Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji ściśle związane jest z takim zagadnieniem, jak planowanie produkcji w przedsiębiorstwie. Harmonogramowanie produkcji to nic innego, jak efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów produkcyjnych firmy w odpowiednim czasie. Planowanie produkcji w praktyce to więc umiejętność uszeregowania konkretnych zadań produkcyjnych w taki sposób, by zasoby produkcyjne były wykorzystywane w odpowiednim czasie do realizacji zadań produkcyjnych. Odpowiednio zaplanowana produkcja umożliwia wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa w najbardziej optymalnych sposób, czyli taki, który przyniesie firmie największe zyski – jak najmniej strat.

Planowanie produkcji w praktyce

Na czym polega harmonogramowanie produkcji? Jego głównym wyzwaniem nie jest stworzenie planu produkcyjnego, ale jego optymalizacja. Jest ona możliwa dopiero wtedy, gdy spojrzymy na proces produkcji całościowo, a nie tylko fragmentarycznie. Proces produkcyjny zawiera w sobie bowiem wiele elementów, które należy wziąć pod uwagę, by planowanie produkcji w przedsiębiorstwie przebiegało poprawnie, a sama firma działała efektywnie.

Dzięki odpowiedniemu systemowi do harmonogramowania produkcji jesteśmy w stanie uszeregować nasze zadania produkcyjne w taki sposób, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać zasoby produkcyjne w konkretnym czasie.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Program do harmonogramowania produkcji

Planowanie produkcji w Excelu nie jest wystarczające? W Excelu nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich czynników wpływających na efektywność produkcji – zarówno tych ograniczających, jak i przyspieszających proces produkcji.

Osiągnięcie płynności i stabilności w harmonogramowaniu produkcji jest możliwe tylko wtedy, gdy w naszym planie weźmiemy pod uwagę wszystkie istotne elementy stałe i zmienne. Odkrycie tego, jak ogromny potencjał tkwi w koordynacji procesów i eliminacji wszystkich strat, które w nich występują (ze szczególnym uwzględnieniem zbędnych czasów oczekiwania i nadprodukcji), gwarantuje nam ciągłe doskonalenie procesów, a tym samym ciągły rozwój.