Analizy w zarządzaniu produkcją

Złożoność procesów produkcyjnych sprawia, że prawidłowa ocena jakości planu produkcji i jego realizacji jest jednym z bardziej wymagających działań. Wysoka terminowość przestała być jedynym kryterium, jeśli chcemy budować i co najważniejsze utrzymywać przewagę konkurencyjną.

Wyzwanie: brak niewiadomych

Chcąc utrzymać przewagę musimy znać odpowiedź na wiele pytań m.in.: w jaki sposób wykorzystujemy poszczególne zasoby produkcyjne? Gdzie znajdują się wąskie gardła i niewykorzystane moce produkcyjne? Czy poszczególne operacje wykonywane są w planowanym czasie i są zgodnie z założeniami? Gdzie występują największe opóźnienia? Jaka jest jakość produkcji? I znacznie więcej… Obecnie liczą się wszystkie szczegóły procesu – indywidualnie ustalane i analizowane wskaźniki KPI, powiązania pomiędzy poszczególnymi operacjami czy efektywność pracowników.
elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Rozwiązanie: bieżąca analiza

Mierz i analizuj nie tylko czas produkcji, ale również ilość wyprodukowanych wyrobów w danym okresie oraz wszystkie występujące przestoje. Przepis na wysoką efektywność? Analizuj dane na bieżąco, wprowadzaj indywidualne kryteria oceny planu, sprawdzaj jak podejmowane decyzje wpływają na funkcjonowanie całej firmy. Po prostu – zaplanuj, wykonaj, sprawdź i udoskonal.