Aplikacja mobilna XPRIMER dla produkcji
Przyspiesz przepływ informacji w organizacji
Aplikacja mobilna XPRIMER dla produkcji
Oszczędzaj czas swój i Twojego zespołu
Aplikacja mobilna XPRIMER dla produkcji
Wyeliminuj obieg dokumentów papierowych
Aplikacja mobilna XPRIMER dla produkcji
Usprawnij komunikację wewnętrzną

Aplikacja mobilna XPRIMER – eliminacja marnotrawstwa na produkcji

Aplikacja mobilna XPRIMER do zarządzania produkcją to narzędzie zwiększające mobilność pracowników w zakresie ewidencji i raportowania produkcji, prac służb utrzymania ruchu, zarządzania narzędziownią oraz samoobsługi pracowniczej w sprawach kadrowych.

Obok komputerów stacjonarnych, kiosków pracowniczych i terminali produkcyjnych, aplikacja mobilna w ramach platformy XPRIMER to kolejny sposób dostępu do danych, który usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem.

Niezależnie od stanowiska w organizacji, pełnionej funkcji i realizowanych zadań, z aplikacją mobilną XPRIMER usprawnisz pracę swoją i swojego zespołu.

Postaw na rozwiązanie w pełni integrujące przepływ informacji w organizacji, które pozwala w krótkim czasie reagować na zmiany.

czytaj dalej

Kluczowe informacje o produkcji w Twoim urządzeniu mobilnym

CMMS - oszczędność czasu

Oszczędzaj czas zespołu

przez dostęp do informacji o zdarzeniach i podejmowanych działaniach, w tym również poprzez powiadomienia (SMS, push).

system MES - mniejsze marnotrawstwo

Obniż koszty

automatyzując powtarzalne procesy oraz eliminując nieproduktywny czas pracowników.

eqicon049_color

Popraw bezpieczeństwo danych

poprzez rozbudowany system zarządzania uprawnieniami dostępu do informacji oraz eliminując papierowy obieg dokumentów.

CMMS - lepsza komunikacja

Usprawnij komunikację

wykorzystując aplikację mobilną do wielokierunkowego kontaktu pomiędzy organizacją i pracownikami.

zasoby magazynowe pobierane są z systemu ERP do systemu APS

Podnieś efektywność pracy

dzięki możliwości zarządzania pracownikami w zakresie przydzielania i rozliczania z wykonanych zadań z poziomu aplikacji mobilnej.

CMMS - standaryzacja procedur

Doskonal działanie organizacji

zapewniając płynny przepływ informacji wewnątrz organizacji w czasie rzeczywistym oraz dając możliwość natychmiastowego podejmowania działań korygujących.

Zobacz, jak aplikacja mobilna w ramach platformy XPRIMER działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie aplikacji mobilnej XPRIMER. 

Poznaj korzyści z zastosowania aplikacji mobilnej XPRIMER w poszczególnych obszarach zarządzania produkcją

Zapewnij szybki przepływ informacji o tym, co dzieje się na produkcji

Sprawny przepływ informacji z produkcji w XPRIMER.MES został uzupełniony o możliwość wprowadzania danych do systemu z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Jest to szczególnie istotne przykładowo przy produkcji wyrobów wielkogabarytowych, gdzie zaewidencjonowanie pobrania partii materiału lub wykonania określonych zleceń produkcyjnych wymaga podejścia operatora do terminalu zlokalizowanego niebezpośrednio przy jego stanowisku pracy.

Dzięki aplikacji mobilnej w XPRIMER.MES użytkownik w miejscu wykonywania czynności może ewidencjonować postęp procesów produkcyjnych, zarejestrować ilość wyprodukowaną, czynności pozaprodukcyjne, przestoje maszyn, ewidencjonować alokacje materiałów na maszynach czy zarządzać stanami magazynowymi materiału wydanego na produkcję.

Jednocześnie możliwość rejestracji w aplikacji mobilnej rozpoczęcia i zakończenia pracy przy danym zleceniu produkcyjnym może stanowić podstawę do rozliczania czasu pracy operatora.

Skróć czas reakcji służb utrzymania ruchu na krytyczne zdarzenia

Dzięki aplikacji mobilnej w XPRIMER.CMMS służby utrzymania ruchu mają możliwość natychmiastowej reakcji na zdarzenia związane z awariami czy usterkami. Z poziomu smartfona lub tabletu można zarządzać zgłoszeniami serwisowymi, zleceniami cyklicznymi, delegować zadania podległym pracownikom oraz weryfikować stan ich realizacji.

Użytkownicy aplikacji mobilnej otrzymują powiadomienia w postaci wiadomości SMS, e-maila lub komunikatów typu push. Widzą na pulpicie swojego urządzenia mobilnego listę zgłoszeń, zleceń serwisowych z przypisanym priorytetem i statusem.

XPRIMER.CMMS w wersji mobilnej umożliwia skanowanie kodów maszyn oraz dołączanie zdjęć usterki/naprawy. Z poziomu aplikacji mobilnej istnieje także możliwość prowadzenia ewidencji pracy techników służb utrzymania ruchu.

Przykład systemu CMMS - XPIRIMER.CMMS

Usprawnij procesy zarządzania narzędziami i oprzyrządowaniem

Aplikacja mobilna w ramach modułu XPRIMER.TCS do zarządzania narzędziownią umożliwia szybkie i sprawne wydawanie i przyjmowanie narzędzi, kontrolę ich lokalizacji oraz weryfikację stopnia ich zużycia na podstawie danych z systemu XPRIMER.MES. Wykorzystując funkcje skanowania z poziomu smartfona w XPRIMER.MES użytkownik ma możliwość rejestracji założenia lub zdjęcia narzędzi.

Aplikacja mobilna pozwala także na zarządzanie regeneracją, kalibracją/legalizacją lub likwidacją narzędzi czy oprzyrządowania. Ponadto, po zeskanowaniu kodu narzędzia lub wyboru jego z listy, możliwe jest przeglądanie kompletnej informacji o narzędziu, przypisanie go do konkretnego pracownika, weryfikacja historii używania oraz przejrzenie planowanych czynności regeneracyjnych czy kalibracyjnych/legalizacyjnych.

Zadbaj o płynną komunikację wewnętrzną i odciąż ze spraw kadrowych personel średniego szczebla

Aplikacja mobilna XPRIMER pozwala na prowadzenie efektywnej komunikacji ze współpracownikami. Poza korzystaniem z tablicy powiadomień i ogłoszeń użytkownik może dodawać i otrzymywać uwagi oraz komentarze o stanie realizowanych zadań oraz złożonych przez siebie wniosków.

W ramach samoobsługi pracowniczej użytkownik może w aplikacji mobilnej XPRIMER m.in.:

  • sprawdzić zaplanowany czas pracy oraz zweryfikować ilość godzin przepracowanych w danym miesiącu, a także przejrzeć listę swoich odczytów RCP,
  • sprawdzić bilans nadgodzin w danym okresie rozliczeniowym oraz złożyć wniosek o odbiór nadgodzin,
  • ustalić wymiar urlopu przysługujący w danym okresie oraz zaplanować swój urlop wypoczynkowy oraz wystawić i wysłać wniosek urlopowy i śledzić jego status,
  • złożyć wnioski o zaświadczenia i dokumenty oraz zgłosić zapotrzebowanie na materiały biurowe, marketingowe, środki ochrony osobistej, itd.

Zobacz, jak aplikacja mobilna w ramach platformy XPRIMER działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie aplikacji mobilnej XPRIMER. 

Poznaj opinie użytkowników platformy XPRIMER