XPRIMER.MES
Zarządzaj kompleksowo realizacją produkcji z jednego miejsca
XPRIMER.MES
Monitoruj wskaźnik OEE w czasie rzeczywistym
XPRIMER.MES
Zapewnij płynny przepływ informacji w Twojej organizacji
XPRIMER.MES
Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów produkcyjnych

System MES - kluczowe dane o Twoim procesie produkcji dostępne online w XPRIMER

system MES - XPRIMER,MES

XPRIMER.MES (System MES: Manufacturing Execution System, system realizacji produkcji) to niezawodne rozwiązanie, służące odwzorowaniu rzeczywistych zdarzeń produkcyjnych, przekazujące rzetelne informacje, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji.

Łącząc świat cyfrowy z fizycznym światem produkcji, XPRIMER.MES zapewnia holistyczne zarządzanie produkcją w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

System MES w ramach platformy XPRIMER potwierdził swoją skuteczność w wielu branżach i różnorodnych procesach produkcyjnych. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów nieustannie rozbudowujemy nasz system MES o nowe funkcjonalności. 

Wybierz sprawdzony system MES, który zapewnia poprawę terminowości produkcji i jej jakości, redukcję kosztów, zwiększenie skuteczności pracy zasobów
oraz wzrost wskaźnika OEE.

czytaj dalej

Zoptymalizuj procesy, wykorzystując informacje dostarczane przez XPRIMER.MES

CMMS - oszczędności
Obniż koszty produkcji

korzystając z ewidencji rozliczania materiałów oraz informacji o stopniu obciążenia maszyn i efektywności pracy personelu

system MES - poprawa jakości
Popraw jakość produkcji

przez stały monitoring wykonywanych zadań oraz analizę danych dotyczących braków i przyczyn ich powstania

system MES - lepsze czasy produkcji
Skróć czas procesu produkcji

poprzez ewidencję zarejestrowanych w systemie MES przestojów, ich analizę i uwzględnienie koniecznych zmian w planowaniu

system MES - lepsza dyscyplina pracy
Zwiększ dyscyplinę pracy

poprzez rejestrację w systemie MES czynności realizowanych przez pracowników na hali produkcyjnej

CMMS - mniejsza awaryjność maszyn
Zmniejsz awaryjność maszyn

analizując dostarczane przez system MES informacje o mikroprzestojach i awariach

system MES - mniejsze marnotrawstwo
Ogranicz marnotrawstwo

wykorzystując zarejestrowane w systemie MES szczegółowe dane o przerwach w procesach i pracy, o brakach i odpadach

system MES - szybkie podejmowanie decyzji
Szybko podejmuj decyzje

dzięki raportom opartym na rzetelnych danych z systemu MES i innych systemów wykorzystywanych na produkcji (APS, CMMS, ERP)

system MES - ciągłe doskonalenie
Zapewnij ciągłe doskonalenie

przez monitoring stanu realizacji zleceń i poziomu kluczowych współczynników, które obliczane są w czasie rzeczywistym

system MES - większa wartość sprzedaży
Zwiększ wartość sprzedaży

poprzez zaangażowanie dotychczas niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, zidentyfikowanych przez system MES

Zobacz, jak wdrożyć system XPRIMER.MES w 4 tygodnie.

Wersja XPRIMER.MES Ready To Use to standardowy zakres funkcjonalności, z którego możesz korzystać już po 1 miesiącu od rozpoczęcia projektu.

Poznaj funkcjonalności XPRIMER.MES

system MES - XPRIMER.MES

Zarządzaj kompleksowo realizacją produkcji

XPRIMER.MES gromadzi wszystkie dane dotyczące przebiegu procesów produkcyjnych, stanu i czasu pracy zasobów produkcyjnych oraz postępu realizacji zleceń produkcyjnych z dokładnością do operacji.

XPRIMER.MES można wykorzystywać jako system MES pracujący niezależnie. Jednocześnie architektura systemu umożliwia wkomponowanie go w cały cykl sterowania produkcją. Dane pozyskane z systemu MES wykorzystywane są m.in. w planowaniu produkcji, zarządzaniu technologiami, rozliczeniu kosztów, kompletacji materiałów, czy utrzymaniu ruchu.

Dzięki temu XPRIMER.MES jest jednym z elementów systemu kompleksowego zarządzania produkcją.

Zwiększ poziom zaufania do Twoich produktów wykorzystując traceability

XPRIMER.MES to doskonałe oprogramowanie do tworzenia genealogii procesu i struktury produktu zgodnie z traceability, z dokładnością do partii czy jednej sztuki.

XPRIMER.MES umożliwia śledzenie partii, przepływu materiałów, a także  monitorowanie zmian receptur realizowanych przez personel oraz parametrów prowadzenia procesu produkcyjnego w kontekście danej partii produkcyjnej. Jest doskonałym wsparciem dla procesów kontroli jakości. System MES w ramach platformy XPRIMER zapewnia również dostęp do informacji o bieżących stanach magazynowych produkcji w toku.

system MES - traceability w XPRIMER,MES
system MES - informacja online

Zapewnij dostęp online do informacji o stanie zasobów produkcyjnych firmy

XPRIMER.MES dostarcza informacje o stanie maszyn, zleceń, aktywności pracowników oraz materiałach potrzebnych do wykonania danej operacji. Informacje te dostępne są w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki. 

Na podstawie rzetelnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym można podejmować decyzje wpływające na lepsze wykorzystanie wolnych zasobów. 

Rzeczywiste dane pozyskane z procesu produkcyjnego (np. czas realizacji danej operacji) dają możliwość zweryfikowania ich z danymi technologicznymi, co pozwala poprawić jakość planów produkcyjnych.  

Monitoruj wskaźnik OEE na podstawie danych dostarczanych przez system MES

OEE (Overall Equipment Effectiveness), jako kluczowy parametr monitorujący dostępność, wydajność oraz jakość produkowanych wyrobów, pozwala całościowo spojrzeć na skuteczność wyposażenia produkcyjnego firmy. Jest podstawą do dalszych analiz oraz oceny potencjału wzrostu produktywności.

XPRIMER.MES pozyskuje dane potrzebne do wyliczenia poszczególnych składowych wskaźnika OEE dla konkretnej maszyny lub całego wydziału. Obliczony wskaźnik OEE i jego składowe prezentowane są w czytelnej formie graficznej. 

system MES - pomiar OEE
system MES - zbieranie danych z maszyn

Kontroluj stan urządzeń wykorzystując IoT z systemem MES

Dzięki zastosowaniu IoT XPRIMER.MES umożliwia automatyczne pobieranie informacji z maszyn, np.:

  • start /stop,
  • ilość wyprodukowana,
  • status maszyny,
  • zużyta energia elektryczna,
  • występowanie mikroprzestojów.


Stosowanie odczytów z maszyn z pomocą XPRIMER.MES poprawia jakość zbieranych danych, czas ich pozyskania i odciąża operatorów. Umożliwia to dalsze, skuteczne przekazywanie informacji online do innych systemów wspierających zarządzanie produkcją (APS, WMS, CMMS, ERP).

Rozliczaj szczegółowo czas pracy pracowników produkcyjnych w systemie MES

XPRIMER.MES pozwala na rejestrację wszystkich czynności produkcyjnych wykonywanych przez pracowników (wejście/wyjście pracownika, rozpoczęcie/zakończenie operacji, przestoju, przezbrojenia). Daje także możliwość rejestracji wszystkich czynności nieprodukcyjnych (np. sprzątanie hali).

Informacja ta może zostać wykorzystana do rozliczania czasu pracownika np. przy naliczaniu wynagrodzenia, wyliczaniu premii lub do oceny pracowniczej.

system MES - rozliczanie czasu pracy pracowników
system MES - dokumentacja online

Usprawnij pracę zespołu, udostępniając dokumentację w wersji elektronicznej z dowolnego miejsca

XPRIMER.MES daje możliwość kontroli przepływu dokumentów między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa czy pracownikami. Oprogramowanie MES stanowi także repozytorium instrukcji operacyjnych, procedur, receptur, schematów i rysunków wykonawczych. 

Pozwala na komunikację z zewnętrznymi serwerami plików oraz folderami zlokalizowanymi w chmurze, gdzie przechowywane są rysunki czy instrukcje technologiczne.

Wykorzystuj dane z systemu MES do tworzenia spersonalizowanych raportów

XPRIMER.MES dostarcza dane do generowania raportów. Zakres raportów uwzględnia zarówno informacje o parku maszynowym, zasobach ludzkich, zleceniach produkcyjnych, jak i wykorzystanych technologiach. Sposób prezentacji danych w raportach podlega pełnej personalizacji. 

Dodatkowo integracja z innymi systemami w przedsiębiorstwie (np. APS, CMMS, ERP) daje możliwość tworzenia raportów łączących dane z różnych obszarów działalności firmy. W ten sposób system MES w ramach platformy XPRIMER wpływa na lepsze zarządzanie w firmie produkcyjnej. 

system MES - raportowanie

Zobacz, jak XPRIMER.MES działa w praktyce

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie XPRIMER.MES. 

Poznaj opinie użytkowników XPRIMER.MES