Utrzymanie ruchu: przewiduj problemy

Działania podejmowane przez utrzymanie ruchu powinny być niewidoczne. W końcu chodzi w nich głównie, o to żeby nie dopuszczać do problemów na produkcji zamiast na nie reagować –  i im przeciwdziałać.

Wyzwanie: ciche wsparcie

Czy wiesz, co tak naprawdę dzieje się z maszynami? Jak często się psują i dlaczego? Jakie są rodzaje usterek? Jak długo trwa ich usuwanie? Czy służby utrzymania ruchu podejmują działania prewencyjne czy raczej reagują dopiero na konkretne problemy? Czy wiesz na bieżąco, co się dzieje na produkcji? Jeśli kilka razy odpowiedziałeś – „nie wiem” to znaczy, że utrzymanie ruchu w Twojej firmie nadal jest zbyt widoczne. Jak to zmienić?
elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Rozwiązanie: działaj prewencyjnie

Zatrudniaj, jak najlepszych ludzi, patrz na szerszy horyzont i korzystaj ze wsparcia analityków. Podejmuj działania prewencyjne, w taki sposób, żeby nie zakłócać przebiegu żadnego z etapów procesu produkcyjnego. Nie opieraj swoich działań na przeczuciach, tylko na rzeczywistych danych o problemach i ich przyczynach. Jeśli efektywność produkcji spada – reaguj natychmiast. Działy utrzymania ruchu i produkcji powinny być w ciągłym kontakcie – informować się wzajemnie o rzeczywistej dostępności zasobów, realizacji planu oraz jego postępach.