XPRIMER.CMMS
Zwiększ dostępność zasobów produkcyjnych
XPRIMER.CMMS
Planuj i kontroluj realizację działań serwisowych
XPRIMER.CMMS
Zapewnij dostęp do dokumentacji serwisowej z jednego miejsca
XPRIMER.CMMS
Skutecznie zarządzaj pracownikami z poziomu smartfona

System CMMS w XPRIMER - znacznie więcej niż wsparcie służb utrzymania ruchu

CMMS w XPRIMER zapewnia mobilność służb utrzymania ruchu

XPRIMER.CMMS (Computerised Maintenance Management System) to specjalistyczne narzędzie, którego celem jest zapewnienie niezawodności i dostępności zasobów firmy w celu uzyskania odpowiedniej produktywności. System CMMS wspiera pracę działów technicznych i działów utrzymania ruchu poprzez digitalizację procesów utrzymania ruchu oraz umożliwia sprawną wymianę zintegrowanej informacji.

Digitalizując procesy utrzymania ruchu w XPRIMER.CMMS zapewniasz zwiększenie produktywności Twojej firmy.

XPRIMER.CMMS to specjalistyczne oprogramowanie, które może być używane jako niezależny system, a jednocześnie uniwersalność jego konfiguracji i możliwość integracji z innymi systemami do zarządzania produkcją pozwala uzyskać efekt synergii w procesie sterowania produkcją. Dzięki płynnej wymianie informacji między systemami użytkownik uzyskuje lepszą skuteczność swoich działań

Wybierz system CMMS rozwijany przez specjalistów w zakresie
zintegrowanego zarządzania produkcją.

czytaj dalej

Zapewnij większą dostępność zasobów produkcyjnych w Twojej firmie dzięki XPRIMER.CMMS
CMMS - oszczędność czasu

Oszczędzaj czas zespołu

dzięki aplikacji mobilnej CMMS, która zapewnia stały dostęp do informacji online o zdarzeniach i podejmowanych czynnościach

CMMS - mniejsza awaryjność maszyn

Zwiększ niezawodność maszyn

poprzez tworzenie w systemie CMMS planów remontowych, przeglądów i konserwacji oraz podejmowanie właściwych działań prewencyjnych

CMMS - oszczędności

Obniż koszty

sprawnie zarządzając parkiem maszynowym, magazynem części zamiennych oraz automatyzując procesy uzupełniania zapasów

CMMS - lepsza komunikacja

Usprawnij komunikację

wykorzystując aplikację mobilną systemu CMMS do właściwego zarządzania pracownikami działu utrzymania ruchu z dowolnego miejsca

CMMS - standaryzacja procedur

Wyznacz nowe standardy

digitalizując proces zarządzania wiedzą, dokumentacją, podręcznikami napraw i procedurami serwisowania

CMMS - bezpieczeństwo pracy

Podnieś bezpieczeństwo pracy

zapewniając właściwe działanie maszyn, w zgodzie z przepisami oraz wytycznymi producentów maszyn i urządzeń

Jak system CMMS wpływa na wzrost zysków firm produkcyjnych?

System CMMS – wpływający na zwiększanie dostępności zasobów – jest jednym z podstawowych narzędzi, dzięki któremu organizacja może zwiększyć produktywność. System CMMS, właściwie wpleciony w cały system sterowania produkcją, pozwala na szersze spojrzenie na procesy produkcyjne i pomaga odpowiedzieć na pytanie, dlaczego „uciekają nam pieniądze.”

Jak system CMMS wpływa na wzrost produktywności przedsiębiorstwa, czyli jak dzięki CMMS podnosić zyski?

Pobierz wyjątkową publikację naszego eksperta na ten temat.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.CMMS
CMMS w smartfonie

Zapewnij pełny dostęp do kluczowych informacji w dowolnym miejscu i czasie

Dzięki aplikacji mobilnej w XPRIMER.CMMS służby utrzymania ruchu mają możliwość natychmiastowej reakcji na zdarzenia związane z awariami czy usterkami maszyn, czy urządzeń.

