowanie, wydawanie, zwroty kart, blokady w przypadku zgubienia karty lub zwolnienia pracownika, daty ważności kart, etc.). Istnieje możliwość nadawania różnorodnych uprawnień indywidualnym użytkownikom lub całym grupom, w zależności od praw indywidualnych lub praw grup, do których użytkownicy należą.  

Wprowadź elektroniczne przepustki

XPRIMER.TNA eliminuje konieczność ręcznego prowadzenia księgi wejść i wyjść. Pozwala na tworzenie przepustek elektronicznych oraz kart typu „gość”.

Przepustki mogą być jednorazowe (ich ważność wygasa zawsze w dniu wydania) lub tymczasowe (w tym przypadku ważność wygasa po upływie określonej daty). Wydający przepustkę ma możliwość uzupełnienia danych gości o informacje dodatkowe, jak miejsce zatrudnienia oraz numer rejestracyjny pojazdu osoby odwiedzającej firmę, cel wizyty, czy wskazanie do kogo w firmie udaje się osoba odwiedzająca.

Po zwrocie przepustki istnieje możliwość zanonimizowania wprowadzonych danych. 

ewidencja czasu pracy w wersji elektronicznej - ikonka
Pracodawca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy, w tym weryfikacji o czasie pracy pracownika młodocianego lub bez przygotowania zawodowego oraz pracowników otrzymujących ryczałt

Wyeliminuj papierową formę ewidencji czasu pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej jasno określa katalog dokumentów dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Jednym z tych dokumentów jest ewidencja czasu pracy (do końca 2018 r. była to karta ewidencji czasu pracy) prowadzona dla każdego pracownika indywidualnie jako obowiązek każdego pracodawcy.

Pracodawca może wybrać jedną z dwóch form prowadzenia ewidencji czasu pracy – papierową bądź elektroniczną. Zróżnicowanie postaci prowadzonej dokumentacji i możliwość wyboru dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej to oszczędność miejsca, czasu i środków finansowych. Ewidencja czasu pracy w XPRIMER spełnia wszelkie wymagania prawne określone we wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zobacz, jak XPRIMER.TNA działa w praktyce.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie ewidencji czasu pracy pracownika w XPRIMER.TNA.

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER