Zintegrowane zarządzanie
procesami produkcyjnymi

MOM (Manufacturing Operations Management) to rozwiązania w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi z naciskiem na świadome podejmowanie decyzji, skuteczne planowanie, efektywne działanie i zarządzanie jakością w celu uzyskania lepszej produktywności przedsiębiorstwa.

XPRIMER w obszarze MOM zapewnia pełny nadzór nad przepływem informacji – od zamówienia aż po jego realizację. Planuje i harmonogramuje produkcję, sprawuje nadzór nad jej przebiegiem, dostarczając danych do oceny jej efektywności. Umożliwia rozszerzanie funkcjonalności i zwiększanie elastyczności działania poprzez dodawanie nowych, odpowiednich aplikacji przemysłowych, w miarę usprawniania poszczególnych obszarów Twojego przedsiębiorstwa i stawiania nowych celów biznesowych.

XPRIMER wnosi do Twojej firmy połączenie wiedzy naszych ekspertów z doświadczeniami naszych Klientów

Postaw na holistyczne zarządzanie produkcją

Zyskaj elastyczność operacyjną

 • Przewiduj i zapobiegaj problemom i wąskim gardłom
 • Twórz plany realne i wykonalne
 • Skróć terminy realizacji
 • Projektuj zdolności produkcyjne

Popraw produktywność zakładu

 • Zwiększ dostępność maszyn
 • Lepiej synchronizuj procesy i zasoby
 • Monitoruj mikroprzestoje
 • Kontroluj wskaźnik OEE

Obniż koszty produkcji

 • Zredukuj zapasy i produkcję w toku
 • Automatyzuj powtarzalne procesy
 • Efektywniej wykorzystuj dostępne zasoby
 • Projektuj techniczny koszt wytworzenia

Podnieś efektywność pracy

 • Popraw komunikację wewnętrzną
 • Sprawniej zarządzaj pracownikami, ich dostępnością i kompetencjami
 • Zapewnij transparentność wykonania zadań

Wg standardu ISA 95 opracowanego przez International Society of Automation system MOM plasuje się jako trzecia warstwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym.

ISA95-standard

Poznaj podstawowe funkcjonalności XPRIMER
w obszarze Manufacturing Operations Management

Planowanie produkcji Excel - alternatywą to system APS

Rozwiązanie problemów planowania i harmonogramowania produkcji

ASPROVA APS (Advanced Planning and Scheduling) jest wyspecjalizowanym systemem przeznaczonym do doskonalenia procesów zarządzania produkcją, w szczególności w takich obszarach jak planowanie produkcji oraz harmonogramowanie produkcji. 

ASPROVA APS jako najszybszy na świecie system do planowania produkcji, za jednym kliknięciem tworzy plan uwzględniający pełną logistykę produkcji oraz zapewniający sprawny przepływ materiałów
i informacji.

ASPROVA APS jest rozwiązaniem, które dzięki swojej elastyczności oraz szerokim możliwościom rozwoju daje pewność, że będzie spełniać zarówno obecne oczekiwania, jak i te, które pojawią się w przyszłości. 

Kluczowe dane o Twoim procesie produkcji dostępne online

XPRIMER.MES (Manufacturing Execution System) to niezawodne rozwiązanie, służące odwzorowaniu rzeczywistych zdarzeń produkcyjnych, przekazujące rzetelne informacje, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji.

XPRIMER.MES potwierdził swoją skuteczność w wielu branżach i różnorodnych procesach produkcyjnych. Rozwijany w ścisłej współpracy z firmami produkcyjnymi, dostarcza dane, które wykorzystywane są m.in. w planowaniu produkcji, zarządzaniu technologiami, rozliczeniu kosztów, kompletacji materiałów, czy utrzymaniu ruchu.

system MES - XPRIMER,MES

Cyfrowa kontrola produktu zgodnie z wymogiem traceability

XPRIMER.TRC (traceability) umożliwia rejestrację powiązań pomiędzy produkowanymi i zużywanymi materiałami w procesie produkcyjnym.

Pozwala również na śledzenie niezbędnych parametrów, takich jak data i godzina produkcji, numer seryjny części, ID operatora, identyfikację stanowiska, numer operacji, numer zakładu produkcyjnego, rejestrację parametrów procesu (wg potrzeb dla poszczególnych operacji), identyfikację kolejności procesów oraz rejestrację BOM.

