XPRIMER.IoT
Wprowadź pełną cyfryzację hali produkcyjnej
XPRIMER.IoT
Zapewnij zdalny nadzór nad parkiem maszynowym
XPRIMER.IoT
Przekształć dane z maszyn w informacje biznesowe
XPRIMER.IoT
Rozwijaj swój biznes zgodnie z Przemysłem 4.0

XPRIMER.IoT - inteligentna produkcja w ramach Przemysłu 4.0

XPRIMER.IoT (Internet of Things) jest zbiorem narzędzi służących do wymiany informacji w zakładzie produkcyjnym pomiędzy czujnikami, urządzeniami, maszynami, sterownikami, bazami danych i pozostałymi systemami IT, w szczególności systemem MES. 

Połączenie XPRIMER.IoT z możliwościami, jakie dają inne rozwiązania oferowane przez eq system, umożliwi przekształcenie Twojej firmy w Fabrykę Przyszłości. 

Dane dostarczone za pośrednictwem XPRIMER.IoT zwiększają stopień precyzji i rzetelności informacji dostępnych w XPRIMER.MES, które są podstawą do usprawniania procesów sterowania produkcją i optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych.  

Zautomatyzowana infrastruktura gromadzenia i przetwarzania danych jest pierwszym krokiem w kierunku Przemysłu 4.0.

ISA95-standard

czytaj dalej

Zapewnij z XPRIMER.IoT większą precyzję informacji dostępnych w czasie rzeczywistym

CMMS - oszczędność czasu

Szybko reaguj na zdarzenia

wykorzystując możliwości przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz inteligentne powiadomienia i alerty.

areas_production_color

Kontroluj mikroprzestoje

przez odczyt online sygnałów z maszyn
i automatycznie ewidencjonując wszystkie przestoje, nawet te nierejestrowane przez operatora.

Precyzyjnie wyliczaj koszty

dzięki rzeczywistym informacjom z produkcji
o ilości zużytych materiałów i mediów, zaangażowanych zasobach osobowych oraz przebiegu procesów.

eqicon049_color

Zwiększ bezpieczeństwo

poprzez zarządzanie na jednej platformie danymi pochodzącymi z różnych maszyn, urządzeń, czujników, sterowników, etc.

system MES - mniejsze marnotrawstwo

Optymalizuj wartość inwestycji

wykorzystując skalowalność XPRIMER.IoT
i możliwość rozbudowy infrastruktury wraz
z pojawiającymi się potrzebami.

eqicon043_color

Uzyskaj prawdziwe dane

eliminując wpływ czynnika ludzkiego
w procesie pozyskiwania danych z procesów produkcyjnych.

Zobacz, jak XPRIMER.IoT działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.IoT. 

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.IoT

system MES - zbieranie danych z maszyn

Zautomatyzuj gromadzenie danych i zapewnij widoczność procesów

XPRIMER.IoT pozwala na podłączenie do maszyn i automatyczne pobieranie z nich takich informacji, jak np.:

  • ilość wyprodukowana, ilość braków
  • stan maszyny
  • zużycie energii elektrycznej i innych mediów
  • występowanie mikroprzestojów.


Stosowanie odczytów z maszyn z pomocą XPRIMER.IoT poprawia jakość zbieranych danych, czas ich pozyskania i odciąża operatorów. Umożliwia to dalsze, skuteczne przekazywanie informacji online do innych systemów wspierających zarządzanie produkcją (MES, APS, WMS, CMMS, ERP) oraz tworzenie raportów z poziomu XPRIMER.MES.

Uzyskaj rzetelne dane o stanie maszyn w czasie rzeczywistym

XPRIMER.IoT zapewnia ciągły dostęp do informacji o stanie i przepustowości maszyny. Dodatkowo, możliwa jest rejestracja ilości wyprodukowanych wyrobów prawidłowych i wadliwych, a co za tym idzie precyzyjny monitoring wskaźnika OEE dla poszczególnych maszyn.

Szczegółowe dane o zużytych mediach (np. energii elektrycznej) dostarczone przez XPRIMER.IoT pomagają w precyzyjnym wyliczeniu rzeczywistych kosztów produkcji.
system MES - informacja online

Zadbaj o lepszą produktywność zakładu przez monitoring mikroprzestojów

Mikroprzestój, czyli krótkotrwała, liczona w sekundach lub minutach przerwa w pracy maszyny lub linii produkcyjnej, z pozoru wydaje się nieistotna, ale suma mikroprzerw wszystkich maszyn może znacząco wpłynąć na produktywność zakładu w skali roku. Mikroprzestoje charakteryzują się tym, że – w przeciwieństwie do usterek lub awarii – nie da się ich raportować bez właściwego podłączenia do maszyn.

Moduł XPRIMER.IoT pozwala na rejestrację mikroprzestojów w czasie rzeczywistym. Ich rejestracja i analiza jest istotnym obszarem do optymalizacji procesów produkcyjnych.

Popraw bezpieczeństwo i spójność danych

Podłączenia do maszyn stają się coraz bardziej powszechne w zarządzaniu produkcją, jednak wyzwaniem jest zunifikowanie pozyskiwanych sygnałów pomiędzy różnymi urządzeniami i zapewnienie bezpiecznego przepływu danych. XPRIMER.IoT pozwala na ujednolicenie zgromadzonych danych, a zarządzanie obiegiem informacji z jednej centralnej platformy zapewnia równocześnie ich właściwą ochronę.

Bezpieczeństwo danych to także pewność, że są one rzetelne i wiarygodne, pozyskane z pominięciem ingerencji człowieka. Daje to zaufanie w kontekście ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania w organizacji.
20

Zobacz, jak XPRIMER.IoT działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.IoT. 

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER