XPRIMER.MES

MES (ang. Manufacturing Execution System) oznacza system zarządzania produkcją. XPRIMER.MES odpowiada za ewidencję produkcji. To moduł, który pozwala objąć ewidencją wszystkie procesy produkcyjne, w tym czynności produkcyjne (m.in. realizację produkcji, utrzymanie ruchu, zapewnienie jakości) i okołoprodukcyjne (m.in. sprzątanie, serwis, szkolenia czy magazyn przyprodukcyjny). XPRIMER.MES pozwala na rejestrowanie postępu realizacji produkcji operatorom na poziomie warsztatu zarówno w terminalach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Najważniejsze funkcje XPRIMER.MES: