XPRIMER.TRC
Zapewnij niezmienną jakość swojej produkcji
XPRIMER.TRC
Spełnij wysokie wymagania odbiorców
XPRIMER.TRC
Zbuduj markę zaufanego dostawcy
XPRIMER.TRC
Monitoruj produkt na każdym etapie jego powstawania

XPRIMER.TRC - cyfrowa kontrola produktu zgodnie z wymogiem traceability

XPRIMER.TRC (traceability) umożliwia rejestrację powiązań pomiędzy produkowanymi i zużywanymi materiałami w procesie produkcyjnym. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować, z czego została wyprodukowana dana partia lub w składzie jakich innych partii występuje dany wyrób.

Identyfikowalność zapewniona przez XPRIMER.TRC jest kluczowa, by zagwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa produktów. 

Moduł XPRIMER.TRC pozwala spełnić wymogi przepisów prawa oraz warunki odbiorców w zakresie kontrolowania produktu na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Zwiększ poziom zaufania do Twoich produktów wykorzystując traceability w XPRIMER.TRC.

czytaj dalej

Postaw na kompletną informację o produkcie z XPRIMER.TRC

eqicon041_color

Popraw jakość produkcji

przez wgląd w szczegółową analizę każdego składnika wyrobu oraz towarzyszących mu procesów produkcyjnych.

system MES - mniejsze marnotrawstwo

Pozyskaj nowych klientów

spełniając warunki dostaw i dokumentacji najbardziej wymagających odbiorców.

e-teczka - transparentna

Szybko rozwiązuj problemy

dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji zgromadzonej w jednym miejscu.

CMMS - oszczędności

Ogranicz koszty

poprzez bieżącą rejestrację stanów produkcji
w toku i stanów magazynowych oraz informację o rzeczywistym zużyciu materiałów.

system MES - lepsza dyscyplina pracy

Usprawnij obsługę klienta

dysponując pełną wiedzą o składowych danego wyrobu oraz rozdysponowaniu danej partii.

CMMS - mniejsza awaryjność maszyn

Zwiększ wydajność

poprzez optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, zidentyfikowanych w systemie MES.

Zobacz, jak XPRIMER.TRC działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.TRC. 

Zobacz, jakie korzyści uzyskali nasi klienci dzięki wdrożeniu XPRIMER.TRC

Przeczytaj historie klientów, którzy z nami usprawnili procesy produkcyjne.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.TRC

Zapewnij właściwą ochronę Twoich klientów i Twojej marki

XPRIMER.TRC pozwala na rejestrowanie i śledzenie genealogii surowców, produkcji w toku oraz produktów wprowadzanych na rynek zgodnie z wymogami prawnymi, obowiązującymi w wielu branżach. Dane dotyczące identyfikowalności dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają proaktywne zapobieganie problemom jakościowym jeszcze przed wysłaniem produktu (np. poprzez blokowanie partii). 

XPRIMER.TRC daje możliwość śledzenia towarów i surowców wstecz w ramach łańcucha dostaw lub wprzód w ramach łańcucha dystrybucji. Pozwala wyeliminować dokumentację papierową i daje dostęp do informacji w ciągu kilku sekund. 

Uzyskaj pełny wgląd w przepływ towarów i materiałów

XPRIMER.TRC pozwala na przeprowadzenie traceability procesu i genealogię produktu z dokładnością do partii czy jednej sztuki. Umożliwia śledzenie niezbędnych parametrów, takich jak data i godzina produkcji, numer seryjny części, ID operatora, identyfikację stanowiska, numer operacji, numer zakładu produkcyjnego, rejestrację parametrów procesu (wg potrzeb dla poszczególnych operacji), identyfikację kolejności procesów oraz rejestrację BOM.

Szczegółowe powiązanie wykorzystanej partii materiału z wyprodukowanym wyrobem daje możliwość dokładnego wyliczenia rzeczywistych kosztów produkcji

Ogranicz ryzyko popełnienia błędu dzięki zaawansowanym mechanizmom kontrolnym

Zawarte w XPRIMER.TRC mechanizmy walidacyjne zapobiegają powstawaniu błędów w ewidencjonowaniu zużytych surowców i materiałów. System wymaga od operatora wskazania konkretnej partii wykorzystanych materiałów i weryfikuje poprawność wskazanych danych. Zastosowanie technologii RFID lub kodów kreskowych nie tylko ułatwia pracę, ale także minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Dodatkowo, XPRIMER.TRC kompleksowo monitoruje wszystkie przyjmowane, przechowywane i wydawane towary oraz procesy, którym poddawane są produkty i w ten sposób gwarantuje, że wyrób finalny zawiera wszystkie komponenty oraz objęty został wszystkimi zaplanowanymi procesami. 

Wykorzystuj informacje do lepszego zarządzania produkcją

XPRIMER.TRC, jako element platformy do zarządzania produkcją MOM, zapewnia swobodny przepływ informacji pomiędzy pozostałymi systemami do zarządzania (w tym WMS/ERP oraz APS), przez co wpływa na poprawę jakości planów produkcyjnych.

Dane historyczne oraz dostępne w czasie rzeczywistym w XPRIMER.TRC pozwalają na bardziej precyzyjne analizy, co umożliwia lepszą optymalizację procesów i podejmowanie bardziej trafnych decyzji. 

Zobacz, jak XPRIMER.TRC działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.TRC. 

Poznaj opinie użytkowników XPRIMER.TRC