Inteligentna produkcja w ramach Przemysłu 4.0

XPRIMER.IoT (Internet of Things) jest zbiorem narzędzi służących do wymiany informacji w zakładzie produkcyjnym pomiędzy czujnikami, urządzeniami, maszynami, sterownikami, bazami danych i pozostałymi systemami IT, w szczególności systemem MES. 

Dane dostarczone za pośrednictwem XPRIMER.IoT zwiększają stopień precyzji i rzetelności informacji dostępnych w XPRIMER.MES, które są podstawą do usprawniania procesów sterowania produkcją i optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych.  

Większa dostępność zasobów produkcyjnych dzięki Total Production Maintenance

XPRIMER.CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) to specjalistyczne narzędzie, którego celem jest zapewnienie niezawodności i dostępności zasobów firmy w celu uzyskania odpowiedniej produktywności. Wspiera pracę działów technicznych poprzez digitalizację procesów utrzymania ruchu oraz umożliwia sprawną wymianę zintegrowanej informacji.

Digitalizując procesy utrzymania ruchu w XPRIMER.CMMS zapewniasz zwiększenie produktywności Twojej firmy.

Kompletne repozytorium danych technologicznych dostępne online

XPRIMER.TCW (ang. Technology Creator Wizard) to specjalistyczne narzędzie, które daje pełną swobodę w zarządzaniu technologiami – użytkownik sam decyduje, jakie elementy wykorzystać do ich zbudowania.

Zarządzanie technologiami w XPRIMER.TCW umożliwia nie tylko odzwierciedlenie faktycznego przebiegu procesu produkcyjnego, ale także wszystkich ograniczeń, które powinny zostać uwzględnione w procesie planowania i harmonogramowania. Dzięki temu XPRIMER.TCW staje się idealnym narzędziem uzupełniającym system do planowania produkcji ASPROVA APS.

Poprawa organizacji pracy i skuteczności wykorzystania zasobów

XPRIMER.TCS (Tool Control System) to łatwy w obsłudze system do zarządzania narzędziami i oprzyrządowaniem wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym.

XPRIMER.TCS dostępny z poziomu przeglądarki i aplikacji mobilnej umożliwia szybkie i sprawne wydawanie i przyjmowanie narzędzi, kontrolę ich lokalizacji oraz weryfikację stopnia ich zużycia na podstawie danych z systemu XPRIMER.MES, a także zarządzanie ich regeneracją, kalibracją/legalizacją lub likwidacją.

Wiarygodne prognozy wspierające podejmowanie decyzji

Forecast PRO jest sprawdzonym narzędziem używanym przez organizacje na całym świecie do tworzenia dokładnych prognoz (popytu, sprzedaży, zapotrzebowania na zasoby, na pracowników czy na nowe produkty), które w łatwy sposób można integrować z systemami planistycznymi (m.in. z systemem ASPROVA APS w zakresie planowania produkcji czy XPRIMER.HRM w zakresie planowania grafików pracy).

Narzędzie do efektywnego zarządzania, monitorowania i ulepszania procesów prognozowania w ciągu kilku sekund tworzy dla Ciebie wiarygodne prognozy biznesowe.

Eliminacja marnotrawstwa na produkcji dzięki aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna XPRIMER do zarządzania produkcją to narzędzie zwiększające mobilność pracowników w zakresie ewidencji i raportowania produkcji, prac służb utrzymania ruchu, zarządzania narzędziownią oraz samoobsługi pracowniczej w sprawach kadrowych.

Obok komputerów stacjonarnych, kiosków pracowniczych i terminali produkcyjnych, aplikacja mobilna w ramach platformy XPRIMER to kolejny sposób dostępu do danych, który usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem.

Niezależnie od stanowiska w organizacji, pełnionej funkcji i realizowanych zadań, z aplikacją mobilną XPRIMER usprawnisz pracę swoją i swojego zespołu.

Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami w obszarze MOM

Zobacz, jak za pomocą XPRIMER w obszarze MOM można zoptymalizować procesy
w Twojej firmie

Poznaj opinie klientów o rozwiązaniach MOM oferowanych przez eq system