Z poziomu smartfona lub tabletu można zarządzać zgłoszeniami serwisowymi, zleceniami cyklicznymi, delegować zadania podległym pracownikom oraz weryfikować stan ich realizacji. Użytkownicy aplikacji mobilnej otrzymują powiadomienia w postaci wiadomości SMS, e-maila lub komunikatów typu push. Widzą na pulpicie swojego urządzenia mobilnego listę zgłoszeń serwisowych z przypisanym priorytetem i statusem.

XPRIMER.CMMS daje także możliwość prowadzenia ewidencji pracy techników służb utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Monitoruj kluczowe wskaźniki związane z dostępnością zasobów produkcyjnych

XPRIMER.CMMS dostarcza kluczową informację z punktu widzenia zarządzania produkcją i modyfikacji planów produkcji: datę usunięcia awarii, czyli termin, kiedy zasób będzie dostępny do ponownego użycia. 

Na podstawie zarejestrowanych danych w XPRIMER.CMMS obliczane są wskaźniki MRT (średni czas reakcji), MTTR (średni czas usunięcia awarii), MTTF (średni czas bezawaryjnej pracy maszyny) i MTBF (średni czas między awariami).

CMMS - wskaźniki
CMMS - integracja z innymi systemami

Uzyskaj pełną synchronizację działań służb utrzymania ruchu z działaniami na produkcji

XPRIMER.CMMS zapewnia płynną wymianę informacji pomiędzy działem utrzymania ruchu a działem planowania produkcji. Pełna synchronizacja działań pozwala na tworzenie planów remontowych uwzględniających priorytety planów produkcyjnych. Równocześnie planiści produkcji w swoich planach mogą uwzględniać plany remontowe. 

W XPRIMER.CMMS wskazywane są terminy dostępności zasobów. Terminy te uwzględniane są w planach produkcyjnych i w publikowaniu tych planów przez system klasy MES. Przepływ informacji pomiędzy systemami CMMS, system APS i system MES pozwala na szybką modyfikację planów produkcyjnych, w przypadku pojawienia się nieplanowanych przestojów w zakładzie produkcyjnym. 

Wspieraj działania autonomiczne w ramach Total Productive Maintenance

XPRIMER.CMMS pozwala na zwiększenie samodzielności pracowników produkcyjnych. Mogą oni z poziomu terminala produkcyjnego ewidencjonować czynności kontrolne wykonywane na maszynie. Możliwe jest wdrożenie procedur kontrolnych przed rozpoczęciem pracy maszyny lub po jej zakończeniu. 

Operator dodatkowo może zgłaszać awarie maszyny z poziomu terminala produkcyjnego oraz samodzielnie dokonywać prostych napraw maszyn, które nie wymagają interwencji służb utrzymania ruchu. Odciąża to techników utrzymania ruchu od wykonywania czynności niewymagających specjalistycznych kompetencji. Zwiększenie samodzielności pracownika produkcyjnego jest podstawą do budowania Autonomicznego Utrzymania Ruchu (Autonomous Maintenance).

System CMMS - lista kontrolna
CMMS - wymiana danych z ERP

Usprawnij przepływ informacji pomiędzy systemem CMMS a systemem ERP

Bazując na standardowych mechanizmach dostępnych w XPRIMER, istnieje możliwość automatycznego zgłoszenia zapotrzebowania na materiały/części oraz wygenerowania dokumentu rozchodu wewnętrznego dla zużytych materiałów/części w systemie ERP.

Z modułu środków trwałych w systemie ERP można także wyeksportować listę środków trwałych, a następnie na tej podstawie samodzielnie zdefiniować i stworzyć w XPRIMER.CMMS strukturę drzewiastą maszyn i urządzeń, odpowiednią dla specyfiki służb utrzymania ruchu. Strukturę tę można ukształtować dowolnie, niezależnie od definicji w ERP czy jej fizycznej lokalizacji. 

Zobacz, jak działa system CMMS w ramach platformy XPRIMER

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.CMMS. 

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER